Ви є тут

Комітет з конкурсних торгів


http://tender.kpi.ua/

Комітет з конкурсних торгів утворено в КПІ ім. Ігоря Сікорського для організації та проведення процедур закупівель, у який входять службові (посадові) особи КПІ ім. Ігоря Сікорського, які несуть відповідальність за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з чинним законодавством.

Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів.

Комітет з конкурсних торгів  КПІ ім. Ігоря Сікорського у своїй діяльності керується Законом України "Про здійснення державних закупівель", Типовим положенням про Комітет з конкурсних торгів чинним законодавством України.

Склад Комитету з конкурсних торгів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Положення про нього затверджуються наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Комітет з конкурсних торгів:

  • планує протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
  • складає та затверджує річний план державних закупівель;
  • здійснює вибір процедури закупівлі;
  • проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;
  • забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;
  • забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених чинним законодавством;
  • здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій