Ви є тут

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки (ФБМЕ), ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського


http://phbme.kpi.ua

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки (ФБМЕ), Факультет електроніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 12, Політехнічна 16, к.415, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 99 09, 38 044 204 90 65, 38 044 204 90 64,
Електронна пошта: info(at)phbme.kpi.ua
Сайт:

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки (ФБМЕ) ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців в області інтегральної мікро- і наноелектроники, розробки та впровадження комп’ютерних медичних діагностичних комплексів, комп’ютерного моделювання роботи мікроелектронних приладів і пристроїв, проектування компонентів телекомунікаційних систем, створення систем автоматичного аналізу даних вимірювань.

Викладачі кафедри читають лекції по основних предметах фундаментальної підготовки інжнерів-електронщиків також і студентам інших кафедр і факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Багато викладачів кафедри поєднують викладацьку діяльність і роботу на промислових підприємствах та у наукових інститутах, що дозволяє їм знайомити студентів із сучасним станом справ у спеціальності та вести підготовку на найвищому рівні.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за напрямком «Мікро- і наноелектроніка» (4 роки), і магістрів по трьох спеціальностях: «Комп’ютерне моделювання мікро- і наноструктур», «Електронні та інформаційні біомедичні системи», «Мікрохвильова електроніка»
Основною перевагою підготовки фахівців на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки є те, що першочергова увага приділяється ґрунтовній підготовці студентів по фундаментальних дисциплінах: математиці, програмуванню, роботі із сучасним програмним забезпеченням для проектування і моделювання електронних схем PSpice, OrCAD, P - CAD, аналоговій та цифровій схемотехніці комп’ютерній схемотехніці, мікросхемотехніці, сучасній мікропроцесорній техніці, обробці сигналів і зображень, медичній інтроскопії. Ці знання стають основою для вільного вибору спеціалізації магістерської підготовки.

У результаті ґрунтовної підготовки наші випускники є конкурентноздатними на ринку праці й можуть знайти своє покликання в будь-якій високотехнологічній області, пов’язаній з електронікою, комп’ютерною технікою, медичною електронікою та телекомунікаціями.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій