Ви є тут

[до 27.05.2017] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 14 за 27.04.2017

на заміщення вакантних з 1 вересня 2017 р. посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедра біобезпеки і здоров'я людини (3 посади);
– кафедра автоматизації експериментальних досліджень (2 посади);
– кафедра технології композиційних матеріалів (2 посади).

на заміщення посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), викладачів, асистентів, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу та вакантних з 1 вересня 2017 р. по інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет авіаційних і космічних систем
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень
доцентів – 3
старших викладачів –1
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
старших викладачів – 1
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки
старших викладачів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
доцентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів та систем
доцентів – 2
старших викладачів – 3
Кафедра приладів і систем орієнтації та навігації
асистентів – 1
Кафедра виробництва приладів
старших викладачів – 1
Кафедра приладобудування
доцентів – 1
асистентів – 1
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра електрозварювальних установок
старших викладачів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра біотехніки та інженерії
старших викладачів – 1
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки
старших викладачів – 1
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
старших викладачів – 1
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 1
Кафедра промислової електроніки
асистентів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра хімічної технології кераміки і скла
старших викладачів – 1
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
старших викладачів – 1
асистентів – 2
Кафедра загальної та неорганічної хімії
старших викладачів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біомедичної інженерії
старших викладачів – 1
Кафедра біобезпеки та здоров'я людини
старших викладачів – 1
Кафедра фізичного виховання
викладачів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра диференціальних рівнянь
асистентів – 1
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
асистентів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів – 1
асистентів – 2
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
доцентів – 1
асистентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра теоретичної електротехніки
старших викладачів – 3
асистентів – 1
Кафедра автоматизації енергосистем
асистентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 1
асистентів – 3
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра інженерної екології
доцентів – 1
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
асистентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра математичного моделювання економічних систем
асистентів – 2

