Ви є тут

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - контрактВідповідно до ст.73 Закону України «Про вищу освіту» та враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, встановити з 1 вересня 2017 року розмір вартості навчання українських студентів зарахованих ( в тому числі переведених з інших навчальних закладів, з інших спеціальностей та поновлених на навчання) у 2016 році (Додаток 1) та тих, які будуть зараховані (в тому числі переведені з інших навчальних закладів, з інших спеціальностей та поновлені на навчання) у 2017 році (Додаток 2) на контрактній основі у 2017/2018 навчальному році, окремо за освітніми ступенями, спеціальностями, галузями знань, факультетами (інститутами) та формами навчання.

Підстава: рішення Бюджетної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського від 20.06.2017 р.

Ректор М.З.Згуровський

Додаток № 1 до Розпорядження № 5-100а від 27.06.2017

Текст в приєднаному документі

Додаток № 2 до Розпорядження № 5-100а від 27.06.2017

Вартість навчання у 2017/2018 навчальному році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Бакалавр

Галузь знань Спеціальність  Вартість одного року навчання, грн. 
Код Назва Код Назва   Денна форма навчання Заочна форма навчання
Видавничо-поліграфічний інститут
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  24700 14700
06 Журналістика 061 Журналістика  24700 14700
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  24700 14700
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  13800 9600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  13800 9600
Зварювальний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  12200 8500
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  12200 8500
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  15300 9200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  12200 8500
Інженерно-хімічний факультет
10 Природничі науки 101 Екологія  17400 10400
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  12200 8500
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  12200 8500
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  17400 10400
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  12200 8500
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
10 Природничі науки 101 Екологія  17400 10400
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  15300 9200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  15300 9200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  15300 9200
Інститут прикладного системного аналізу
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  17400 *
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  17400 *
Інститут телекомунікаційних систем
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  15400 9200
Механіко-машинобудівний інститут
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  12200 8500
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  12200 *
Приладобудiвний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  12200 8500
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  12200 8500
Радіотехнічний факультет
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  15400 9200
Теплоенергетичний факультет
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  24700 14700
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 17400 *
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування  13200 *
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика  15300 *
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  15300 9200
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  17400 10400
Факультет авіаційних та космічних систем
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  17400 10400
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  15300 9200
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка  17400 10400
Факультет біомедичної інженерії
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  17400 *
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  12200 *
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  17400 *
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія  17400 *
Факультет біотехнології і біотехніки
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  12200 8500
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  15300 9200
Факультет електроенерготехніки та автоматики
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  15300 9200
Факультет електроніки
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  15400 9300
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  13500 8500
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 15400 *
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  24700 14700
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  24700 14700
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології 24700 14700
Факультет лінгвістики
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Романські мови та літератури (переклад французька та англійська мови) 24700 *
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови) 24700 *
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мови) 24700 14700
Факультет менеджменту та маркетингу
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  24700 14700
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  24700 14700
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг  24700 *
Факультет прикладної математики
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  17400 10400
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  24700 *
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  24700 14700
Факультет соціології і права
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  24700 14700
08 Право 081 Право  24700 14700
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  24700 *
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 24700 14700
Фізико-математичний факультет
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія  12200 *
11 Математика та статистика 111 Математика  12200 *
Фізико-технічний інститут
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  15300 *
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  17400 *
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  18900 11400
Хіміко-технологічний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  17400 10400
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  12200 8500

Магістр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість одного року навчання, грн. 
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
Видавничо-поліграфічний інститут
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво 27600 14700
06 Журналістика 061 Журналістика  Реклама і зв'язки з громадськістю 27600 14700
06 Журналістика 061 Журналістика  Видавнича справа та редагування 27600 14700
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 27600 14700
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Комп’ютеризовані поліграфічні системи 16700 9600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Цифрові технології репродукування 16700 9600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Поліграфічні медіатехнології 16700 9600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Технології електронних мультимедійних видань 16700 *
Зварювальний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та інжиніринг у зварюванні 14700 8500
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження 14700 8500
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 14700 *
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Інженерія та нанотехнології покриттів 17900 9200
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки 17900 *
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 17900 9200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Комп’ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології  17900 9200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання 17900 9200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Художнє та ювелірне литво 14700 *
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Спеціальна металургія 17900 9200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Комп'ютеризовані процеси лиття 14700 8500
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Комп’ютеризовані технології порошкової металургії 17900 9200
Інженерно-хімічний факультет
10 Природничі науки 101 Екологія  Екологічна безпека 20300 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування 14700 *
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, комп’ютерне моделювання  та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва 14700 8500
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, комп’ютерне моделювання  та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів  14700 8500
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, комп’ютерне моделювання  та проектування  обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв 14700 8500
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв 20300 10400
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв  20300 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 14700 8500
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
10 Природничі науки 101 Екологія  Інженерна екологія та ресурсозбереження 20300 *
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 17900 9200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть 17900 9200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів 17900 9200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи електропостачання 17900 9200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Енергетичний менеджмент та інжиніринг 17900 9200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Розробка родовищ та видобування корисних копалин 17900 9200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Геотехнічне і міське підземне будівництво 17900 9200
Інститут прикладного системного аналізу
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  Системи штучного інтелекту 20300 *
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  Системне проектування сервісів 20300 10400
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами  20300 *
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні системи та технології проектування 20300 10400
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системний аналіз і управління 20300 *
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системний аналіз фінансового ринку 20300 *
Інститут телекомунікаційних систем
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікаційні системи та мережі 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-комунікаційні технології 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні телекомунікації 18100 9300
Механіко-машинобудівний інститут
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології озброєння та засобів безпеки 14700 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 14700 8500
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів 14700 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Динаміка і міцність машин 14700 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Системи комп'ютерних технологій пластичного формоутворення в машинобудуванні 14700 8500
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інженерія логістичних систем 14700 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інформаційні системи та технології в авіабудуванні 14700 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології виготовлення  літальних апаратів 14700 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології композиційних та наноструктурних конструкцій 14700 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Мехатронні системи в машинобудуванні 14700 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів 14700 *
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інженерний дизайн 14700 *
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 14700 *
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин 14700 *
Приладобудiвний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів 14700 *
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технології приладів  точної механіки 14700 8500
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 14700 *
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 14700 *
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології 14700 *
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційні  технології та вимірювальні системи точної механіки 14700 *
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Медичні прилади і системи 14700 8500
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу 14700 8500
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Фотоніка та оптоінформатика 14700 *
Радіотехнічний факультет
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 17900 9200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіозв’язок  і оброблення сигналів 17900 9200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіотехнічні інформаційні технології 17900 9200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіосистемна інженерія 17900 9200
Теплоенергетичний факультет
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення розподілених систем 27600 14700
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв 27600 *
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Геометричне моделювання в інформаційних системах  20300 *
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології моніторингу довкілля  20300 *
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування  Тепло- і парогенеруючі установки 16100 *
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика  Атомні електричні станції 17900 *
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 17900 9200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплові електричні станції та установки 17900 9200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплофізика 17900 *
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами 20300 10400
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані теплоенергетичні процеси і виробництва 20300 *
Факультет авіаційних та космічних систем
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Літаки і вертольоти 20300 10400
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційні вимірювальні технології та системи 17900 *
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та вимірювальна техніка 17900 *
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка  Системи керування літальними апаратами та комплексами 20300 *
Факультет біомедичної інженерії
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  Інформаційні технології в біології та медицині 20300 *
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Біомедична інформатика 20300 *
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедичні прилади та іінформаційні системи 14700 *
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Клінічна інженерія 20300 *
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Реабілітаційна інженерія  20300 *
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія  Фізична терапія 20300 *
Факультет біотехнології і біотехніки
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 14700 8500
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Екологічна біотехнологія та біоенергетика 17900 *
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Промислова біотехнологія 17900 *
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Молекулярна біотехнологія 17900 *
Факультет електроенерготехніки та автоматики
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і мережі 17900 9200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні станції 17900 *
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 17900 9200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 17900 *
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати 17900 *
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 17900 *
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Техніка та електрофізика високих напруг 17900 *
Факультет електроніки
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 20300 *
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікроелектронні інформаційні системи 20300 *
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах 20300 10400
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Електронні біомедичні системи і технології 20300 10400
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Акустичні мультимедійні технології та системи 14700 9200
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика 14700 *
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем 14700 *
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні прилади та пристрої 14700 9200
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні компоненти і системи 14700 9200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 16400 *
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 27600 14700
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 27600 14700
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем 27600 *
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем 27600 *
12 Інформаційні технології 126  Інформаційні системи та технології  Інформаційні управляючі системи та технології 27600 14700
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі 27600 14700
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж  27600 *
12 Інформаційні технології 126  Інформаційні системи та технології  Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 27600 14700
12 Інформаційні технології 126  Інформаційні системи та технології  Комп'ютеризовані системи управління 27600 14700
Факультет лінгвістики
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Романські мови та літератури (переклад французька та англійська мови)  27600 *
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)  27600 *
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мови)  27600 14700
Факультет менеджменту та маркетингу
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економічна кібернетика 27600 14700
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Міжнародна економіка 27600 14700
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економіка підприємства 27600 14700
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Логістика 27600 14700
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент міжнародного бізнесу  27600 14700
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент інвестицій та інновацій 27600 *
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент і бізнес-адміністрування 27600 14700
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг  Промисловий маркетинг 27600 14700
Факультет прикладної математики
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Наука про данні та математичне моделювання 20300 10400
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем  27600 *
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Системне програмування 27600 *
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Спеціалізовані комп’ютерні системи 27600 *
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та компоненти 27600 *
Факультет соціології і права
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 27600 14700
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  Врегулювання конфліктів та медіація 27600 14700
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент 27600 14700
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування  Електронне урядування 27600 14700
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування  Управління публічними закупівлями 27600 14700
08 Право 081 Право  Господарське та адміністративне право і процес 27600 14700
08 Право 081 Право  Інформаційне право та право інтелектуальної власності 27600 14700
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  Соціальна робота та Інтернет-технології 27600 14700
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність 27600 14700
Фізико-математичний факультет
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія  Комп’ютерне моделювання фізичних  процесів 14700 *
11 Математика та статистика 111 Математика  Страхова та фінансова математика 14700 *
11 Математика та статистика 111 Математика  Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних систем 14700 *
Фізико-технічний інститут
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика новітніх джерел енергії 17900 *
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика живих систем 17900 *
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Високі фізичні технології 17900 *
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Математичні методи криптографічного захисту інформації  20300 *
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Математичні методи комп'ютерного моделювання 20300 *
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Аналітичні методи безпеки інформації  20300 *
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи технічного захисту інформації 22100 *
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи і технології кібербезпеки 22100 11400
Хіміко-технологічний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів  20300 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин 14700 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 14700 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 14700 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів  14700 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних і органічних в’яжучих матеріалів 14700 8500
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів 14700 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок  14700 *
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій