Ви є тут

Механіко-машинобудівний інститут


Кампус КПІ. 1 корпус, весна
Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ММІ: просп. Перемоги, 37, корпус 1, кiмн. 238а, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9463
Телефони ФДП в ММІ: +380 44 204 9458
E-mail: mmi[at]kpi.ua
URL:
Декан ММІ: професор, Бобир Микола Iванович

КАФЕДРИ МЕХАНIКО-МАШИНОБУДIВНОГО IНСТИТУТУ

Логотип ММІІнститут готує фахiвцiв машинобудівного комплексу, які здатнi створювати передовi технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi комплекси, експлуатувати та дослiджувати їх на базi комп'ютерних систем проектування, обробки iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управлiння, здiйснювати мiжнародну патентно-лiцензiйну дiяльнiсть, сертифiкацiю продукцiї та систем якостi, приймати найефективнiшi економiчно обгрунтованi технiчнi рiшення методами математичного моделювання та комп'ютерного синтезу.

Випускники працюють в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах, на виробничих підприємствах машинобудівної, електронної, авіакосмічної та інших галузях народного господарства посідаючи провідні посади.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до Механіко-машинобудівного інституту

Освітньо - кваліфікаційний рівень - Бакалавр

 

Галузь знань Спеціальність  (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма)
Код Назва Код Назва Назва
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Інформаційні системи та технології в машинобудуванні
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Мехатронні системи в машинобудуванні
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології  виробів з  наноструктурних та композиційних матеріалів
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Інструментальні системи та технології формоутворення деталей
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи

Механіко-машинобудівний інститут (до 1999 року — механіко-машинобудівний факультет) був організований в 1898 році як складова частина КПІ і називався механічним відділенням. Механічне відділення готувало інженерів-механіків широкого профілю: з металообробки, ливарної справи, механіків парових машин, паровозів, двигунів внутрішнього згорання, машин з переробки волокнистих речовин, сільськогосподарських машин, а також електрогенераторів і електродвигунів.

Першим завідувачем кафедри опору матеріалів був видатний вчений-механік, професор Віктор Львович Кирпичов. Першим деканом механічного відділення був відомий вчений у галузі різання металів Костянтин Олександрович Зворикін, який очолював на той час кафедру механічної технології.

До роботи на факультеті були залучені досвідчені викладачі, відомі фахівці та вчені, серед яких: В.П. Єрмаков, С.П. Тимошенко, О.П. Котельников, Д.П. Рузський, О.О. Радціг, О.Я. Ступін, О.М. Динник, Є.О. Патон, К.К. Симінський, К.Г. Шиндлер, П.Ф. Єрченко, М.І. Коновалов, академік архітектури О.В. Кобелєв та ін. Наукові школи з міцності, опору матеріалів, гідравліки, теорії різання, теоретичної механіки та ін., започатковані на початку XX сторіччя, дали могутні плоди, поглиблювалися і розвивалися протягом років завдяки створенню нових наукових напрямів професорами: акад. Ф.П. Белянкіним, акад. С.В. Серенсеном, акад. Г.С. Писаренком, М.С. Можаровським, акад. Г.Й. Сухомелом, С.С. Рудніком, акад. М.О. Кільчевським, Я.М. Маркевичем, С.А. Картавовим, член-кор. АН України І.Я. Штаєрманом та ін. На факультеті навчались всесвітньо відомі вчені і авіаконструктори: I.I. Сікорський, А.М. Люлька, С.П. Корольов.

Нині ММІ – один із найбільших науково-педагогічних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, який об’єднує 8 спеціалізованих кафедр, а також галузеву науково-дослідну лабораторію, дві навчально-наукових лабораторії, орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості, науково-випробувальний центр “Надійність”. В інституті функціонують три спеціалізовані ради з атестації дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. У 2002 р. на базі ММІ, зварювального та інженерно-фізичного факультетів створено Спільний українсько-німецький факультет машинобудування КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке, що здійснює підготовку фахівців за всіма машинобудівними спеціальностями.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій