Ви є тут

Науково технічна бібліотека НТУУ "КПІ"


Campus. Scientific and Technical Library NTUU "KPI"

Директор бібліотеки: Бруй Оксана Миколаївна
Адреса бібліотеки КПІ: 03056, Київ, пр. Перемоги, 37.
Тел./факс: +38 (044) 236-30-72
Е-maіl: direction[at]library.kpi.ua
Cоціальні мережі: FB

Місія нашої бібліотеки – забезпечення високоякісного навчального та наукового процесів університету, шляхом задоволення освітніх, викладацьких та дослідницьких потреб усіх членів університетської спільноти через надання вільного, легкого і зручного доступу до інформації, знань, ідей і технологій та формування навичок інформаційної грамотності у своїх користувачів засобами якісних, сучасних та інноваційних сервісів у комфортних умовах.

Студентська читальня і бібліотека Книгозбірню було засновано у 1898 році під назвою "Фундаментальна бібліотека". Основу фонду при заснуванні склали закуплені 556 книг та 17 назв журналів, а також книги, одержані в подарунок від приватних осіб, громадських і державних установ. Її першим директором і бібліотекарем в одній особі став майбутній академік УАН Микола Федотович Біляшівський – відомий історик, етнограф і археолог.

Бібліотека обслуговує студентів, викладачів та співробітників НТУУ «КПІ» та сторонніх користувачів із інших наукових та освітніх установ. Обслуговування студентів НТУУ «КПІ» здійснюється на підставі студентського квитка. Для інших категорій користувачів (викладачів та співробітників НТУУ «КПІ» та сторонніх користувачів) виготовляється читацький квиток.

Ресурси та послуги бібліотеки КПІ

Сьогодні Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ» – найбільша технічна університетська бібліотека України. Будівля Бібліотеки (бл. 15 тис. кв. м.) розташована на головному майдані університетського містечка – Площі знань та містить: 15 читальних залів на 1 500 місць, зал каталогів, зал інформаційної та довідково-бібліографічної роботи, 8 книгосховищ, 6 абонементів (учбової, науково-технічної, соціально-економічної і художньої літератури, періодичних видань).

Друкована колекція – біля 3 млн. томів з усіх галузей знань та різних типів матеріалів.

Фонд рідкісної і цінної книги налічує близько 2 000 примірників, розташований у читальному залі № 2.

Електронний каталог відображає та розкриває склад та зміст традиційних фондів НТБ НТУУ «КПІ».У електронному каталозі представлено усі видання, що надійшли до бібліотеки з 1987 р. та 75 % видань в хронологічних рамках 1977-1986. Електронний каталог доступний в Інтернет в режимі «24x7x365» та є інструментом швидкого та якісного багатоаспектного пошуку і доступу до ресурсів та сервісів бібліотеки.

Бази даних – передплачені та відкриті електронні ресурси наукової, освітньої, законодавчої та патентної інформації, а також наукові пошукові системи та сервіси для якісних наукових досліджень та навчання.

ElAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» , що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів НТУУ «КПІ».

Книговидача друкованих видань із фондів НТБ НТУУ «КПІ» відбувається як в традиційному, так і в автоматизованому режимі (ПЗ Aleph500). Станом на 1 квітня 2013 р. автоматизована книговидача проводиться в усіх читальних залах, на абонементах науково-технічної літератури, соціально-економічної та художньої літератури та абонементі періодики.

Міжбібліотечний абонемент – послуга, за допомогою якої користувачі бібліотеки можуть замовити видання, які відсутні у фонді НТБ НТУУ «КПІ», із бібліотек Києва та інших міст України. Знаходиться на абонементі науково-технічної літератури (6 поверх.)

Доступ до мережі Інтернет надається як з комп’ютерів в читальних залах бібліотеки, так і з власних пристроїв користувачів (ноутбуків, планшетів, телефонів, тощо) через мережу WiFi (бездротового Інтернету).

Консультації та тренінги з питань: інформаційної грамотності, використання електронного каталогу, пошук інформації у передплачених та відкритих базах даних, укладання бібліографічних списків, тощо.

Науково - технічна бiблiотека - зал Екскурсії по НТБ НТУУ «КПІ» проводяться для усіх бажаючих за попередньою домовленістю за наступними темами: оглядова екскурсія по бібліотеці, Маятник Фуко, портретна галерея «Українці в світі».

Партнери бібліотеки КПІ

У бібліотеці працює Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ». Бібліотека співпрацює з Гете-інститутом, Британською Радою в Києві, французьким культурним центром службою інформаційних ресурсів посольства США в Україні. Бібліотека підтримує тісні контакти з бібліотеками, книговидавничими і книготорговельними фірмами Німеччини, Австрії, Швейцарії, Голландії, США, Англії, Китаю, Росії, Білорусі, Польщі та ін.

Бібліотека є партнером Української бібліотечної асоціації та членом Асоціації «Інформатіо-Консорціум». Із 1998 року бібліотека є співорганізатором щорічної міжнародної конференції «Бібліотеки і асоціації в мінливому світі: нові технології і нові форми співробітництва».

Бібліотека – база практики студентів Київського національного університету культури і мистецтв та Коледжу культури і мистецтв.

Бібліотека відкрита до співпраці!

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення