Ви є тут

[до 26.11.2017] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 29 за 26.10.2017

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– загальної фізики та фізики твердого тіла;
на заміщення вакантної з 05.02.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– обчислювальної техніки;
на заміщення вакантної з 15.01.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки;
на заміщення посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– технічної кібернетики,
– радіоприймання та оброблення сигналів;
на заміщення посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), викладачів, асистентів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
асистентів – 2
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 3
старших викладачів –1
асистентів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
старших викладачів – 1
асистентів – 2
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Факультет електроніки
Кафедра електронних приладів та пристроїв
асистентів – 1
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра математичних методів захисту інформації
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра спортивного вдосконалення
старших викладачів – 2
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів – 1
Кафедра конструювання верстатів і машин
доцентів – 1
Кафедра прикладної механіки
доцентів – 1
Факультет прикладної математики
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем
доцентів – 1
Факультет електроенерготехнiки та автоматики
Кафедра відновлюваних джерел енергії
старших викладачів – 2
на заміщення посади доцента (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), вакантної з 01.01.2018 р. по факультету, кафедрі:
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімнати: 103 та 243.
Університет житлом не забезпечує.

№ 25 за 28.09.2017

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади завідувача кафедри
(д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри біомедичної кібернетики

на заміщення вакантної з 18.01.2018 р.
посади завідувача кафедри (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри телекомунікаційних систем

на заміщення посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури;
– кафедри оптичних та оптико-електронних приладів;
– кафедри обчислювальної техніки;
– кафедри математичних методів системного аналізу
на заміщення посад доцентів
(канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри),
старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри),
викладачів, асистентів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра електропостачання
доцентів – 1
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
старших викладачів – 1
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра мікроелектроніки
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра електронної інженерії
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра математичної фізики
доцентів – 2
старших викладачів – 2
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів – 1
старших викладачів – 3
асистентів – 1
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
доцентів – 1
старших викладачів – 5
Кафедра диференціальних рів¬нянь
старших викладачів – 1
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
старших викладачів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
старших викладачів – 2
асистентів – 2
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
асистентів – 3
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу анг¬лійської мови
викладачів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
доцентів – 2
старших викладачів – 2
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної тех¬ніки
асистентів – 2
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління
старших викладачів – 3
асистентів – 1
Кафедра автоматики та управ¬ління в технічних системах
доцентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біомедичної інженерії
доцентів – 3
Кафедра біомедичної кібернетики
доцентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
старших викладачів – 1
Кафедра математичного моделювання економічних систем
старших викладачів – 1
Факультет біотехнології та біотехніки
Кафедра промислової біотехнології
старших викладачів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів – 1
Факультет електромеханіки та автоматики
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
старших викладачів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра металознавства та тер¬мічної обробки
старших викладачів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра історії
доцентів – 1
Кафедра філософії
викладачів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра теоретичної і промислової тепло¬техніки
старших викладачів – 2
асистентів – 2
Приладобудівний факультет
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
асистентів – 1
на заміщення посад старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, вакантних з 14.11.2017 р. по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра інженерної екології
асистентів – 1
Кафедра охорони праці, промислової та ци¬вільної безпеки
асистентів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
асистентів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
асистентів – 1
Кафедра хімічної технології кераміки та скла
асистентів – 1
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
асистентів – 1
Кафедра технології електрохімічних виробництв
асистентів – 1
Кафедра загальної та неорганічної хімії
асистентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
асистентів – 1
Факультет авіаційних і космічних систем
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки
асистентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
асистентів – 1
на заміщення посади доцента (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), вакантної з 26.12.2017 р. по факультету, кафедрі:
Факультет електроніки
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів – 1
на заміщення посади доцента (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), вакантної з 01.01.2018 р. по факультету, кафедрі:
Факультет електроніки
Кафедра промислової електроніки
доцентів – 1
на заміщення вакантних посад старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри)
по інституту, факультету, кафедрах:
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування
старших викладачів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра менеджменту
старших викладачів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімнати: 103 та 243.
Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій