Ви є тут

Новини сайту кафедри КАМГСЗ (ФЛ)

Підписатися на Новини сайту кафедри КАМГСЗ (ФЛ) потік
Адреса URL: http://kamgs3.kpi.ua
Оновлене: 7 годин 55 хвилин тому

XVIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція - Science technology of the XXI century / Наука та техніка XXI століття

Вт, 14/11/2017 - 19:22
Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   XVIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY Наука та техніка ХХІ століття, яка відбудеться 07 грудня 2017 р. у м. Києві за адресою: пр. Перемоги 37,  корпус 7. Програма роботи конференції передбачає роботу пленарних та секційних засідань. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції на сайті http://konfist.fl.kpi.ua   Публікація тез доповідей студентів в електронному вигляді – безкоштовна. Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, іспанська.   Для участі у конференції необхідно до 01 листопада 2017 року надати наступну інформацію:   Електронна реєстрація учасника конференції за адресою https://goo.gl/forms/rOqnSR97QU9X4Bp92 Електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).  Заповнений друкований бланк заявки (бланк додається) та друкований варіант тез доповіді за адресою оргкомітету (див. нижче). Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:   Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010). Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.). Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.). 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами). 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру). 3-й рядок: місце навчання (курсив, вирівнювання по центру). Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 2-х сторінок. Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений відповідно до вимог Harvard Referencing System (для оформлення літератури необхідно скористатися сайтом: http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/reference-book.htm ). Вимоги до написання тез:   висвітлення актуальності проблеми у вступі; узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези; формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині; висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми; основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.        Бажаючі виступити на конференції повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 27.11.2017 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: http://konfist.fl.kpi.ua/sites/default/files/vimogi_do_prezentaciy_pdf.pdf ). Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції. Увага! Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.   Планується робота таких секцій:   1. Engineering Innovations / Інновації в  інженерії e-mail: kpiconf1@ukr.net   Aeronautical Engineering Archeology Chemical Engineering Energy Saving Electric Engineering Instrument Making Mechanical Engineering Material Science Metallurgy Power Engineering Radio Engineering Welding            2. Natural Sciences / Природничі науки e-mail: kpiconf2@ukr.net   Biotechnology Chemistry Ecology Medicine Physics and Mathematics Today 3. Electronics / Електроніка e-mail: kpiconf3@ukr.net   4. Modern Information Technologies / Сучасні інформаційні технології kpiconf4@ukr.net   5. Social Sciences / Суспільні науки e-mail: kpiconf5@ukr.net   Law Education Management & Marketing Economics New Trends in Linguistics Philology Psychology Sociology Printing and Publishing      Оргкомітет: факультет лінгвістики, кімн. 718, корпус 7, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги 37, Київ, 03056.           Тел. для довідок: (044) 204 85 37 (067) 994-45-90 Адреса сайту: http://konfist.fl.kpi.ua

XVIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція - Science technology of the XXI century / Наука та техніка XXI століття

Вт, 14/11/2017 - 19:22
Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   XVIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY Наука та техніка ХХІ століття, яка відбудеться 07 грудня 2017 р. у м. Києві за адресою: пр. Перемоги 37,  корпус 7. Програма роботи конференції передбачає роботу пленарних та секційних засідань. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції на сайті http://konfist.fl.kpi.ua   Публікація тез доповідей студентів в електронному вигляді – безкоштовна. Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, іспанська.   Для участі у конференції необхідно до 01 листопада 2017 року надати наступну інформацію:   Електронна реєстрація учасника конференції за адресою https://goo.gl/forms/rOqnSR97QU9X4Bp92 Електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).  Заповнений друкований бланк заявки (бланк додається) та друкований варіант тез доповіді за адресою оргкомітету (див. нижче). Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:   Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010). Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.). Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.). 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами). 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру). 3-й рядок: місце навчання (курсив, вирівнювання по центру). Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 2-х сторінок. Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений відповідно до вимог Harvard Referencing System (для оформлення літератури необхідно скористатися сайтом: http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/reference-book.htm ). Вимоги до написання тез:   висвітлення актуальності проблеми у вступі; узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези; формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині; висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми; основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.        Бажаючі виступити на конференції повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 27.11.2017 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: http://konfist.fl.kpi.ua/sites/default/files/vimogi_do_prezentaciy_pdf.pdf ). Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції. Увага! Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.   Планується робота таких секцій:   1. Engineering Innovations / Інновації в  інженерії e-mail: kpiconf1@ukr.net   Aeronautical Engineering Archeology Chemical Engineering Energy Saving Electric Engineering Instrument Making Mechanical Engineering Material Science Metallurgy Power Engineering Radio Engineering Welding            2. Natural Sciences / Природничі науки e-mail: kpiconf2@ukr.net   Biotechnology Chemistry Ecology Medicine Physics and Mathematics Today 3. Electronics / Електроніка e-mail: kpiconf3@ukr.net   4. Modern Information Technologies / Сучасні інформаційні технології kpiconf4@ukr.net   5. Social Sciences / Суспільні науки e-mail: kpiconf5@ukr.net   Law Education Management & Marketing Economics New Trends in Linguistics Philology Psychology Sociology Printing and Publishing      Оргкомітет: факультет лінгвістики, кімн. 718, корпус 7, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги 37, Київ, 03056.           Тел. для довідок: (044) 204 85 37 (067) 994-45-90 Адреса сайту: http://konfist.fl.kpi.ua

Стажування в Польщі (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University)

Вт, 14/11/2017 - 19:19
Шановні колеги! Запрошуємо Вас долучитися до групи, яка виїжджає на стажування в Польщу   «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» Організатор заходу Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща) http://www.wsb-nlu.edu.pl/ (очно-дистанційна форма 12 днів, 108 годин аудиторної та позааудиторної, у тому числі дистанційної, роботи) 9-20 січня 2018 р. (09 січня – 16 січня – дистанційна робота, 17-20 січня – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі)   Детальна інформація за посиланням: http://www.kamts1.kpi.ua/node/2285

Стажування в Польщі (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University)

Вт, 14/11/2017 - 19:18
Шановні колеги! Запрошуємо Вас долучитися до групи, яка виїжджає на стажування в Польщу   «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» Організатор заходу Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща) http://www.wsb-nlu.edu.pl/ (очно-дистанційна форма 12 днів, 108 годин аудиторної та позааудиторної, у тому числі дистанційної, роботи) 9-20 січня 2018 р. (09 січня – 16 січня – дистанційна робота, 17-20 січня – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі)   Детальна інформація за посиланням: http://www.kamts1.kpi.ua/node/2285

МОН планує провести ще один конкурс для молодих вчених і збільшити для нього фінансування

Вт, 14/11/2017 - 19:07
 Наступного року МОН планує збільшити обсяги фінансування конкурсу наукових робіт молодих вчених. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. «На жаль, зараз Україна відчуває суттєвий відтік молодих науковців закордон, де вони можуть стажуватися на сучасному обладнанні, продовжувати наукову кар’єру. Ми намагаємося змінити цю ситуацію, і одним з інструментів цього є спеціальний конкурс, який ми запровадили виключно для колективів молодих вчених у 2016 році. Зараз ми вже надали підтримку більш як 200 роботам на суму майже 38 мільйонів гривень. Наприклад, в цьому році в межах конкурсу ми передбачили кошти не лише на оплату праці, але й закупівлю матеріалів, дозакупівлю обладнання, наукові відрядження. Наступного року ми хочемо продовжити цей проект, і в майбутньому наростити обсяги фінансування конкурсу до 10-15 відсотків від загального бюджету Міністерства на наукові дослідження», – розповіла Міністр. Вона додала, що метою конкурсу є не лише фінансування проектів, а й можливість дати шанс якомога більшій кількості молодих вчених хоча б раз стати керівником наукового проекту та отримати новий досвід. Міністр також нагадала, що цього року МОН оплатило централізовану передплату для понад 100 українських вишів та наукових установ до найпопулярніших баз даних Scopus та Web of Science. Відтепер у кожному обласному центрі, а також містах Маріуполі, Кривому Розі, Мелітополі, Кременчуку вчені можуть знайти університет, де є доступ до таких баз, та безкоштовно скористатись ними.

Збірник наукових праць «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

Ср, 27/09/2017 - 21:29
 Редколегія збірника наукових праць «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», що видається Центром міжнародної освіти Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, готує до видання наступний випуск збірника. Видання є фаховим у галузі педагогічних наук (Наказ МОН № 241 від 9 березня 2016 р.), виходить 2 рази на рік (у грудні та червні).   Проблематика: Методика викладання мов (української, російської, англійської, французької та інших) у вищих навчальних закладах. Психолого-педагогічні засади методики викладання мов. Принципи наступності та міжпредметної координації у викладанні мов. Використання новітніх технологій у процесі викладання мов. Теоретичні і практичні питання навчання перекладу. Принципи розробки нових підручників і навчальних посібників з мови для вищої школи. Статті приймаються за конкурсом. Перевагу щодо публікації мають доктори, кандидати наук, а також аспіранти й пошукувачі. ВИМОГИ ДЛЯ АВТОРІВ У статті мають бути відображені такі елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003). Перед назвою статті у верхньому лівому куті вказується індекс УДК (шрифт 12) та код ORCID. Назва статті друкується в центрі великими літерами напівжирним шрифтом (шрифт 14) без крапки в кінці, під нею через два інтервали в центрі напівжирним курсивом (шрифт 14) прізвище й ініціали автора, після коми науковий ступінь та поряд у дужках назва міста (іноземні автори також указують країну). Після назви статті і прізвища автора через два інтервали друкуються анотації українською, російською (до 500 знаків) й англійською (2000 знаків) мовами (шрифт 12, міжрядковий інтервал 1). На початку кожної анотації подаються прізвище, ініціали автора та назва статті мовою анотації. Після кожної анотації з абзацу за алфавітом подаються ключові слова (не більше 5). Словосполучення «Ключові слова» набирається з великої літери напівжирним шрифтом з двокрапкою (шрифт 12), інтервал між анотаціями 1,5. Текст статті друкується без автоматичних переносів слів; шрифт 14; інтервал – 1,5; поля ліворуч, угорі, внизу  – 2,5, праворуч – 1; форматування за шириною сторінки; відступ абзацу – 1,25. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-). Якщо використані спеціальні шрифти, символи, ілюстрації, таблиці (у Word), їх додають до електронного варіанта окремими файлами. Ілюстративний мовний матеріал виділяється курсивом. Посилання в тексті оформлюються квадратними дужками згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад: [1: 35], де перший знак – порядковий номер за списком, другий – номер цитованої сторінки. Завершує публікацію література (слово ЛІТЕРАТУРА друкується напівжирним шрифтом великими літерами без відступу від лівого поля). Нижче  подається занумерований перелік цитованих робіт в алфавітному порядку авторів і назв видань (шрифт 12, інтервал 1), оформлений відповідно до стандартів ВАК України (див. Бюлетень ВАК, 2008, № 3). У разі необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу. У список лiтератури мають бути включенi видання, що опублiкованi протягом останнiх п’яти рокiв. (Зразок оформлення статті див. у Додатку 1). Для входження Збірника у наукометричні бази даних список літератури оформлюється двічі: спочатку за вимогами ДАК України як ЛІТЕРАТУРА (LITERATURE для англомовної статті), потім за міжнародними стандартами як REFERENCES. Бази реферування та індексування: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Інституційний репозитарій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Після слова REFERENCES (великими літерами жирним шрифтом без двокрапки в кінці) наводиться ненумерований алфавітний список усіх джерел. Приклади оформлення списків літератури див. у Додатку.  Транслітерування назв статей рекомендуєтьсяздійснювати автоматично на сайті http://www.translit.ru (для російської мови) та http://translit.kh.ua (для української).  Стаття подається до редакції або надсилається електронною поштою на адресу vestnik-knu@ukr.netукраїнською або англійською мовою (іноземні громадяни можуть подавати російською та англійською) у форматі rtf. або doc. разом з паперовим примірником тексту. Обсяг статті: 9–11 стор. Сторінки рукопису в електронному варіанті не нумеруються, в роздрукованому варіанті нумеруються олівцем на звороті. При поданні статті необхідно надати відсканований варіант першої сторінки з підписом автора (авторів), що підтверджує відсутність у статті плагіату. («Стаття «Назва статті» не містить плагіату». Підпис (и)). Відомості про автора подаються на окремому аркуші (файлі): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи повністю, контактний телефон, поштова та електронна адреса, код ОRCID. Автори без наукового ступеню додають до рукопису одну рецензію кандидата або доктора наук. Термін подання статей у грудневий випуск – до 15 жовтня, у червневий – до 1 квітня. У разі пізнішого подання матеріалів буде розглядатися можливість публікації статті у наступному випуску збірника. Статті та оплата публікації (вартість однієї сторінки публікації українською та російською мовою – 40 грн., англійською мовою – 30 грн.) приймаються за адресою: кафедра мовної підготовки (кімн. 3-82), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022. Секретарі кафедри – Вялкова Наталія Григорівна, Степура Леся Петрівна.  Тел. (057)707-55-30. e-mail: vestnik-knu@ukr.net Статті докторів наук друкуються безкоштовно. Подані матеріали не повертаються. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають усім зазначеним вимогам. Редакцiйна колегiя не здiйснює розсилку збiрника авторам.    Автори статей, які бажають взяти участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», що проводиться на початку червня, мають повідомити про це у відомостях про автора та додати до сплати за статтю організаційний внесок у розмірі 100 грн. (Заявка на участь у конференції у Додатку 2).

КПИ им. Игоря Сикорского начинает сотрудничество с Киевским казенным экспериментальным протезно-ортопедическим предприятием

Ср, 27/09/2017 - 21:24
 19 сентября 2017 г. КПИ им. Игоря Сикорского заключил соглашение о сотрудничестве с Киевским казенным экспериментальным протезно-ортопедическим предприятием. Подписи под документом поставили ректор КПИ им. Игоря Сикорского академик НАН Украины Михаил Згуровский и директор предприятия Сергей Страшный. Участие в церемонии подписания соглашения кроме первых руководителей приняли: со стороны предприятия - первый заместитель директора Ирина Высотина, главный врач Юрий Сорока, главный технолог Светлана Ермакова и председатель Ассоциации спецподразделения «К» Службы безопасности Украины генерал-полковник Владимир Шеремета; со стороны университета - помощник ректора Виктор Камаев, декан факультета биомедицинской инженерии Виталий Максименко и заведующий кафедрой биобезопасности и здоровья человека Игорь Худецкий. Подписанию соглашения предшествовали ряд встреч и обсуждений вопросов учебного и научно-технического сотрудничества между руководителями Киевского казенного экспериментального протезно-ортопедического предприятия и университета и руководством и преподавателями факультета биомедицинской инженерии. На них была достигнута договоренность относительно разработки на факультетах учебных планов и создания в ближайшее время соответствующей специализации на факультете. «Важные дела для инженеров и медиков, чем помощь нашим военнослужащим, которые получили тяжелые ранения, нет. Поэтому мы должны приложить все усилия и отдать все, что можем, для того, чтобы выполнять это дело как можно лучше», - отметил перед подписанием документа Михаил Згуровский. Поэтому уже во время встречи перед церемонией подписания ее участники еще раз подтвердили, что сотрудничество будет касаться не только подготовки специалистов для предприятий протезно-ортопедического профиля (а их в Украине только государственных четырнадцать), но и участия в нем сотрудников предприятия и привлечения ученых, инженеров и студентов университета к разработке крайне необходимых защитникам Украины, что получили тяжелые травмы в боевых действиях на Востоке, современных протезов. После подписания участники церемонии возложили цветы к мемориальному стенда с фотографиями киевских политехников, которые отдали свои жизни за независимость Украины.

Нацрада науки і технологій зосередиться на запуску Нацфонду досліджень, атестації наукових установ та впорядкує правила отримання наукових ступенів

Ср, 27/09/2017 - 21:22
 Запуск Нацфонду досліджень, нового алгоритму атестації наукових установ та впорядкування правил присудження наукових ступенів – такими будуть пріоритети роботи Національної ради з питань розвитку науки і технологій на найближчі півроку. Ці питання обговорювали під час наради Міністра освіти і науки, голови Адміністративного комітету Нацради Лілії Гриневич з представниками Наукового комітету Нацради. «Нам потрібно запустити Національний фонд досліджень за новими правилами. Закон покладає саме на Національну раду розробку положення про Нацфонд. Лише після затвердження цього документу можна буде сформувати його Наукову раду, Дирекцію та обрати керівництво, що сукупно дозволить започаткувати роботу фонду», – зазначила Лілія Гриневич. Вона наголосила, що саме на Національний фонд покладаються великі надії, коли говорять про реформу системи фінансування науки. Його головною функцією буде грантова підтримка наукових досліджень і розробок, як для окремих вчених, так і дослідницьких університетів, наукових центрів, лабораторій. Під час наради також йшлося про те, що вже наступного року Нацрада має почати виконувати одне з найважливіших своїх завдань – готувати та вносити рекомендації щодо загальних обсягів фінансування наукової та науково-технічної діяльності з держбюджету. Не менш важливо знайти правильну пропорцію розподілу коштів між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень. Отже, пропозиції до держбюджету на 2019 рік мають бути підготовлені з урахуванням рекомендацій Нацради. «Важливо розуміти, що коли ми говоримо про збільшення фінансування науки, то у нас виникає одна проблема – з доведенням ефективності використання коштів. На жаль, сформувалася певна суспільна недовіра, яка трансформується у небажання вкладати кошти у неефективні суспільні інститути. Нам необхідно показати, як ми будемо змінювати управління в науці, визначати пріоритетні для держави дослідження, узалежнювати фінансування з показниками діяльності наукових установ. Коли була розширена зустріч Прем’єр-міністра з представниками наукової спільноти, то Володимир Гройсман чітко пояснив: держава готова збільшити фінансування науки, але якщо буде представлено реальний план змін від головних стейкхолдерів, які одержують найбільші обсяги бюджетної підтримки», – розповіла Лілія Гриневич. Стосовно ж нового Порядку проведення державної атестації наукових установ, то він був затверджений Кабміном у липні цього року. Цей документ передбачає, що оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не Міністерства та Президії академій наук, а незалежні експертні групи. Якщо виявиться, що установа працює неефективно, її повинні будуть реорганізувати чи ліквідувати, і навпаки – у разі позитивної оцінки будуть нарощувати обсяги підтримки. Нині у МОН працює робоча група з підготовки методики та критеріїв оцінювання наукових установ, до якої також домовилися долучити членів Наукового комітету Нацради.

II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти»

Ср, 27/09/2017 - 21:15
 www.prizk-conference.cz Організатор Празький інститут підвищення кваліфікації (Прага, Чехія) СЕКЦІЇ Інноваційні методи та технології в освіті (методи викладання, педагогічні технології та прийоми, інновації в освіті, кроскультурні комунікації). Європейська гуманітарна освіта та її внесок в формування особистості та соціуму ХХІ сторіччя (філософія, історія, мистецтвознавство, культурологія, філологія). Проблеми та пріоритети розвитку фундаментальної та прикладної освіти (математика, механіка, астрономія, фізика, інформатика і кібернетика, хімія, біологія, геологія, географія, медицина, фармацевтика, фізичне виховання та спорт, архітектура, технічні науки, сільськогосподарські науки, ветеринарні науки). Внесок соціальних наук та освіти в розвиток сучасних соціально-економічних процесів (економічні науки, юридичні науки, психологія, соціологія, політологія, державне управління, соціальні комунікації, педагогіка). ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК КОНФЕРЕНЦІЇ 1 день. 21 листопада. Вівторок. Прибуття в Прагу. Огляд міста. Поселення. 16.00 – 17.00 Реєстрація. Відпочинок. 2 день. 22 листопада. Середа. 10.00 – 11.00 Реєстрація. 11.00 – 11.30 Відкриття. 11.30 – 13.00 Пленарне засідання конференції (І частина). 13.00 – 14.00 Перерва. 14.00 – 17.00 Пленарне засідання (ІІ частина). 19.00 – 21.00 Урочиста вечеря з нагоди відкриття конференції. 3 день. 23 листопада. Четвер. 10.00 – 13.00 Секційні засідання конференції. 13.00 – 14.00 Перерва. 14.00 – 16.00 Секційні засідання конференції. 16.00 – 16.30 Підсумкове засідання. 16.30 – 17.00 Закриття конференції.   4 день. 24 листопада. П’ятниця. Вибуття з Праги. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Палац Фонду Розвитку Архітектури (Palace of Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství) Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1-Nové Město www.abf-nadace.cz Робочі мови конференції: англійська, українська, чеська, російська. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ  В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ Мова тез: англійська. Обсяг тез – до двох сторінок формату А4 без таблиць і рисунків! Кількість авторів – один. Поля зі всіх сторін – по 2 см. Міжрядковий інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, 14. Посилання на джерела згідно стандартів. Збірнику матеріалів конференції надається чеський код ISBN.  УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ Очна участь. Організаційний внесок за очну участь у конференції - 120 євро (сплачується на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації). До оргвнеску за очну участь у конференції входить: участь у пленарному та секційних засіданнях, участь в урочистій вечері з нагоди відкриття конференції, публікація в збірнику матеріалів конференції (надсилається учасникам конференції протягом місяця після завершення конференції), програма конференції, отримання сертифіката учасника конференції, електронний фотодайджест (буде надісланий учасникам після конференції на електронні адреси) та загальноорганізаційні витрати. Організаційний внесок за участь у конференції організованими учасниками сплачується по прибутті в Прагу на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації, неорганізованими (які виїжджають до Праги самостійно) – завчасно, до 20 жовтня 2017 р. Дистанційна участь. Організаційний внесок за дистанційну участь у конференції - 100 євро (сплачується на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації). До оргвнеску за дистанційну участь у конференції входить: віртуальна участь з презентацією (за бажанням), публікація в збірнику матеріалів конференції (надсилається учасникам конференції протягом місяця після завершення конференції), програма конференції, отримання сертифіката учасника конференції, електронний фотодайджест (буде надісланий учасникам після конференції на електронні адреси) та загальноорганізаційні витрати. ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ЗАЯВОК Всі, хто планує взяти участь у стажуванні та/або конференції, повинні надіслати заявку, тези доповіді та скановану копію першого розвороту закордонного паспорту на електронну адресу: info@prizk-conference.cz  до 1 жовтня 2017 р.! Тема листа: Листопад Прага Прізвище та Ім’я учасника Вкладені файли, які будуть відіслані на електронну адресу, повинні мати обов’язкові назви, а саме: Заявка прізвище (учасника); Тези прізвище. Секція №…(для учасників конференції). Станіслава Озерова, координатор міжнародних програм, Празький інститут підвищення кваліфікації, Прага, Чехія, E-mail: info@prizk-conference.cz  Помічник секретаря, координатор організованої участі: Сергій Ляшко, E-mail: info@prizk-conference.cz  З питань організованого виїзду:    тел: 068 955 22 67; e-mail: confgalilei@ukr.net

Визит делегации университета Ханьянг

Ср, 27/09/2017 - 21:00
 11 сентября 2017 г. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» посетила представительная делегация университета Ханьянг (Республика Корея). В ее состав входили руководители университета Ханьянг, которые отвечают за ряд направлений его работы. Возглавлял делегацию Президент университета Янг Му Ли. Вместе с представителями образования КПИ им. Игоря Сикорского посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ли Янг Гу, директор Корейского образовательного центра в Украине Ю Сенг Бим и другие. Основанный в 1939 году университет Ханьянг является одним из самых престижных учебных заведений Южной Кореи. К тому же, и одним из крупнейших: сейчас в двух его кампусах обучаются более 34 тысяч студентов. Университет Ханьянг по версии рейтинга QS World University Ranking входит в число двухсот лучших университетов мира. Визит представителей высшего образования Южной Кореи в КПИ им. Игоря Сикорского - это один из результатов договоренностей, достигнутых между руководством КПИ им. Игоря Сикорского и представителями Южной Кореи во время Пятого экономического форума «Украина-Корея», который проходил в университете в конце июля этого года. КПИ им. Игоря Сикорского планирует сейчас расширять деятельность своего Украинско-Корейского центра: на его базе будет создан Украинско-Корейский центр образования, науки и инноваций (кстати, одним из инициаторов создания такой структуры является посол Республику Корея Ли Янг Гу). Этот Центр должен стать мостиком между двумя странами для расширения двустороннего сотрудничества. Таким образом визит делегации университета Ханьянг - это визит мощного потенциального партнера нового Центра. После ознакомления с университетским кампусом и экспозицией Государственного политехнического музея Украины при КПИ им. Игоря Сикорского гости встретились с руководством КПИ им. Игоря Сикорского. Во встрече приняли участие ректор университета академик НАН Украины Михаил Згуровский, проректор по международным связям член-корреспондент НАН Украины Сергей Сидоренко, генеральный директор Научного парка «Киевская политехника» Владимир Гнат, директор НМК «Институт последипломного образования» Инна Малюкова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности университета Андрей Шишолин и другие. В разговоре также принимали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Корея Александр Горин с женой и советник Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономического развития и торговли Украины Андрей Бирюков. Презентацию КПИ им. Игоря Сикорского и концепции создания Украинско-Корейского центра образования, науки и инновации сделал для представителей университета Ханьянг Сергей Сидоренко. Владимир Гнат предоставил им сведения об Инновационной среде КПИ им. Игоря Сикорского «POLYTECO SCIENCE CITY» и Стартап-школе «Sikorsky Challenge», а также об успешных разработках киевских политехников последнего времени. В свою очередь, представители университета Ханьянг показали участникам встречи видеофильм о своем учебном заведении. После обмена информацией состоялось обсуждение возможностей и формата сотрудничества двух университетов. В заключение участники встречи договорились в дистанционном режиме подготовить текст меморандума, в котором должны определяться общие принципы и направления сотрудничества, и в ближайшее время выйти на его подписание. А после этого начать работу над приложениями к этому документу с определением конкретных условий и совместных проектов.

Презентація результатів дослідження «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови»

Ср, 27/09/2017 - 20:52
28 вересня 2017 року, Міністр освіти і науки Лілія Гриневич візьме участь у презентації результатів дослідження «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови». Дослідження було ініційоване Міністерством освіти і науки України в 2014 році та проведене Британською Радою із залученням провідних британських експертів у межах проекту «Англійська мова для університетів». Проект покликаний підвищити рівень англійської мови серед викладачів й студентів, а відтак розширити міжнародні зв’язки та зацікавити іноземців вступати до українських вишів. Захід пройде за участі представників Британської Ради та 47 українських ВНЗ. Вони підведуть підсумки експеременту та обговорять рекомендації дослідження й втілення їх ВНЗ, що приєдналися до програми ще в перший рік.  
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій