Ви є тут

Факультет соціології і права


Кампус КПІ, корпус № 7
Факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФСП: просп. Перемоги, 37, корпус 7, кiмн.513, 521, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9022
E-mail: fs[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан ФСП: к.філос.н., доцент, Мельниченко Анатолій Анатолійович

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦIОЛОГIЇ І ПРАВА

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ФСПФакультет засновано в 1996 році (до 2007 року – факультет соціології). Тут готують фахівців у сфері управління, соціальної роботи та права. Фахівці з адміністративного менеджменту та соціальної роботи займаються плануванням, організацією праці, збиранням та обробкою інформації, впровадженням інновацій, дослідженням соціальної структури, рівнів і форм життєдіяльності людей в різних соціокультурних, регіональних, національних умовах, здійсненням соціального обслуговування та захисту населення, наданням кваліфікованої допомоги різним соціальним, віковим, етнічним групам та окремим особам. Вони працюють у сфері соціального планування та соціальної політики в організаціях та установах усіх форм власності, а також у громадських організаціях.

Студенти-правознавці у процесі навчання отримують ґрунтовні знання з кримінального, митного, адміністративного, цивільного, трудового, господарського, екологічного, фінансового та міжнародного права, права інтелектуальної власності, нотаріату та арбітражного процесу. Після випуску вони успішно працюють у правоохоронних органах, органах державного управління, адвокатурі, в установах банків та юридичних службах державних підприємств і комерційних установ.

Випускники працюють у сферi соцiального планування та соцiальної полiтики, закладах вищої та середньої освіти, в органiзацiях та установах усiх форм власностi, а також у громадських органiзацiях.

Терміни підготовки фахівців:

Денна - бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1 рік; магістр (м) – 1,5 роки.

Заочна - бакалавр (б) – 4,5 роки; спеціаліст (с) – 1 рік; магістр (м) – 1,5 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмою магістра (1,5  роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФСП

 • СОЦІОЛОГІЯ:
  • 7(8) Соціологія (д, з)
 • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
  • 7 Соціальна робота (д, з)
  • 8 Соціальна робота (д)
 • ПРАВОЗНАВСТВО:
  • 7 Правознавство (д, з)
  • 8 Правознавство (д)
 • Специфічні категорії:
  • 8 Адміністративний менеджмент (д, з)
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій