Ви є тут

[до 08.03.2018] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 4 за 08.02.2018

на заміщення вакантної з 15.05.2018 р. посади директора інституту (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю інституту)
– Інститут енергозбереження та енергоменеджменту;
на заміщення вакантної з 11.06.2018 р. посади декана факультету (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
– факультет електроенерготехніки та автоматики;
на заміщення вакантних з 02.04.2018 р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри екології та технології рослинних полімерів;
– кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування;
– кафедри технології електрохімічних виробництв;
на заміщення вакантної з 15.05.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри диференціальних рівнянь;
на заміщення вакантної з 01.07.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри філософії;
на заміщення посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри теоретичної та прикладної економіки;
– кафедри системного проектування;
на заміщення вакантної з 04.06.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри фізики металів;
на заміщення посад доцентів (канд.наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра інженерної екології
асистентів – 2
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
доцентів – 1
Кафедра електропостачання
доцентів – 2
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів – 1
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
старших викладачів – 1
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра фізичної хімії
старших викладачів – 1
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра філософії
старших викладачів – 1
викладачів – 1
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
доцентів – 1
Факультет електроніки
Кафедра промислової електроніки
старших викладачів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
старших викладачів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
доцентів – 1
Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки
старших викладачів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра спортивного вдосконалення
доцентів – 1
старших викладачів – 1
викладачів – 4
Кафедра фізичного виховання
доцентів – 3
Кафедра біобезпеки та здоров'я людини
доцентів – 2
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів – 2
асистентів – 1
на заміщення вакантної з 07.06.2018 р. посади асистента по інституту, кафедрі:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
асистентів – 1
на заміщення вакантної з 20.06.2018 р. посади викладача по факультету, кафедрі:
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра спортивного вдосконалення
викладачів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій