Ви є тут

[до 08.11.2016] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 34 за 10.11.2016

на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (доктор наук, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
на заміщення вакантних посад професорів (доктор наук, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем;
– кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем;
– кафедри фізики енергетичних систем;
– кафедри графіки;
– кафедри системного програмування спеціалізованих комп’ютерних систем;
– кафедри математичних методів системного аналізу (2 посади);
– кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
– кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови.
на заміщення посад доцентів (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), тимчасово зайнятих до проведення конкурсу по інститутах, факультетах, кафедрах
Факультет електроніки
Кафедра промислової електроніки
доцентів – 3
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки
доцентів – 1
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів – 3
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів – 2
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 4
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
доцентів – 2
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електромеханіки
доцентів – 1
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
доцентів – 3
Кафедра електричних станцій
доцентів – 3
Кафедра електротехніки
доцентів – 2
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління
доцентів – 4
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 3
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра менеджменту
доцентів – 2
Кафедра міжнародної економіки
доцентів – 2
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів – 2
Кафедра економіки і підприємництва
доцентів – 6
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
доцентів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних систем
доцентів – 2
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій
доцентів – 1
Кафедра електропостачання
доцентів – 3
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
доцентів – 1
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
доцентів – 5
Кафедра інженерної екології
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра історії
доцентів – 1
Кафедра філософії
доцентів – 1
Кафедра публічного права
доцентів – 3
Кафедра теорії та практики управління
доцентів – 1
Кафедра психології і педагогіки
доцентів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів – 1
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
доцентів – 2
Кафедра загальної і теоретичної фізики
доцентів – 1
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів – 1
Кафедра математичної фізики
доцентів – 2
Кафедра диференціальних рівнянь
доцентів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів – 6
Кафедра прикладної фізики
доцентів – 1
Кафедра фізики енергетичних систем
доцентів – 1
Видавничо- поліграфічний інститут
Кафедра технології поліграфічного виробництва
доцентів – 1
Кафедра видавничої справи та редагування
доцентів – 5
Кафедра організації видавничої справи та книгорозповсюдження
доцентів – 5
Кафедра репрографії
доцентів – 3
Кафедра машин та агрегатів по¬лі¬графічного виробництва
доцентів – 1
Кафедра графіки
доцентів – 3
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
доцентів – 2
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
доцентів – 3
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 3
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
доцентів – 1
Кафедра мовної підготовки іноземців
доцентів – 1
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра спортивного вдосконалення
доцентів – 1
Кафедра фізичного виховання
доцентів – 2
Кафедра біобезпеки та здоров’я людини
доцентів – 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра автоматизації хімічних виробництв
доцентів – 3
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
доцентів – 6
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
доцентів – 1
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
доцентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
доцентів – 2
Кафедра приладів і систем орієнтації та навігації
доцентів – 1
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
доцентів – 2
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 6
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
доцентів – 2
Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки
доцентів – 1
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
доцентів – 1
Факультет авіаційних і космічних систем
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень
доцентів – 2
Кафедра теоретичної механіки
доцентів – 4
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
доцентів – 5
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра конструювання верстатів і машин
доцентів – 2
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів – 2
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 1
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 1
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів – 1
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування
доцентів – 3
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів – 2
Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування та спеціалізованих комп’ютерних систем
доцентів – 1
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем
доцентів – 2
Кафедра прикладної математики
доцентів – 1
Факультет біотехнології та біотехніки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
доцентів – 1
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
доцентів – 1
Кафедра електрозварювальних установок
доцентів – 2
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра фізичної хімії
доцентів – 1
Кафедра технології електрохімічних виробництв
доцентів – 1
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
доцентів – 1
Кафедра загальної та неорганічної хімії
доцентів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфікаційними вимогами можна ознайомитись у відділі кадрового забезпечення та обліку кадрів.
Довідки за телефоном: (044) 204-95-87
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімнати: 103 та 243. Університет житлом не забезпечує.

№ 32 за 27.10.2016

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників:
Спеціальна кафедра № 1:
завідувач кафедри;
доцент – 0,4 ставки.
Спеціальна кафедра № 4:
старший викладач – 0,3 ставки.
Спеціальна кафедра № 5:
професор;
доцент – 0,25 ставки.

Науково-дослідний центр:
головний науковий співробітник науково-організаційного відділу науково-дослідного центру.
Особи, які претендують на заміщення зазначених вище вакантних посад, повинні пройти поглиблене вивчення та відповідати відомчим вимогам щодо працівників Держспецзв'язку.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрового забезпечення та обліку кадрів Інституту, тел. 204-84-01.

Телефон чергового Інституту: 204-91-51.
Термін подання документів – до 21 грудня 2016 року.
Адреса Інституту: вул. Верхньоключова, 4, м. Київ, 03056.
Університет житлом не забезпечує.

№ 31 за 20.10.2016

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

підпорядкований МОН України та перебуває у віданні НАН України, відповідно до спільного наказу МОН України та НАН України від 04.10.2016 №480-к/629

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади директора
Кандидат на посаду директора має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років.

Термін подання документів – два місяці від дня оприлюднення оголошення на сайті МОН України.
Документи в паперовому вигляді надати до відділу кадрів ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ
ім. Ігоря Сікорського" за адресою: 03056, Київ-56,
проспект Перемоги 37, корп.35, кімната 220.
Довідки за телефоном: (044) 204-81-48

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення