Ви є тут

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту


Кампус КПИ. Корпус № 22
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ІЕЕ: вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.506, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 204 8308, +380 204 9375
E-mail: iee[at]iee.kpi.ua
URL:
Декан ІЕЕ: д.т.н., професор, Денисюк Сергій Петрович

КАФЕДРИ IНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Логотип ІЕЕ Інститут енергозбереження та енергоменеджменту є спадкоємцем гірничого факультету (створено у 1946 році для відбудови зруйнованої під час війни гірничовидобувної промисловості) та, частково, факультету електроенерготехніки й автоматики (засновано у 1918 році, як електротехнічний факультет). Формування ІЕЕ почалось у 1997 р. після затвердження КМ України “Комплексної державної програми з енергозбереження” і стало одним із заходів реалізації національної політики в галузі енергозбереження. Кафедри інституту підтримують партнерські зв’язки з багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами: Вісмарською та Лейпцизькою вищими технічними школами, Вроцлавським і Харбінським політехнічними інститутами, Силезьким технічним університетом, з вузами СНД. Науковці ІЕЕ сьогодні виконують спільні міжнародні проекти на правах партнерства: із встановлення й інтеграції в теплову мережу сонячних батарей; з модернізації опалення за грантом уряду Данії; зі створення мережі з енергетики в країнах Центральної Азії; зі створення асоціації між енергетичними факультетами десяти університетів Центральної Азії, країн ЄС, Східної Європи для сприяння регіональній співпраці.

Iнститут готує фахiвцiв для електроенергетичного та паливно-енергетичного комплексiв, будiвництва мiських пiдземних споруд та охорони навколишнього середовища, як i здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати енергетичнi комплекси та системи, створювати сучасні системи еко-енергетичного менеджменту, що працюють за сучасними енергозберiгаючими технологiями, пiдземнi об'єкти та комплекси мiст, проводити монiторинг екологiчного стану промислових пiдприємств на основi широкого застосування iнформацiйних i комп'ютерних технологiй.

Випускники працюють експертами з питань ефективного використання енергоресурсів, надають консалтингові та інжінірінгові послуги, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, керiвниками, провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв на пiдприємствах та в органiзацiях електроенергетики паливно-енергетичного комплексу, гiрничодобувної промисловостi, будiвництва та експлуатацiї мiських пiдземних споруд, в установах для проведення екологiчного монiторингу.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • 6.050701 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА  ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ (д, з)   
  • 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (д , з)
  • 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (д)
  • 7.05070108 Енергетичний менеджмент (д ,з)
  • 8.05070108 Енергетичний менеджмент (д)
 • 6.050702 ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (д, з)
  • 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (д, з)
  • 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (д)
  • 7.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв (д, з)
  • 8.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв (д)
 • 6.050301 ГІРНИЦТВО (д, з)
  • 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (д, з)
  • 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (д)
  • 7.05030102 Шахтне і підземне будівництво (д, з)
  • 8.05030102 Шахтне і підземне будівництво (д)
 • 6.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (д, з)
  • 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища (д, з)
  • 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища (д)
 • 6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА (д, з)
  • 7.05060105 Енергетичний менеджмент (д, з)
  • 8.05060105 Енергетичний менеджмент (д)
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій