Ви є тут

[до 21.06.2017] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 15 за 18.05.2017

на заміщення посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), викладачів, асистентів, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу та вакантних з 1 вересня 2017 р. по інститутах, факультетах, кафедрах:

Радіотехнічний факультет
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
доцентів – 2
асистентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра економіки і підприємництва
доцентів – 1
старших викладачів – 3
Приладобудівний факультет
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
асистентів – 1
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
асистентів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра прикладної фізики
доцентів – 1
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
старших викладачів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра фізики металів
старших викладачів – 2
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
старших викладачів – 1
Факультет авіаційних і космічних систем
Кафедра теоретичної механіки
доцентів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
старших викладачів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
асистентів – 2
Фізико-математичний факультет
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
старших викладачів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра біотехніки та інженерії
асистентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра теорії та практики управління
доцентів – 2
Кафедра соціології
старших викладачів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікацій
старших викладачів – 1
Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. Термін закінчення конкурсу – 18 вересня 2017 р.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімнати: 103 та 243. Університет житлом не забезпечує.

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади завідувача спеціальної кафедри № 2

Особи, які претендують на заміщення зазначеної вище вакантної посади, повинні мати науковий ступінь, вчене звання, пройти поглиблене вивчення та відповідати відомчим вимогам щодо військовослужбовців Держспецзв'язку.
З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфікаційними вимогами можна ознайомитись у відділі кадрової роботи інституту, тел. 204-84-01.

Телефон чергового інституту: 204-91-51.

Термін подання документів – до 21 червня 2017 року.
Адреса інституту: вул. Верхньоключова, 4, м. Київ, 03056.
Університет житлом не забезпечує.

№ 14 за 27.04.2017

на заміщення вакантних з 1 вересня 2017 р. посад професорів (д. н., професор, науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедра біобезпеки і здоров'я людини (3 посади);
– кафедра автоматизації експериментальних досліджень (2 посади);
– кафедра технології композиційних матеріалів (2 посади).

на заміщення посад доцентів (кандидат наук, доцент, науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), викладачів, асистентів, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу та вакантних з 1 вересня 2017 р. по інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет авіаційних і космічних систем
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень
доцентів – 3
старших викладачів –1
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
старших викладачів – 1
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки
старших викладачів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
доцентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів та систем
доцентів – 2
старших викладачів – 3
Кафедра приладів і систем орієнтації та навігації
асистентів – 1
Кафедра виробництва приладів
старших викладачів – 1
Кафедра приладобудування
доцентів – 1
асистентів – 1
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра електрозварювальних установок
старших викладачів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра біотехніки та інженерії
старших викладачів – 1
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки
старших викладачів – 1
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
старших викладачів – 1
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 1
Кафедра промислової електроніки
асистентів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра хімічної технології кераміки і скла
старших викладачів – 1
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
старших викладачів – 1
асистентів – 2
Кафедра загальної та неорганічної хімії
старших викладачів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біомедичної інженерії
старших викладачів – 1
Кафедра біобезпеки та здоров'я людини
старших викладачів – 1
Кафедра фізичного виховання
викладачів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра диференціальних рівнянь
асистентів – 1
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
асистентів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів – 1
асистентів – 2
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
доцентів – 1
асистентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра теоретичної електротехніки
старших викладачів – 3
асистентів – 1
Кафедра автоматизації енергосистем
асистентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 1
асистентів – 3
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра інженерної екології
доцентів – 1
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
асистентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра математичного моделювання економічних систем
асистентів – 2

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімнати: 103 та 243. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій