Ви є тут

Факультет менеджменту та маркетингу


Кампус КПІ, Корпус № 1, головний корпус КПІ, весна
Факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ФММ: пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус 1, пов.2, кiмн.237, 03056, Київ, Україна

Тел: +380 44 204 9866, +380 44 204 9867, +380 44 236 9673
E-mail: fmm[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан: професор Гавриш Олег Анатолійович
День факультету: 31 березня

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Логотип ФММЗ метою поглиблення економічної складової інженерної підготовки, а також враховуючи потреби народного господарства у кваліфікованих управлінських кадрах, у НТУУ “КПІ” в 1992 р. засновано факультет менеджменту та маркетингу. Такому рішенню сприяв багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки студентів, значний творчий потенціал кафедр економіки та організації виробництва і політекономії, діяльність яких бере початок з 1934-1937 років.

Факультет здійснює підготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв з менеджменту, економiки i підприємництва, якi здатнi приймати обгрунтованi рiшення щодо управлiння персоналом, виробництвом, ринком, зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та спроможнi забезпечити ефективне функцiонування нацiональної економiки.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; магістр, спеціаліст (с) – 1 та 1,5 року.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (1 рік або 1,5 навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФММ

 • Економічна кібернетика (б):
  • Економічна кібернетика (с, м)
 • Міжнародна економіка (б):
  • Міжнародна економіка (с, м)
 • Економіка підприємства (б);
  • Економіка підприємства (с, м)
 • Маркетинг (б):
  • Маркетинг (с, м)
 • Менеджмент (б):
  • Менеджмент організацій (с, м)
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (с, м)
  • Менеджмент інноваційної діяльності (с, м)
 • Управління персоналом та економіка праці (б)
 • Специфічні категорії (м):
  • Управління інноваційною діяльністю (м)

Денна форма навчання – к. 239, корп. 1, тел. 204-98-67

Форма навчання без відриву від виробництва, переведення та поновлення, друга освіта – к. 233, корп. 1, тел. 204-85-10

На ФММ з 2004 року щорічно видається фаховий науковий збірник “Економічний вісник НТУУ “КПІ” (матеріли вісника до 2015 року - http://economy.kpi.ua).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій