Ви є тут

Міжнародне співробітництвоДепартамент міжнародного співробітництва

http://icd.kpi.ua

Департамент міжнародного співробітництва здійснює організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародного співробітництва університету. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюються згідно з чинним законодавством України, Статутом Університету та нормативною базою ВНЗ.Найбільш важливі міжнародні проекти, які виконуються в НТУУ «КПІ»

В НТУУ «КПІ» підтримуються важливі традиції співпраці зі світовими та регіональними міжнародними організаціями – ООН, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, ВОІВ, ЄК, НАТО, УНТЦ, BSUN, CODATA, ICSU.

НТУУ «КПІ» активно бере участь у міжнародних наукових, освітніх та соціальних проектах.Співробітництво із зарубіжними закладами

Київський політехнічний інститут має угоди про партнерство, кооперацію та наукові обміни з багатьма провідними вищими навчальними закладами та науковими установами світу. Такі документи передбачають організацію академічних обмінів між НТУУ «КПІ» та вузами-партнерами, проведення спільних наукових заходів, обміни науковою та науково-методичною літературою, проведення стажувань студентів та аспірантів на базі обох установ, підготовку та публікацію спільних наукових статей за результатами спільних досліджень тощо.Міжнародні спільні структури з іноземними організаціями та з університетами-партнерами

Бiльше 6000 випускникiв Київського полiтехнiчного iнституту працюють у 112 країнах свiту. Серед них мiнiстри, дипломати, космонавти, вiдомi вченi в рiзних галузях науки i технiки, бiзнесмени.

Унiверситет пiдтримує тiснi контакти, проводить спiльнi конференцiї та рiзнi заходи iз секцiєю випускникiв НТУУ "КПІ" у Республiцi Польща, створеною ще у 1922 роцi та Асоцiацiєю випускникiв унiверситету в Китайськiй Народнiй Республiцi.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій