Ви є тут

Стипендіальне та соціальне забезпечення студентів

Близько восьмидесяти відсотків студентів НТУУ "КПІ" отримують академічну стипендію. Розмір мінімальної академічної стипендії встановлюється Кабінетом міністрів України і з 01.09.2012 р. складає 730 грн. У КПІ діє система заохочення кращих у навчанні студентів: встановлені і виплачуються іменні та персональні стипендії КПІ (близько 175), стипендії Президента України (5), Кабінету Міністрів України (1), Верховної Ради України (4), імені І.В.Курчатова (2). Додатково до основної стипендії призначаються стипендія в розмірі 1000 грн ДП НАЕК "Енергоатом" та Персональна стипендія випускника КПІ, народного депутата України Д.Й.Андрієвського.

У КПІ проводиться значна, важлива для суспільства соціально спрямована робота. Діти-сироти, студенти з особливими потребами, чорнобильці та студентські сім'ї із дітьми перебувають на обліку у ДНВР, з ними ведеться постійна робота та надається допомога.

Стипeндія - постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Регюлюється законом України “Про вищу освіту” ст. № 54, п.2: “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів мають право на отримання соціальної або академічної стипендії. Розміри стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.”

В НТУУ „КПІ” стипендія призначається:

 • студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;
 • студентам, які навчаються за угодами, укладеними між НТУУ "КПІ" та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;
 • студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, призначення і виплата стипендій проводиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

Різновиди стипендій:

 • Академічні - призначаються на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів та наукових установ та за результатами навчання і виявленою при цьому успішністю.

  Різновиди академічних стипендій:

  1. ординарні (звичайні) академічні стипендії;
  2. стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням, студентам і курсантам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами;
  3. іменні або персональні стипендії навчального закладу.
 • Соціальні стипендії призначаються на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.

Стипендії в НТУУ "КПІ" (розміри, документи, запитання - відповіді)

Докладна інформація

Деякі законодавчі акти:

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення