Ви є тут

Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського


Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Правилами, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

подати особисто

  • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
  • військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків,
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
  • та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому,

до відбіркової комісії відповідного факультету (інституту) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Крім вищезазначеного, вступники зазначають бажану спеціалізацію (спеціалізації) в межах конкурсної пропозиції (групи спеціалізацій), на яку вони отримали рекомендацію до зарахування. Подані оригінали документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім вище наведеного, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

Особи, які в установлені строки, визначені Правилами, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у Правилах.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій