Ви є тут

Приладобудівний факультет


Кампус КПІ. Корпус № 1
Приладобудівний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Контактна інформація:

Адреса ПБФ: пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус 1, кiмн. 209, 207, 03056, Київ, Україна,

Тел: +380 44 236 6982, +380 44 204 9617
E-mail: pbf[at]ntu-kpi.kiev.ua
Декан: професор Тимчик Григорiй Семенович

КАФЕДРИ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПБФ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Логотип ПБФПриладобудівний факультет засновано в 1962 р. на базі кафедр гіроскопічних приладів та пристроїв і приладів точної механіки КПІ.

Факультет готує фахiвцiв з розробки та обслуговування сучасних приладiв i систем рiзноманiтного призначення: вимiрювального обладнання бортових комплексiв, дiагностичних комплексiв медичного та загальнопобутового призначення, контролюючих приладiв енергозберiгаючих систем. Спецiалiсти набувають глибоких знань та навичок використання сучасних методiв побудови високоточних приладiв iз застосуванням мiкропроцесорної та комп'ютерної технiки, систем автоматизованого проектування та комп'ютерної графiки.

Випускники працюють на приладобудiвних пiдприємствах авiацiйного та космiчного профiлю, пiдприємствах з впровадження енергозберiгаючих технологiй, iз розробки та впровадження сучасних медичних дiагностичних, тренажерних та лiкувальних комплексiв, транспортних та полiграфiчних пiдприємствах.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ПБФ

 • 6.052003  ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (д, з)
  • 7.05100301, 8.05100301 Технологія приладобудування (д)
  • 7.05100302, 8.05100302 Прилади і системи точної механіки (д, з)
  • 7.05100303, 8.05100303 Прилади і системи орієнтації та навігації (д)
  • 7.05100304, 8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу (д, з)
  • 7.05100305, 8.05100305 Прилади і системи неруйнівного контролю (д)
  • 7.05100306, 8.05100306 Інформаційні технології в приладобудуванні (д)
  • 7.05100307, 8.05100307 Медичні прилади і системи (д, з)
 • 6.052004  ОПТОТЕХНІКА (д)
  • 7.05100403, 8.05100403 Фотоніка та оптоінформатика (д)
  • 7.05100405, 8.05100405 Оптико – електронне приладобудування (д)

Прилади, які створюють на ПБФ, застосовуються в багатьох сферах людської діяльності, зокрема, в аерокосмічній та суднобудівній промисловості, автомобілебудуванні та нафтогазовій промисловості. Вони знаходять своє застосування в залізничному транспорті, в робототехніці, інженерній геодезії, гравіметрії, будуванні батискафів та яхтобудуванні, в побутовій сфері тощо. Це інерціальні датчики первинної інформації і побудовані на їх основі інерціальні системи, прилади і вимірювальні системи контролю різноманітних фізичних величин (тиску, температури, часу, витрат, розмірів у машинобудуванні), прилади і системи тепло- та нічного бачення, оптично-електронні датчики кутових і лінійних переміщень, прилади і системи для аналізу речовин у рідинах та газових середовищах тощо.

Датчики первинної інформації і системи на їх основі створюються і виробляються в державах, які мають високорозвинений інтелектуальний потенціал. Приладобудування – галузь, де розвинені високі технології, наявність яких визначає інтелектуальний потенціал держави.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій