Ви є тут

Екстернат

Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів) для здобуття певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дис­циплін і складання в університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом. [Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”: 3. Форми навчання]

Екстернат зі спеціальності відкривається з дозволу МОН за рішен­ням Вченої ради університету на підставі рекомендації Мето­дичної ради університету за умови відповідного інформаційного та методичного забезпечення цієї форми навчання.

Екстернат може відкриватися на факультетах (інститутах), що здійснюють підготовку фахівців відповідного ОКР за денною формою навчання з акредитованих спеціальностей.

Кількість екстернів з кожної спеціальності (напряму) не повинна пере­вищувати п'яти відсотків від контингенту студентів денної форми навчання. [Організація навчання екстернів]

закрити
Вхід до електронної пошти НТУУ "КПІ"

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Авторські програми на радіо КПІ

закрити

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

НТУУ «КПІ» Вхід до системи
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів
закрити

Електронні платежі

Оплата за гуртожиток Послуги зв'язку Оплата квитків
закрити

Бібліотека

Сайт бібліотеки Каталог Електронний архів