№ 12 за 13.04.2017

на заміщення вакантної посади декана (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
– радіотехнічного факультету;
на заміщення вакантної з 15.05.2017 р. посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри екобіотехнології та біоенергетики;
на заміщення тимчасово зайнятої посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри фізичної хімії;
на заміщення вакантної посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри фізичної та біомедичної електроніки;
на заміщення вакантних з 01.09.2017р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри менеджменту;
– кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;
– кафедри металознавства та термічної обробки;
– кафедри гідроаеромеханіки і механотроніки;
– кафедри виробництва приладів;
– кафедри автоматики та управління в технічних системах;
– кафедри акустики та акустоелектроніки (4 посади);
– кафедри інформаційної безпеки;
– кафедри математичного моделювання економічних систем;
– кафедри телекомунікаційних систем;
– кафедри геобудівництва та гірничих технологій (4 посади);
– кафедри промислової електроніки;
– кафедри електромеханіки;
– кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії;
– кафедри математичних методів системного аналізу (3 посади);
– кафедри загальної та теоретичної фізики;
– кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки;
– кафедри системного проектування (2 посади);
– кафедри мікроелектроніки (3 посади);
– кафедри інтегрованих технологій машинобудування;
– кафедри техніки і електрофізики високих напруг;
– кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів;
– кафедри психології і педагогіки;
– кафедри конструювання верстатів і машин;
– кафедри теплотехніки та енергозбереження;
–кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів;
– кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій (3 посади);
– кафедри технології машинобудування (2 посади);
– кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів (4 посади);
– кафедри електронних приладів та пристроїв (2 посади);
– кафедри теорії, практики та перекладу французької мови;
– кафедри інженерії поверхні (2 посади);
– кафедри системного програмування та спеціалізованих комп'ютерних систем;
– кафедри історії;
– кафедри математичної фізики (4 посади);
– кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування (2 посади);
– кафедри обчислювальної техніки (3 посади);
– кафедри фізичної та біомедичної електроніки (2 посади);
– кафедри міжнародної економіки;
– кафедри філософії;
– кафедри звукотехніки та реєстрації інформації (2 посади);
– кафедри електрозварювальних установок;
– кафедри теоретичної механіки;
– кафедри приладобудування (2 посади);
– кафедри промислової біотехнології (2 посади);
– кафедри машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв;
– кафедри приладів та систем керування літальними апаратами;
– кафедри теплоенергетичних установок та атомних електростанцій;
– кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж;
– кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління;
– кафедри електричних станцій;
– кафедри телекомунікацій;
– кафедри теоретичної електротехніки (3 посади);
– кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (2 посади);
– кафедри соціології;
– кафедри господарського та адміністративного права;
– кафедри теоретичної і промислової теплотехніки (2 посади);
– кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем;
– кафедри електричних мереж та систем;
– кафедри радіотехнічних пристроїв та систем;
на заміщення посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), викладачів, асистентів, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу та вакантних з 01.09.2017 р. по інститутах, факультетах, кафедрах:
Факультет електроніки
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки
доцентів – 2
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
старших викладачів – 3
асистентів – 6
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 2
Кафедра електронних приладів та пристроїв
доцентів – 4
старших викладачів – 1
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів – 3
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
доцентів – 4
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління
доцентів – 5
старших викладачів – 3
асистентів – 2
Кафедра обчислювальної техніки
доцентів – 7
старших викладачів – 3
асистентів – 3
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
доцентів – 7
старших викладачів – 4
асистентів – 4
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 7
старших викладачів – 3
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електромеханіки
доцентів – 5
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра електричних станцій
доцентів – 1
старших викладачів – 2
асистентів – 2
Кафедра відновлювальних джерел енергії
доцентів – 1
Кафедра автоматизації енергосистем
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
доцентів – 2
старших викладачів – 2
Кафедра електричних мереж та систем
доцентів – 1
асистентів – 1
Кафедра техніки і електрофізики високих напруг
доцентів – 1
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів – 8
старших викладачів – 3
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра менеджменту
доцентів – 5
старших викладачів – 4
Кафедра міжнародної економіки
доцентів – 7
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів – 4
старших викладачів – 1
Кафедра економіки і підприємництва
доцентів – 5
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікацій
доцентів – 1
старших викладачів – 3
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
доцентів – 6
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
доцентів – 3
старших викладачів – 2
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
доцентів – 3
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій
доцентів – 1
Кафедра теплотехніки та енергозбереження
доцентів – 3
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
доцентів – 3
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра інженерної екології
асистентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра історії
доцентів – 4
викладачів – 2
Кафедра господарського та адміністративного права
старших викладачів – 1
викладачів –1
Кафедра філософії
доцентів – 3
викладачів – 4
Кафедра соціології
старших викладачів – 1
Кафедра психології і педагогіки
доцентів – 3
старших викладачів – 2
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
доцентів – 1
Кафедра публічного права
доцентів – 1
викладачів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів – 6
старших викладачів – 5
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
доцентів – 6
старших викладачів – 2
Кафедра загальної і теоретичної фізики
доцентів – 4
старших викладачів – 2
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів – 9
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра математичної фізики
доцентів – 4
асистентів – 1
Кафедра диференціальних рівнянь
доцентів – 8
Кафедра загальної та експериментальної фізики
доцентів – 3
старших викладачів – 3
Фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів – 3
асистентів – 2
Кафедра математичних методів захисту інформації
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра фізики енергетичних систем
асистентів – 1
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів – 1
старших викладачів – 2
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра технології поліграфічного виробництва
доцентів – 6
старших викладачів – 2
Кафедра репрографії
доцентів – 2
старших викладачів – 2
Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
старших викладачів – 1
Кафедра графіки
старших викладачів – 1
Кафедра видавничої справи та редагування
доцентів – 6
старших викладачів – 3
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження
доцентів – 3
асистентів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
доцентів – 3
старших викладачів – 2
викладачів – 4
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
доцентів – 4
старших викладачів – 6
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
доцентів – 7
старших викладачів – 2
викладачів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
старших викладачів – 13
викладачів – 14
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 2
старших викладачів – 11
викладачів – 17
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
доцентів – 2
старших викладачів – 7
викладачів – 8
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 5
старших викладачів – 6
викладачів – 3
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біомедичної інженерії
старших викладачів – 2
Кафедра спортивного вдосконалення
доцентів – 2
старших викладачів – 10
викладачів – 7
Кафедра фізичного виховання
доцентів – 1
старших викладачів – 14
викладачів – 8
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
доцентів – 1
старших викладачів – 2
викладачів – 1
Кафедра біомедичної кібернетики
старших викладачів – 2
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра автоматизації хімічних виробництв
доцентів – 5
старших викладачів – 2
асистентів – 2
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
доцентів – 4
старших викладачів – 2
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
доцентів – 2
старших викладачів – 3
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
доцентів – 3
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
доцентів – 4
старших викладачів – 4
асистентів – 2
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
доцентів – 6
старших викладачів – 4
Приладобудівний факультет
Кафедра приладів і систем орієнтації та навігації
доцентів – 1
старших викладачів – 3
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра виробництва приладів
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра приладобудування
доцентів – 4
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
доцентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 8
старших викладачів – 6
Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики
доцентів – 6
старших викладачів – 1
асистентів – 3
Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки
доцентів – 4
Факультет авіаційних і космічних систем
Кафедра теоретичної механіки
доцентів – 2
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
доцентів – 1
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки
доцентів – 4
старших викладачів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра конструювання верстатів і машин
доцентів – 7
старших викладачів – 1
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
доцентів – 1
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 1
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 4
старших викладачів – 3
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра прикладної механіки
доцентів – 2
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів – 3
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів – 9
асистентів – 1
Кафедра системного проектування
доцентів – 4
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
доцентів – 1
старших викладачів – 3
асистентів – 2
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра системного програмування та спеціалізованих комп'ютерних систем
доцентів – 3
асистентів – 2
Факультет біотехнології та біотехніки
Кафедра промислової біотехнології
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра біотехніки та інженерії
доцентів – 2
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
доцентів – 1
Кафедра електрозварювальних установок
доцентів – 2
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
доцентів – 3
старших викладачів – 2
Кафедра технології електрохімічних виробництв
доцентів – 3
Кафедра загальної та неорганічної хімії
доцентів – 2
асистентів – 1
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів – 4
Кафедра технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології
доцентів – 4
асистентів – 2
Кафедра хімічної технології кераміки і скла
асистентів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра фізики металів
доцентів – 3
Кафедра металознавства та термічної обробки
доцентів – 2
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів – 1
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
доцентів – 2

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімнати: 103 та 243. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій