Ви є тут

Перелік спеціальностей і спеціалізацій у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Забезпечення якості освіти і визнання на ринку праці – головні завдання навчального закладу, що готує фахівців для економіки країни. В Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” здійснюється підготовка фахівців за 42 спеціальностями та 168 спеціалізаціями.

Назва спеціальності Назва спеціалізації
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 023.01 Образотворче мистецтво
035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мови)
  035.04 Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)
  035.05 Романські мови та літератури (переклад французька та англійська мови)
051 Економіка 051.01 Економічна кібернетика
  051.02 Міжнародна економіка
  051.03 Економіка підприємства
  051.04 Управління персоналом та економіка праці
  051.05 Прикладна статистика
054 Соціологія 054.01 Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку
061 Журналістика 061.01 Реклама і зв'язки з громадськістю
  061.02 Видавнича справа та редагування
073 Менеджмент 073.01 Менеджмент і бізнес-адміністрування
  073.02 Менеджмент інновацій
  073.03 Менеджмент міжнародних проектів
  073.04 Логістика
  073.05 Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
  073.06 Якість, стандартизація та сертифікація (магістерська програма)
074 Публічне управління та адміністрування 074.01 Адміністративний менеджмент
  074.02 Електронне урядування
075 Маркетинг 075.01 Промисловий маркетинг
081 Право 081.01 Господарське та адміністративне право і процес
  081.02 Інформаційне право та право інтелектуальної власності
  081.03 Інтелектуальна власність в інженерії
101 Екологія 101.01 Інженерна екологія та ресурсозбереження
  101.02 Екологічна безпека
104 Фізика та астрономія 104.01 Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
105 Прикладна фізика та наноматеріали 105.01 Високі фізичні технології
  105.02 Фізика живих систем
  105.03 Фізика новітніх джерел енергії
111 Математика 111.01 Страхова та фінансова математика
  111.02 Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем
113 Прикладна математика 113.01 Наука про дані та математичне моделювання
  113.02 Математичні методи комп’ютерного моделювання
  113.03 Прикладна криптологія
121 Інженерія програмного забезпечення 121.01 Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій
  121.02 Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж
  121.03 Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
  121.04 Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем
  121.05 Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем
  121.06 Програмне забезпечення розподілених систем
  121.07 Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 122.01 Інформаційні управляючі системи та технології
122.02 Геометричне моделювання в інформаційних системах
  122.03 Інформаційні технології моніторингу довкілля
  122.04 Інформаційні технології в біології та медицині
  122.05 Системи штучного інтелекту (ІПСА)
  122.06 Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами (ІПСА)
  122.07 Інформаційні системи і технології проектування (ІПСА)
  122.08 Системне проектування сервісів (ІПСА)
  122.09 Інформаційні управляючі системи та технології спеціального зв’язку та захисту інформації (ІСЗЗІ)
123 Комп’ютерна інженерія 123.01 Комп’ютерні системи та мережі
  123.02 Комп'ютерні системи та компоненти
  123.03 Системне програмування
  123.04 Спеціалізовані комп’ютерні системи
124 Системний аналіз 124.01 Системний аналіз і управління (ІПСА)
  124.02 Системи і методи прийняття рішень (ІПСА)
125 Кібербезпека 125.01 Системи і технології кібербезпеки
  125.02 Математичні методи кібербезпеки
  125.03 Системи технічного захисту інформації
  125.04 Безпека державних інформаційних ресурсів (ІСЗЗІ)
131 Прикладна механіка 131.01 Динаміка і міцність машин
  131.02 Інформаційні системи та технології в машинобудуванні
  131.03 Інженерія логістичних систем
  131.04 Технології машинобудування
  131.05 Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів
  131.06 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
  131.07 Обладнання та технології виробів з наноструктурних та композиційних матеріалів
  131.08 Технології та конструкції виробів спеціального призначення
  131.09 Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів
  131.10 Мехатронні системи в машинобудуванні
  131.11 Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів
  131.12 Машини і технології паковання
  131.13 Технології та інжиніринг у зварюванні
  131.14 Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
132 Матеріалознавство 132.01 Фізичне матеріалознавство
  132.02 Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів
  132.03 Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
  132.04 Металознавство та процеси термічної обробки
  132.05 Інженерія та нанотехнології покриттів
133 Галузеве машинобудування 133.01 Металорізальні верстати та системи
133.02 Інструментальні системи та технології формоутворення деталей
  133.03 Інженерний дизайн
  133.04 Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів
  133.05 Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва
  133.06 Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв
  133.07 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси
  133.08 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 134.01 Літаки і вертольоти
136 Металургія 136.01 Спеціальна металургія
  136.02 Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва
  136.03 Художнє та ювелірне литво
  136.04 Порошкова металургія
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка 141.01 Електричні станції
141.02 Електричні системи і мережі
141.03 Техніка та електрофізика високих напруг
  141.04 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
  141.05 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
  141.06 Електричні машини і апарати
  141.07 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
  141.08 Системи електропостачання
  141.09 Енергетичний менеджмент та енергоефективність
  141.10 Інжиніринг електротехнічних комплексів
  141.11 Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
142 Енергетичне машинобудування 142.01 Тепло- і парогенеруючі установки
143 Атомна енергетика 143.01 Атомні електричні станції
144 Теплоенергетика 144.01 Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
  144.02 Теплофізика
  144.03 Теплові електричні станції та установки
  144.04 Енергетичний менеджмент та інжиніринг
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 151.01 Комп’ютеризовані системи управління
151.02 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи
151.03 Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
  151.04 Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки
  151.05 Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
  151.06 Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики
  151.07 Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв
  151.08 Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв
  151.09 Автоматизоване управління технологічними процесами
  151.10 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
  151.11 Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152.01 Метрологія та вимірювальна техніка
152.02 Інформаційні вимірювальні технології та системи
152.03 Біомедична вимірювальна техніка
  152.04 Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки
  152.05 Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу
  152.06 Фотоніка та оптоінформатика
  152.07 Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології
  152.08 Біомедичні прилади та інформаційні системи
153 Мікро- та наносистемна техніка 153.01 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
  153.02 Мікроелектронні інформаційні системи
  153.03 Електронні біомедичні системи і технології
  153.04 Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
161 Хімічні технології та інженерія 161.01 Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
  161.02 Хімічні технології органічних речовин
  161.03 Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
  161.04 Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії
  161.05 Хімічні технології кераміки та скла
  161.06 Хімічні технології в’яжучих речовин
  161.07 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
  161.08 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
162 Біотехнології та біоінженерія 162.01 Промислова біотехнологія
  162.02 Молекулярна біотехнологія
  162.03 Екологічна біотехнологія та біоенергетика
163 Біомедична інженерія 163.01 Клінічна інженерія
  163.02 Реабілітаційна інженерія
171 Електроніка 171.01 Електронні прилади та пристрої
  171.02 Електронні системи
  171.03 Акустичні мультимедійні технології та системи
  171.04 Біоакустичні системи
  171.05 Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки
172 Телекомунікації та радіотехніка 172.01 Інформаційно-комунікаційні технології
  172.02 Телекомунікаційні системи та мережі
  172.03 Мобільні телекомунікації
  172.04 Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій
  172.05 Радіотехнічні інформаційні технології
  172.06 Радіозв’язок і оброблення сигналів
  172.07 Радіосистемна інженерія
  172.08 Інтелектуальні технології мікро-системної радіоелектронної техніки
  172.09 Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
  172.10 Спеціальні телекомунікаційні системи (ІСЗЗІ)
173 Авіоніка 173.01 Системи керування літальними апаратами та комплексами
184 Гірництво 184.01 Розробка родовищ та видобування корисних копалин
  184.02 Геотехнічне і міське підземне будівництво
186 Видавництво та поліграфія 186.01 Поліграфічні медіатехнології
186.02 Технології електронних мультимедійних видань
  186.03 Цифрові технології репродукування
227 Фізична реабілітація 227.01 Фізична реабілітація
231 Соціальна робота 231.01 Соціальна робота та Інтернет-технології
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій