Ви є тут

[до 12.05.2018] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 12 за 12.04.2018

на заміщення вакантної з 01.09.2018 р. посади завідувача кафедри (науковий ступінь,
вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– спортивного вдосконалення;
на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– англійської мови технічного спрямування №2;
на заміщення вакантної з 04.06.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– менеджменту;
на заміщення вакантних з 01.07.2018 р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– теорії, практики та перекладу англійської мови;
– приладів та систем керування літальними апаратами;
– графіки;
– інформаційно-телекомунікаційних мереж;
– менеджменту;
на заміщення вакантних з 01.09.2018 р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– обчислювальної техніки;
– звукотехніки та реєстрації інформації (2 посади);
– міжнародної економіки;
– лазерної техніки та фізико-технічних технологій;
– приладів та систем керування літальними апаратами;
– теоретичних основ радіотехніки (2 посади);
– інтегрованих технологій машинобудування;
– інженерії поверхні;
– економіки і підприємництва;
– технології поліграфічного виробництва;
– менеджменту видавничо-поліграфічної галузі;
на заміщення посад доцентів (к.н., доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (к.н., науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
доцентів – 1
асистентів – 1
Кафедра електропостачання
доцентів – 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
доцентів – 2
Кафедра обчислювальної техніки
доцентів – 2,
старших викладачів – 1
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління
доцентів – 3,
старших викладачів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів – 3
Кафедра технології електрохімічних виробництв
доцентів – 1
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
доцентів – 1
Кафедра загальної та неорганічної хімії
доцентів – 2,
старших викладачів – 1
Кафедра хімічної технології кераміки та скла
доцентів – 1
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
асистентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електромеханіки
доцентів – 1
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
старших викладачів – 1
Кафедра електричних станцій
старших викладачів – 1
Кафедра електричних мереж та систем
доцентів – 1
Кафедра автоматизації енергосистем
старших викладачів – 2
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра міжнародної економіки
доцентів – 4,
старших викладачів – 1
Кафедра промислового маркетингу
доцентів – 2
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
доцентів – 2
Кафедра менеджменту
доцентів – 5
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів – 1
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра репрографії
доцентів – 1
Кафедра видавничої справи та редагування
доцентів – 3,
старших викладачів – 1
Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Кафедра графіки
доцентів – 1,
асистентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
старших викладачів – 1
Кафедра історії
доцентів – 2
Кафедра філософії
доцентів – 3,
старших викладачів – 3,
викладачів – 2
Кафедра публічного права
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів – 2,
асистентів – 1
Кафедра електронної інженерії
доцентів-2
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 2,
старших викладачів – 1
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
старших викладачів – 1
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
старших викладачів –2
Кафедра диференціальних рів¬нянь
доцентів – 3,
старших викладачів – 1
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів – 6,
старших викладачів – 3,
асистентів – 1
Кафедра математичної фізики
доцентів – 6
Кафедра загальної та експериментальної фізики
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки
доцентів – 2
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 4
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
доцентів – 1
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
доцентів – 2
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
доцентів – 2
Кафедра автоматизації хімічних виробництв
доцентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів – 1
Кафедра прикладної механіки
доцентів – 1
Кафедра конструювання верстатів і машин
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
старших викладачів – 1,
асистентів – 1
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
доцентів – 2
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів – 2
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 4
По кафедрі
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра спортивного вдосконалення
доцентів – 1,
викладачів – 6
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра фізичного виховання
доцентів – 1,
старших викладачів – 6,
викладачів – 10
Кафедра біомедичної кібернетики
старших викладачів –1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів – 1
Кафедра металознавства та термічної обробки
доцентів – 2
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
доцентів – 2
Кафедра фізики металів
доцентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра виробництва приладів
асистентів – 1
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
асистентів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів – 3
Кафедра прикладної фізики
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів – 1
Кафедра фізики енергетичних систем
старших викладачів –1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра промислової біотехнології
доцентів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікаційних систем
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів – 3
Радіотехнічний факультет
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
старших викладачів – 2
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
доцентів – 2,
старших викладачів – 1
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
доцентів – 6,
старших викладачів – 2,
асистентів – 1
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
доцентів – 2
Кафедра інженерії поверхні
доцентів – 2
Кафедра електрозварювальних установок
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
викладачів – 2
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
доцентів – 1,
старших викладачів – 4
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
доцентів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
викладачів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 1,
старших викладачів – 1,
викладачів – 3
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
старших викладачів – 1
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 4,
старших викладачів – 6,
викладачів – 2
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів – 5,
старших викладачів – 1
Кафедра системного проектування
доцентів – 1,
асистентів – 1
на заміщення посад доцентів (к.н., доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (к.н., науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів, вакантних з 01.07.2018 року по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів – 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра автоматизації хімічних виробництв
доцентів – 2
Кафедра машин та апаратів хі¬міч¬¬¬них і нафтопереробних виробництв
доцентів – 1,
старших викладачів – 1
Зварювальний факультет
Кафедра інженерії поверхні
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Теплоенергетичний факультет
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
старших викладачів – 1,
асистентів – 1
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 1,
старших викладачів –1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
доцентів – 1,
старших викладачів – 2
Кафедра менеджменту
старших викладачів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електричних мереж та систем
старших викладачів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
старших викладачів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра фізичного виховання
викладачів – 3
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра графіки
доцентів– 1,
старших викладачів – 2
Кафедра технології поліграфічного виробництва
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра господарського та адміністративного права
доцентів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної та експериментальної фізики
старших викладачів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів – 1
По кафедрах
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
доцентів – 3,
старших викладачів – 2
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки
старших викладачів – 1,
асистентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

№ 8 за 15.03.2018

на заміщення вакантної з 12.05.2018 р. посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– менеджменту;
на заміщення вакантної з 15.05.2018 р. посади професора
(д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– економіки і підприємництва;
на заміщення вакантної з 07.06.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– економіки і підприємництва;
на заміщення посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– історії;
– філософії;
на заміщення посад доцентів (к.н., доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (к.н., науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
доцентів – 2
Кафедра системного програмування та спеціалізованих комп'ютерних систем
асистентів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра диференціальних рівнянь
доцентів – 1
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
доцентів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
старших викладачів – 1
Кафедра загальної та неорганічної хімії
старших викладачів – 2
Факультет соціології і права
Кафедра історії
доцентів – 1
старших викладачів –3
Кафедра соціології
старших викладачів – 2
викладачів – 3
Кафедра публічного права
доцентів – 1
викладачів – 1
Кафедра господарського та адміністративного права
доцентів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра біотехніки та інженерії
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра міжнародної економіки
доцентів – 1
Кафедра менеджменту
доцентів – 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
доцентів – 2
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біобезпеки та здоров'я людини
доцентів – 1
Кафедра біомедичної кібернетики
доцентів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
асистентів – 1
Кафедра теплотехніки та енергозбереження
старших викладачів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра математичних методів захисту інформації
асистентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів – 1
Кафедра техніки і електрофізики високих напруг
асистентів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
доцентів – 2
старших викладачів – 2
викладачів – 4
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
доцентів – 5
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
викладачів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
доцентів – 4
старших викладачів – 1
викладачів – 2
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 5
старших викладачів – 3
викладачів – 5
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
доцентів – 1
старших викладачів – 2
викладачів – 9
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій