Ви є тут

[до 27.05.2018] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 14 за 27.04.2018

на заміщення вакантних з 01.09.2018 р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– біобезпеки і здоров'я людини (3 посади)
на заміщення посад доцентів (к.н., доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (к.н., науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра фізичної хімії
доцентів – 3
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра видавничої справи та редагування
доцентів – 1
Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра господарського та адміністративного права
старших викладачів – 2
викладачів – 1
Кафедра теорії та практики управління
старших викладачів – 2
Кафедра соціології
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра електронних приладів та пристроїв
старших викладачів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної та теоретичної фізики
доцентів – 4
старших викладачів – 2
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
асистентів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
доцентів – 2
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 2
Приладобудівний факультет
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
доцентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
старших викладачів – 1
на заміщення посад доцентів (к.н., доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів, (к.н., науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів, вакантних з 01.07.2018 року по інститутах, факультетах, кафедрах:
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
доцентів – 1
асистентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки і підприємництва
старших викладачів – 2
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
старших викладачів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
старших викладачів – 1
на заміщення посади асистента, вакантної з 15.11.2018 року, по факультету, кафедрі:
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електромеханіки
асистентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

№ 12 за 12.04.2018

на заміщення вакантної з 01.09.2018 р. посади завідувача кафедри (науковий ступінь,
вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– спортивного вдосконалення;
на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– англійської мови технічного спрямування №2;
на заміщення вакантної з 04.06.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– менеджменту;
на заміщення вакантних з 01.07.2018 р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– теорії, практики та перекладу англійської мови;
– приладів та систем керування літальними апаратами;
– графіки;
– інформаційно-телекомунікаційних мереж;
– менеджменту;
на заміщення вакантних з 01.09.2018 р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– обчислювальної техніки;
– звукотехніки та реєстрації інформації (2 посади);
– міжнародної економіки;
– лазерної техніки та фізико-технічних технологій;
– приладів та систем керування літальними апаратами;
– теоретичних основ радіотехніки (2 посади);
– інтегрованих технологій машинобудування;
– інженерії поверхні;
– економіки і підприємництва;
– технології поліграфічного виробництва;
– менеджменту видавничо-поліграфічної галузі;
на заміщення посад доцентів (к.н., доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (к.н., науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
доцентів – 1
асистентів – 1
Кафедра електропостачання
доцентів – 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
доцентів – 2
Кафедра обчислювальної техніки
доцентів – 2,
старших викладачів – 1
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління
доцентів – 3,
старших викладачів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів – 3
Кафедра технології електрохімічних виробництв
доцентів – 1
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
доцентів – 1
Кафедра загальної та неорганічної хімії
доцентів – 2,
старших викладачів – 1
Кафедра хімічної технології кераміки та скла
доцентів – 1
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
асистентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електромеханіки
доцентів – 1
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
старших викладачів – 1
Кафедра електричних станцій
старших викладачів – 1
Кафедра електричних мереж та систем
доцентів – 1
Кафедра автоматизації енергосистем
старших викладачів – 2
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра міжнародної економіки
доцентів – 4,
старших викладачів – 1
Кафедра промислового маркетингу
доцентів – 2
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
доцентів – 2
Кафедра менеджменту
доцентів – 5
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів – 1
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра репрографії
доцентів – 1
Кафедра видавничої справи та редагування
доцентів – 3,
старших викладачів – 1
Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Кафедра графіки
доцентів – 1,
асистентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
старших викладачів – 1
Кафедра історії
доцентів – 2
Кафедра філософії
доцентів – 3,
старших викладачів – 3,
викладачів – 2
Кафедра публічного права
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів – 2,
асистентів – 1
Кафедра електронної інженерії
доцентів-2
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 2,
старших викладачів – 1
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
старших викладачів – 1
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
старших викладачів –2
Кафедра диференціальних рів¬нянь
доцентів – 3,
старших викладачів – 1
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів – 6,
старших викладачів – 3,
асистентів – 1
Кафедра математичної фізики
доцентів – 6
Кафедра загальної та експериментальної фізики
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки
доцентів – 2
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 4
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
доцентів – 1
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
доцентів – 2
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
доцентів – 2
Кафедра автоматизації хімічних виробництв
доцентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів – 1
Кафедра прикладної механіки
доцентів – 1
Кафедра конструювання верстатів і машин
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
старших викладачів – 1,
асистентів – 1
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
доцентів – 2
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів – 2
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 4
По кафедрі
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра спортивного вдосконалення
доцентів – 1,
викладачів – 6
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра фізичного виховання
доцентів – 1,
старших викладачів – 6,
викладачів – 10
Кафедра біомедичної кібернетики
старших викладачів –1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів – 1
Кафедра металознавства та термічної обробки
доцентів – 2
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
доцентів – 2
Кафедра фізики металів
доцентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра виробництва приладів
асистентів – 1
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
асистентів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів – 3
Кафедра прикладної фізики
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів – 1
Кафедра фізики енергетичних систем
старших викладачів –1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра промислової біотехнології
доцентів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікаційних систем
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів – 3
Радіотехнічний факультет
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
старших викладачів – 2
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
доцентів – 2,
старших викладачів – 1
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
доцентів – 6,
старших викладачів – 2,
асистентів – 1
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
доцентів – 2
Кафедра інженерії поверхні
доцентів – 2
Кафедра електрозварювальних установок
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
викладачів – 2
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
доцентів – 1,
старших викладачів – 4
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
доцентів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
викладачів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 1,
старших викладачів – 1,
викладачів – 3
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
старших викладачів – 1
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 4,
старших викладачів – 6,
викладачів – 2
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів – 5,
старших викладачів – 1
Кафедра системного проектування
доцентів – 1,
асистентів – 1
на заміщення посад доцентів (к.н., доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (к.н., науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів, вакантних з 01.07.2018 року по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів – 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра автоматизації хімічних виробництв
доцентів – 2
Кафедра машин та апаратів хі¬міч¬¬¬них і нафтопереробних виробництв
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Зварювальний факультет
Кафедра інженерії поверхні
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Теплоенергетичний факультет
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
старших викладачів – 1,
асистентів – 1
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 1,
старших викладачів –1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Кафедра менеджменту
старших викладачів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електричних мереж та систем
старших викладачів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
старших викладачів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра фізичного виховання
викладачів – 3
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра графіки
доцентів– 1,
старших викладачів – 2
Кафедра технології поліграфічного виробництва
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра господарського та адміністративного права
доцентів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної та експериментальної фізики
старших викладачів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів – 1
По кафедрах
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
доцентів – 3,
старших викладачів – 2
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки
старших викладачів – 1,
асистентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій