Ви є тут

Факультет біотехнології і біотехніки


Кампус КПІ. Корпус № 4. Хімічний корпус, пам'ятник Д. Менделеєву
Факультет біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ФБТ: просп. Перемоги, 37, корпус 4, 03056, Київ, Україна

Приймальна: кімната 169, тел. +380 44 204 9452, +380 44 204 8312
Деканат: кімната 170, тел. +380 44 204 9035
E-mail: biotech[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан ФБТ: доктор біологічних наук, професор, Дуган ІОлексій Мартем'янович
День факультету: кінець травня

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ФАКУЛЬТЕТУ БОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логотип ФБТФакультет організовано у січні 2001 року на базі кафедри біотехнології, яка розпочала підготовку спеціалістів-біотехнологів ще в 1992 році на кафедрі загальної та біоорганічної хімії у складі хіміко-технологічного факультету.

Факультет здiйснює пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв для роботи в найсучаснiших галузях бiотехнологiї: мiкробний синтез бiологiчно активних сполук, iмунобiотехнологiя, генно-iнженерна бiотехнологiя, бiотехнологiя фармацевтичних препаратiв, екобiотехнологiя, біоенергетика, біодеструкція відходів, біотестування забруднень, iнженерне забезпечення бiотехнологiчних та фармацевтичних виробництв. Наші випускники здатнi розробляти та впроваджувати новiтні технологiчнi процеси та конструювати обладнання для бiотехнологiчних i фармацевтичних виробництв, грамотно та науково обґрунтовано здійснювати контроль та захист довкілля від техногенних впливів, моделювати бiотехнологiчнi процеси з метою визначення оптимальних умов проведення бiосинтезу, біодеструкції забруднень та оптимізації порушених екосистем завдяки широкому застосуванню найсучаснiших математичних методiв та комп'ютерних технологiй.

Випускники працюють на керiвних та iнженерних посадах пiдприємств мiкробiологiчної, фармацевтичної, харчової промисловостi, в проектно-конструкторських органiзацiях, установах екологiчного спрямування та науково-дослiдних iнститутах України.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Спеціальності, за якими оголошується прийом на навчання на ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Спеціальність: Галузеве машинобудування 
  • Спеціалізація: Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
 • Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія 
  • Спеціалізації:
   • Промислова біотехнологія
   • Екологічна біотехнологія та біоенергетика
   • Молекулярна біотехнологія
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій