Ви є тут

Успіх науковців ФЕЛБагатий урожай нагород зібрали співробітники ФЕЛ у 2012 році на міжнародних та національних освітянських виставках.

На XV Міжнародній виставці "Сучасна освіта в Україні – 2012" (15–17 лютого 2012 р., м. Київ) колектив науковців НТУУ "КПІ" під керівництвом д.т.н., проф. Ю.І.Якименка за розробку "Електронна цифрова лабораторія для викладання науково-природничих та біомедичних  дисциплін у навчальних закладах I-IV рівнів акредитації" отримала срібну медаль у номінації "Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі закладів освіти". Автори розробки – зав. кафедри мікроелектроніки Ю.І.Якименко, доц.  А.Т.Орлов, зав. кафедри промислової електроніки В.Я.Жуйков. проф. каф. звукотехніки та реєстрації інформації В.М. Співак, заст. директора Інституту прикладної електроніки О.В.Богдан.

На цій же виставці співробітники ФЕЛ отримали низку почесних дипломів за створення підручників. Г.Г.Власюк, Т.Ф.Гумен, М.З.Згуровський, В.М.Співак – за створення підручника "Теорія процесів інформаційних систем"; Л.Д.Писаренко, В.Я.Жуйков – за створення підручників з теоретичної електроніки; Ю.І.Якименко, О.В.Борисов, В.І.Молчанов, Ю.М.Поплавко – за створення підручників з мікроелектроніки; В.С.Дідковський, Г.Г.Власюк, О.М.Лисенко, О.В.Коржик, О.Г.Лейко, А.М.Продаус, К.О.Трапезон, К.О.Швайченко – за створення підручників з акустотехніки; В.Я.Жуйков, В.Г.Абакумов, В.В.Пілінський, О.В.Будьонний, В.В.Рогаль, Т.О.Терещенко, М.В.Родіонова – за створення підручників, у тому числі електронних, з електроніки.

На Міжнародній виставці "Освіта та кар'єра 2012" (29–31 березня 2012 р., м. Київ) розробка "Вітчизняна  цифрова лабораторія для викладання науково-природничих, інженерних та біомедичних дисциплін у навчальних закладах I-IV рівнів акредитації" отримала золоту медаль у номінації "ІТ-технології у вищому навчальному закладі".

На IV Національній виставці-презентації "Інноватика в сучасній освіті 2012" (16–18 жовтня 2012 р., м. Київ) авторський колектив ФЕЛ у складі Ю.І.Якименка, В.Я.Жуйкова, О.В.Богдана, А.Т.Орлова та В.М.Співака за розробку "Навчальна цифрова електронна лабораторія" був нагороджений срібною медаллю  в номінації "Розробка та створення сучасних технічних засобів навчання для впровадження в освітню практику".

На Міжнародній виставці "Освіта та кар'єра-2012" (15–17 листопада 2012 р., м. Київ) золоту медаль у номінації "Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки"науковці ФЕЛ отримали за видання спільної українсько-болгарської монографії "Наноэлектроника: монография в двух книгах" (Книга 1. Введение в наноэлектронные технологии / Г.М.Младенов, В.М.Спивак, Е.Г.Колева, А.В.Богдан; Книга 2. Наноструктурированные материалы и функциональные устройства / Ю.И.Якименко, А.Н.Шмырева, Г.М.Младенов, В.М.Спивак, Е.Г.Колева, А.В.Богдан; под общей редакцией действительного члена НАН Украины Ю.И. Якименко).

За інф. ФЕЛ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій