Ви є тут

Державні премії України в галузі науки і технікиПлідна праця науковців університету та їх досягнення регулярно відзначаються указами і розпорядженнями Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національною академією наук України та іншими нагородами.

Назва роботи Рік Співвиконавці від НТУУ "КПІ" (П.І.Б., учене звання)
За наукову роботу"Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь" 2014

НДІ Телекомунікацій
КАЙДЕНКО М.М. – с.н.с.
ІВЛЄВ Ю.В. – провідний інженер

За роботу "Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування" 2013 АНТОНЮК В. С., д.т.н., професор ПБФ
За роботу "Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості" 2013 КАЛІНЧИК В.П. , к.т.н., доцент ІЕЕ;
ПРАХОВНИК А.В., д.т.н. ІЕЕ (посмертно)
За створення багатопроменевої антенної системи 2013 ДУБРОВКА Ф.Ф., д.т.н., завідувач кафедри РТФ,
ЛИТВИН М.М., н.с. РТФ
ЛИТВИН С.М., н.с. РТФ
ГЛУШЕНКО В.М., к.т.н. РТФ
КАМАЄВ В.С., к.т.н
За науково-технічну роботу в галузі приладобудування 2013 КОЛОБРОДОВ В.Г., д.т.н., завідувач кафедри ПБФ
За наукову роботу "Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання" 2012 КЄСОВА Л.О. , д.т.н., професор ТЕФ
Наукова робота в галузі телекомунікацій 2012 ЛИСЕНКО О.І., ІТС
За цикл підручників "Основи теорії кіл". "Електродинаміка та поширення радіохвиль"
 • Основи теорії кіл. - Ч.1. Харків: ХНУРЕ: "Колегіум", 2004. - 436 с.
 •  Основи теорії кіл. - Ч.2. Харків: ХНУРЕ: "Колегіум", 2006. - 668 с.
 •  Електродинаміка та поширення радіохвиль. - Ч.1. Харків: ХНУРЕ, "Колегіум", 2009. - 286 с.
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль. – Ч. 2., Харків: ХНУРЕ, "Колегіум", 2010, – 435 с
2012 РИБІН О. І., д.т.н., професор, декан РТФ
ВУНТЕСМЕРІ В.С., к.т.н., доцент РТФ
За роботу "Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі" 2012 ШМИРЬОВА О.М., д.т.н. ФЕЛ (посмертно)
За участь у роботі "Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі" 2012 ЗІНЧЕНКО О.О., к.ф.-м.н ІТС (посмертно)
За наукову роботу в галузі інформаційної безпеки 2011 ОЛЕКСІЙЧУК А.М., д.т.н., доцент ІСЗЗІ
За цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" 2011 ЗАЙЧЕНКО Ю.П., д.т.н., декан ІПСА
За комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у семи книгах:
 • Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. — К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. - 232 с.;
 • Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектрогенератори. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2003. - 400 с;
 • Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2004. -519 с.;
 • Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. —643 с.;
 • Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2007. — 606 с.;
 • Енергія. Екологія. Майбутнє. - X.: "Прапор", 2003. - 464 с.;
 • Основи теплофізики будівель та енергозбереження. - X.: "Видавництво САГА", 2006. - 484 с.:
  ВАРЛАМОВ Г.Б., д.т.н., проректор з навчально-виховної роботи
ЛЮБЧИК Г.М. , д.т.н. (посмертно)
За наукову роботу "Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "Регіна" 2010 ЯНДУЛЬСЬКИЙ О.С., д.т.н., декан ФЕА
За цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації" 2009 ПАВЛОВ О.А., д.т.н., декан ФІОТ
За наукову роботу в галузі гідроакустики 2009 ДІДКОВСЬКИЙ В.С., д.т.н., проф. ФЕЛ
ЛЕЙКО О.Г., д.т.н., проф. ФЕЛ
За комплекс підручників "Інформатика" у семи книгах:
 • Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. - 544 с.;
 1. Основи програмування. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –384 с.;
 2. Дискретна математика. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. –368 с.;
 3. Чисельні методи в інформатиці. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 480с.;
 4. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 384с.;
 5. Моделювання систем. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. – 352 с.;
 • Операційні системи. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –576 с.:
2009 ПАНКРАТОВА Н.Д., д.т.н., заст. директора ІПСА.
ТОМАШЕВСЬКИЙ В.М.,
д.т.н., проф.. ФІОТ.
КОВАЛЮК Т.В., к.т.н., доцент ФІОТ
За роботу "Фізичні методи і комп'ютерні засоби  реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації" 2008 ТАРАСЕНКО В. П., д.т.н., завідувач кафедри
За цикл монографій "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій для розв'язування задач транс обчислювальної складності" 2005 ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., акад. НАНУ ,
МЕЛЬНИК В.С., чл.-кор. НАНУ,
НОВІКОВ О.М., д.т.н.
За підручник "Перехідні процеси в системах електропостачання" 2005 ПРОКОПЕНКО В.В., к.т.н. ,
НЕСЕН Л.І., доц.
ВИНОСЛАВСЬКИЙ В.М., к.т.н. (посмертно)
За роботу "Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів" 2004 ІЛЬЧЕНКО М.Ю., чл.-кор. НАНУ,
БУНІН В.П., д.т.н.
КРАВЧУК С.О., к.т.н.
СИЗРАНОВ В.О.
ЯКИМЕНКО Ю.І., чл.-кор. НАНУ
За наукову роботу в галузі інформатики 2004 СКРИПНИК Л.В., д.т.н.,проф
За розробку та впровадження в інституційній системі України інноваційних організаційно-економічних та інформаційних технологій 2004 ГРИША С.М., д.т.н., проф .
За підручник "Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія" 2003 ЗІНЬКОВСЬКИЙ Ю.Ф. , проф.
Цикл монографій “Аналітичні та асимптотичні методи дослідження стохастичних систем та їх застосування” 2003 БУЛДИГІН В.В., д.ф-м.н.,проф .
За наукову роботу в галузі інформатики 2003 ГУРЖІЙ А.М., акад.
ЗІНЧЕНКО В.П . , доц.
За роботу "Наукові основи та технічні засоби електрохімічних методів системи контролю екологічної безпеки і корозійної активності техногенних середовищ" 2002 ЧВІРУК В. П., проф.
ГЕРАСИМЕНКО Ю.С., д.т.н.
НОВИЦЬКИЙ В.С., д.т.н.
За розробку наукових засад і принципів побудови експлуатаційно надійних конструкцій магістральних електромереж, освоєння їх виробництва та впровадження 2002 КУДРЯ С.О., д.т.н.
За цикл робіт "Ймовірносно-статистичні методи в проблемах надійності та безпеки інформаційних технологій" 2001 САВЧУК М.М., д.ф-м.н., проф.
За цикл наукових праць "Інтенсифікація технологічних процесів та енергозбереження" 2000 ФЕДОТКІН І.М., д.т.н., проф
За цикл монографій з методів системного аналізу та інформаційних технологій управління процесами і полями 1999 ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., акад. НАНУ
ПШЕНИЧНИЙ Б.М., акад. НАНУ
РОМАНЕНКО В.Д., проф.
За створення екополісу Славутич як шлях радіаційно-екологічної та соціально-економічної реабілітації територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення безаварійної роботи станції, виведення її з експлуатації та приведення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечний стан 1999 БАР`ЯХТАР В.Г., акад. НАНУ
За створення високоефективних екологоорієнтованих технологій видобутку корисних копалин на основі керування станом гірського масиву і впровадження їх на кар'єрах України 1999 ТКАЧУК К.Н., д.т.н., проф.
За наукову роботу в галузі приладобудування 1998 ЗБРУЦЬКИЙ О.В., проф.
За цикл наукових праць "Каркасні сполуки в органічному синтезі" 1997 КРАСУЦЬКИЙ П.О., д.х.н.
ЮРЧЕНКО О.Г., д.х.н.
ІСАЄВ С.Д., д.х.н.
СТЕПАНОВ Ф.М., д.х.н.
За цикл робіт зі створення новітніх методів оцінки міцності і довговічності елементів конструкцій сучасної техніки і розробки на їх основі нормативних документів 1997 КОВАЛЬЧУК Б.І., д.т.н., проф.
За цикл підручників "Робототехніка" (К.: 1994), "Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС2 (К.: 1992), "Гибкие робототехнические системы" (К. : Вища школа, 1989) 1996 КОСТЮК В.І., д.т.н.
ГАВРИШ А.П., д.т.н.
СПИНУ Г.О., д.т.н., проф.
ПОЛІЩУК М.М., к.т.н., проф .
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Л.С., к.т.н., проф.
ТКАЧ М.М., к.т.н., проф.
За цикл наукових праць "Теоретичні основи і технології виробництва на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України" 1995 ДИКИЙ М.О., д.т.н., проф.
За розроблення науково-методичних основ та створення прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового експерименту. 1994 ТУЗ Ю.М., д.т.н.
БІЛОУСОВ Б.М., к.ф-м.н.
РАДЧЕНКО С.Г., к.т.н., доц.ЗІНЧЕНКО В.П., к.т.н.
 За підручник у чотирьох книгах "Теоретична механіка" (К., "Радянська школа", 1957 – кн. I; К., "Вища школа", 1972 – кн. II; 1989 – кн. III; 1990 – кн. IV) 1992 ПАВЛОВСКИЙ М.А., д.т.н., заведующий кафедрой
БОЙЧУК О.П., д.ф.-м.н., завідувач кафедри
АКІНФІЄВА Л.Ю., к.ф.-м.н., профессор
КИЛЬЧЕВСЬКИЙ Н.О., академік АН України (посмертно)
 За цикл робіт "Теорія, методи математичного моделювання та числовий аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій" 1991 САХАРОВ О.С., д. т.н., проф. ІХФ
За цикл робіт з теоретичної та прикладної гідродинаміки вибуху 1991 КРАВЕЦЬ В.Г., д.т.н., провідний наукових співробітник
За підручник "Металорежущие инструменты", виданий в 1986 році (третє видання)   1991 РОДІН П.Р., чл.-кор. АН України, завідувач кафедри ММІ
 За цикл робіт “Визначальні рівняння і критерії граничного стану матеріалів при циклічних термомеханічних навантаженнях (теорія та експеримент)” 1990 МОЖАРОВСЬКИЙ М.С., д.т.н., проф. ММІ
БОБИР М.І., д.т.н., проф. ММІ
СТРИЖАЛО В.О., д.т.н., проф. ММІ
За підручник "Автоматизированное проектирование математического обеспечения АСУ ТП", виданий у 1986 році 1990 ЗГУРОВСЬКИЙ М.З.,  д.т.н., проф., чл.-кор. HAH України, ІПСА
АЖОГІН В.В., д.т.н., проф. ФІОТ (посмертно)
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1989 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1988 рік
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій