Ви є тут

Інженерно-фізичний факультет


Кампус КПІ. 9 корпус
Інженерно-фізичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІФФ: вул. Політехнічна, 35, навчальний корпус 9, кiмн. 216, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8215, +380 44 204 9154, +380 44 204 9156
E-mail: iff(at)kpi.ua
URL:
Декан ІФФ: член-кореспондент Національної академії наук України, професор Лобода Петро Іванович

КАФЕДРИ IНЖЕНЕРНО-ФIЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Логотип ІФФІнженерно-фізичний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського - визнаний у світі освітній центр підготовки висококваліфікованих кадрів для промислових підприємств, наукових державних установ та бізнесу. Випускники ІФФ працюють у провідних промислових підприємствах Укроборонпрому, аерокосмічного, металургійного та хімічного комплексів, в машинобудуванні, ювелірній справі, медицині, у криміналістиці, на митниці.

Факультет забезпечує наскрізну підготовку «бакалавр» - «магістр»- «доктор філософії (PhD)» за навчальними програмами, інтегрованими у Європейський освітній простір. ІФФ – учасник міжнародних освітніх проектів TEMPUS, ERASMUS MUNDUS та ін., забезпечує кращим  випускникам подвійний диплом НТУУ «КПІ» та Магдебургського університету ім. Отто-фон-Геріке, Німеччина.

Наукові дослідження та підготовка фахівців на інженерно-фізичному факультеті ведуться з широким використанням власної лабораторної бази ІФФ та новітнього обладнання Національної академії наук України, сучасного програмного забезпечення. Спираючись на багаторічний досвід плідної співпраці, факультетом і НАН України заснована навчально-наукова асоціація з напрямів “Матеріалознавство”, “Матеріалознавство та спеціальна металургія”, “Матеріалознавство і металургія”, до якої увійшли всесвітньо відомі наукові центри НАН України: Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, Інститут проблем матеріалознавства ім. З.М.Францевича, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. До викладання дисциплін залучаються провідні вітчизняні та закордонні вчені. Практичні навички майбутні інженери набувають на високотехнологічних підприємствах України та Європи.

Спеціальності та спеціалізації ІФФ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Факультет готує фахiвцiв в галузі знань 13 Механічна інженерія:

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Спеціалізації:

Спеціальність:136 Металургія

Спеціалізації:

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій