Ви є тут

Науково-технічний журнал "Электроника и связь"


Видання. НТЖ "Электроника и связь"

Адреса редакції: 03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 16, корп. 12, кімн. 116.
Контактний телефон: 204-94-39
E-mail: elcom_teh_red[at]ukr.net
ISSN: 2312-1807

Науково-технічний журнал "Электроника и связь" ["Електроніка та зв'язок" || "Electronics and Communications"] видається з 1995 р.
Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Факультет електроніки НТУУ “КПІ”; Державний університет інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 1351 від 31.03.1995. - науково-технічний журнал, який включений у Перелік наукових спеціалізованих видань України (затверджений постановою президіуму ВАК Україны від 09.06.1999 р. №1-05/7). У журналі публікуються результати наукових досліджень спеціалістів, матеріали дисертацій та передовий технічний досвід. Журнал оснований у 1995 році, свідотство про перереєстрацію КВ № 9314 від 03.11.2004 р.

Напрямки або тематика:

 • Результати досліджень з електроніки, фізики твердого тіла, проектування електронних приладів та пристроїв, технологія виготовлення електронних приладів та пристроїв, проблеми зв'язку.

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

 • технічні

Обсяг журналу становить 10 друкованих аркушів. Статті в журналі публікуються російською, українською та англійською мовами. Журнал "Электроника и связь" виходить 6 разів на рік і висвітлює наступні розділи:

 • твердотільна електроніка;
 • вакуумна, плазмова та квантова електроніка;
 • силова електроніка;
 • теорія сигналів і систем;
 • методи і засоби обробки сигналів та зображень;
 • електронні системи;
 • біомедичні прилади та системи;
 • акустичні прилади та системи;
 • інформаційні системи і технології;
 • системи телекомунікації, зв'язку та захисту інформації;
 • системи автоматизованого проектування;
 • молодим вченим;
 • проблеми підготовки фахівців;
 • гіпотези;
 • новини науки і техніки.

Обсяг рукописів статей становить /1 друкований аркуш відповідає 20 сторінкам тексту 12 пт. з полуторним інтервалом:

 • оглядова стаття - 1 друкований аркуш;
 • оригінальна стаття - 0,5 друкованого аркуша;
 • коротке повідомлення - 0,25 друкованого аркуша;
 • лист до редакції - 0,1 друкованого аркуша.

Редакція запрошує до співпраці зацікавлених осіб. Більш детальну інформацію можна отримати безпосередньо в редакції журналу.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій