Ви є тут

Інформація для вступників на перший курсБакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій