Ви є тут

Конкурси науково-дослідної частини


 • Конкурс «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник», Лідер року;
  У конкурсі на здобуття номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи яких є КПІ ім.Ігоря Сікорського (не менше ніж 0,5 ст. викладача) які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, новаторських підручниках.
 • Конкурс на кращий підручник, навчальний посібник, монографію;
  Премії присуджуються щорічно рішенням Вченої ради університету за кращі підручники, навчальні посібники, які отримали громадське визнання і не менше року використовуються у навчальному процесі, а також монографії в актуальних напрямків розвитку науки і техніки.
 • Конкурс на виконання наукових робіт за рахунок коштів державного бюджету;

  Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-%D0%BF
  Результати експертизи та конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок - http://document.kpi.ua/ndch [intranet]

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій