Ви є тут

Теплоенергетичний факультет


Кампус КПІ. Корпус № 5
Теплоенергетичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ТЕФ: вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8098, +380 44 204 9114
E-mail: tef[at]kpi.ua
URL:
Декан ТЕФ: професор, Письменний Євген Миколайович
День факультету: 27.12

КАФЕДРИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Логотип ТЕФТеплоенергетичний факультет (ТЕФ) - один з старіших факультетів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського), був заснований у 1931 р., як теплотехнічний факультет (ТТФ) Київського енергетичного інституту (КЕІ), але своїм корінням сягає часів славетних імен відомих теплотехніків початку ХХ сторіччя – професорів О.О. Радцига та О.Я. Ступіна. Факультет готує фахiвцiв у галузі теплової та ядерної енергетики, дослідження та автоматизації теплоенергетичних процесів, комп'ютерних технологій в енергетиці, якi здатні проектувати, експлуатувати, налагоджувати енергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій (ТЕС та АЕС) i промислових підприємств, сучасні комп'ютеризовані системи контролю та управління підприємств енергетичного комплексу.

Випускники працюють на інженерних та керівних посадах енергетичних пiдроздiлiв промислових підприємств, ТЕС та АЕС, проектних i науково-дослідних iнститутiв НАН України, адмiнiстраторами iнформацiйних та комп'ютерних систем i мереж у державних, приватних, наукових, виробничих установах та фірмах.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ТЕФ

 • 6.050101 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ (д)
  • 7/8.05010102 Інформаційні технології проектування (д)
  • 7/8.05010105 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг (д)
 • 6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ (д, з)
  • 7/8.05010301 Програмне забезпечення систем (д)
  • 7/8.05010302 Інженерія програмного забезпечення (д)
 • 6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (д, з)
  • 7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процессами (д, з)
  • 7.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (д)
  • 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процессами (д)
  • 8.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (д)
 • 6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА (д, з)
  • 7/8.05060101 Теплоенергетика (д)
  • 7/8.05060102 Теплофізика (д)
  • 7.05060103 Теплові електричні станції (д, з)
  • 8.05060103 Теплові електричні станції (д)
 • 6.050603 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА (д)
  • 7/8.05060301 Атомна енергетика (д)
 • 6.050604 ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ (д)
  • 7/8.05060401 Котли і реактори (д)

Друга освіта.

В межах роботи Міжгалузевого інституту післядипломної освіти (МІПО) на факультеті виконується підготовка спеціалістів за такими спеціальностями:

 • Спеціальність “Атомна енергетика” – кафедра АЕС та ІТФ, тел.: 204-96-04
 • Спеціальність “Котли та реактори” - кафедра АЕС та ІТФ, тел.: 204-96-04
 • Спеціальність "Теплові електричні станції" - кафедра ТЕУТ та АЕС, тел.: 204-96-04
 • Спеціальність "Теплоенергетика" - кафедра ТПТ, тел.: 204-90-92
 • Спеціальність "Автоматизоване управління технологічними процесами" - кафедра АТЕП, тел.: 204-96-04

Термін навчання:

 • 2 роки на базі вищої освіти
 • 4 роки на базі середньої спеціальної освіти
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій