Ви є тут

Прохідні бали 2016 року по факультетах/інститутах


Найбільш популярні напрями підготовки 2016 року за кількістю балів вступників

Бюджетна форма навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс

Факультет/Інститут Спеціальність Прохідний бал (денна)
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 136 Металургія 126,05
132 Матерiалознавство 133,45
 
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ 131 Прикладна механіка 125,9
133 Галузеве машинобудування 129,3
 
ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 101 Екологія 146,6
151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології 151,6
131 Прикладна механіка 125,35
133 Галузеве машинобудування 129,25
161 Хiмiчні технологiї та інженерія 134,1
 
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології 150,7
161 Хiмiчні технологiї та інженерія 133
 
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ 133 Галузеве машинобудування 137,7
162 Біотехнології та біоінженерія 169,55
 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 144 Теплоенергетика 127,5
143 Атомна енергетика 134,8
142 Енергетичне машинобудування 133,8
151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології 161,75
122 Комп’ютерні  науки 168,15
121 Інженерія програмного забезпечення 182,575
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 129,6
 
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 101 Екологія -
184 Гірництво 130,8
144 Теплоенергетика 130,8
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 128,45
 
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 113 Прикладна математика 159,35
121 Інженерія програмного забезпечення 184,6
123 Комп’ютерна інженерія 169,44
 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» 122 Комп’ютерні  науки 173,3
124 Cистемний  аналіз 169,15
 
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 121 Інженерія програмного забезпечення 185,11
122 Комп’ютерні  науки 175,75
123 Комп’ютерна інженерія 171,75
151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології 164,2
 
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 122 Комп’ютерні  науки 167,25
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 134,35
227 Фізична реабілітація 155,45
163 Біомедична інженерія 169,1
 
РАДІОТЕХНІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 172 Телекомунікації та радіотехніка 131,4
 
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 131 Прикладна механіка 130,15
132 Матерiалознавство 135
 
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 145,8
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 138,3
173 Авіоніка 145,6
 
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 172 Телекомунікації та радіотехніка 130,15
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ 153 Мікро- та наносистемна техніка 128,15
171 Електроніка 132
172 Телекомунікації та радіотехніка 132,4
 
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ  ІНСТИТУТ 023 Образотворче мистецтво 169,15
061 Журналістика 178,7
073 Менеджмент 170,5
133 Галузеве машинобудування 151,1
186 Видавництво та поліграфія 153,71
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 051 Економіка 174,9
075 Маркетинг 175,15
073 Менеджмент 170,3
 
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології 153,6
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 132,55
 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 105 Прикладна фізика та наноматеріали 147,45
113 Прикладна математика 155,4
125 Кібербезпека 170,65
 
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 035 Філологія (англійська) 179,1
035 Філологія (німецька) 179,25
035 Філологія (французька) 175,75
 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 111 Математика 149,55
104 Фізика та астрономія 140,85
 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА 054 Соціологія 172
081 Право 178,45
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій