Ви є тут

Видавничо-поліграфічний інститут


KPI Campus, building #8
Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут
Контактна інформація:
Адреса ВПІ: вул. Янгеля, 1/37, корпус 8, кiмн.58, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8425(стаціонар), +380 44 204 9128(заочне навчання)
E-mail: vpf[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Директор ВПІ: Киричок Тетяна Юріївна
Соціальні мережі: FB, VK, Instagram

КАФЕДРИ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНОГО ІНСТИТУТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Логотип ВПІВидавничо-поліграфічний факультет засновано в 1959 році як один із підрозділів Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. У 1989 році факультет було включено до складу Київського політехнічного інституту. У 2004 році на базі видавничо-поліграфічного факультету створено Видавничо-поліграфічний інститут. ВПІ готує фахівців за денною та безвідривною формами навчання за десятьма спеціальностями. До складу ВПІ входять шість кафедр, сім підрозділів і три філії на підприємствах.

Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів-технологів, системотехнiкiв, механіків, фахівців з менеджменту виробництва, маркетингу ринку друкованої продукції і матеріалів поліграфічного виробництва, редакторів, художникiв-графiкiв – оформлювачів видань і упаковки для видавничо-полiграфiчної та книгорозповсюджувальної галузі України.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі).

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • 6. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
  • 7 (8).Образотворче мистецтво ( д , з )
 • 6. ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ
  • 7 (8) Видавнича справа та редагування ( д , з )
 • 6. РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
 • 6. МЕНЕДЖМЕНТ
  • 7 (8) Менеджмент організацій і адміністрування ( д , з )
 • 6. ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА
  • 7 (8) Технології друкованих видань ( д , з )
  • 7 (8) Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань ( д )
  • 7 (8) Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв ( д , з )
  • 7 (8) Технології електронних мультимедійних видань ( д , з)
  • 7 (8) Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв ( д , з)
 • 6. МАШИНОБУДУВАННЯ
  • 7 (8) Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси ( д , з )

З 2003 року в інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а з 2006 року - наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: "Машинознавство", "Машини і процеси поліграфічного виробництва". ВПІ проводить міжнародні науково-технічні конференції “Друкарство молоде” та “Технологія і техніка друкарства”.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій