Ви є тут

[до 23.03.2017] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 5 за 23.02.2017

на заміщення тимчасово зайнятої посади завідувача кафедри (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій;
на заміщення вакантної
з 13.04.2017 р. посади завідувача кафедри (науковий ступінь,
вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри технології електрохімічних виробництв;
на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри господарського та адміністративного права;
на заміщення вакантної
з 18.05.2017 р. посади завідувача кафедри (науковий ступінь,
вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри видавничої справи та редагування;
на заміщення вакантної
з 18.05.2017 р. посади завідувача кафедри (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри інтегрованих технологій машинобудування;
на заміщення тимчасово
зайнятих посад професорів
(науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри обчислювальної техніки (2 посади);
– кафедри філософії;
– кафедри соціології;
– кафедри електронних приладів та пристроїв (2 посади);
– кафедри радіоприймання та оброблення сигналів;
– кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження;
– кафедри інженерної екології;
– кафедри геобудівництва та гірничих технологій;
– кафедри звукотехніки та реєстрації інформації;
– кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки;
– кафедри зварювального виробництва;
– кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів;
– кафедри біомедичної інженерії;
– кафедри інформаційно-вимірювальної техніки;
– кафедри оптичних та оптико-електронних приладів;
на заміщення вакантної
з 03.04.2017 р. посади професора (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри прикладної фізики;
на заміщення вакантної
з 03.04.2017 р. посади професора (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри міжнародної економіки;
на заміщення вакантної
з 13.04.2017 р. посади професора (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри загальної та експериментальної фізики;
на заміщення вакантної
з 15.05.2017 р. посади професора (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем;
на заміщення вакантної
з 02.06.2017 р. посади професора (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри теорії та практики управління;
на заміщення тимчасово
зайнятих посад доцентів
(науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по інститутах, факультетах, кафедрах:
Факультет електроніки
Кафедра промислової електроніки
доцентів – 3
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 1
Факультет інформатики
та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки
доцентів – 1
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
доцентів – 1
Факультет менеджменту
та маркетингу
Кафедра менеджменту
доцентів – 1
Кафедра міжнародної економіки
доцентів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра математичних методів захисту інформації
доцентів – 1
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
доцентів – 1
Кафедра виробництва приладів
доцентів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
доцентів – 1
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
доцентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
доцентів – 1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем
доцентів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
доцентів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікацій
доцентів – 1
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімнати: 103 та 243. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій