Ви є тут

Інновації кафедри фізики металівНауково-технічну виставку діючих зразків “Викладачі і студенти – інноваційному розвитку” 11 грудня розгорнули на кафедрі фізики металів (завідувач проф. С.І.Сидоренко). На відкритті були присутні С.О.Воронов, заступник проректора з наукової роботи, Л.Р.Слободян, заступник проректора з наукової роботи, директор бізнес-інкубатора Наукового парку “Київська політехніка”, В.С.Камаєв, директор технопарку “Київська політехніка”, В.А.Барбаш, заступник проректора з наукової роботи, викладачі, студенти ІФФ та ін.

Вони відвідали наукові лабораторії та підрозділи кафедри, ознайомилися з напрямами наукових досліджень, що виконуються тут, новітнім обладнанням, викладачами і студентами, які займаються науковою діяльністю тощо.

На кафедрі фізики металів пишаються, зокрема, лабораторією електронної мікроскопії. Перше враження – тут володарюють прилади, так їх багато та всі вражаючих габаритів (як для лабораторного обладнання). Зліва – трансмісійний електронний мікроскоп, що дозволяє отримати збільшення у 2 млн разів. За його допомогою науковці вивчають кристалічну структуру матеріалів, дефекти кристалічної решітки тощо. А ще він дозволяє (роздільна здатність 0,23 нм) досліджувати кристалографічні площини. Поряд – растровий електронний мікроскоп – мікроаналізатор (можна спостерігати структуру об’єктів зі збільшенням до 200 тис. разів). Прилад дозволяє визначити хімічний склад об’єкта в локальній точці до 1 мкм, а матеріали, які можна тут дослідити, – майже вся таблиця Менделєєва: від бору до урану. По сусідству з чудо-аналізатором розмістився комплекс для приготування зразків. Хоч і не таких поважних розмірів, як дядечки-мікроскопи, але важлива складова для дослідницької роботи.

Це сучасне обладнання використовується при проведенні навчальних занять та в науково-дослідній роботі. Нині, зокрема, науковці працюють над темою “Створення захисних відновлюваних покриттів на жароміцних сплавах”, що дуже важливо для авіа-, ракетобудування та енергетичного машинобудування. Якщо простіше - вивчають, чим покрити лопатки турбін, щоб ті довше і надійніше працювали в несприятливих умовах. Запропонована політехніками технологія дозволяє не лише покращити експлуатаційні характеристики та корозійну стійкість виробів, а й ремонтувати їх (покриття “замуровує” мікротріщини і каверни). Роботи виконуються спільно з науковцями Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

На науково-технічній виставці було представлено високотехнологічні розробки науковців та аспірантів кафедри, що мають перспективу патентування, виробництва та при відповідній роботі з просування можуть гідно конкурувати на споживацькому ринку. Керівники інноваційних підрозділів НТУУ “КПІ” задавали уточнюючі запитання, на які отримували докладні пояснення розробників, та надавали рекомендації щодо подальших кроків просування цих винаходів.

Серед експонатів – і розробки д.т.н. проф. Ю.М.Макогона. Талановитий випускник кафедри фізики металів 1967 р., він повернувся сюди 1976-го вже сформованим науковцем, кандидатом наук, який створив відому сьогодні у світі наукову школу в галузі силіцидних плівкових нанотехнологій. Учений успішно бере участь у численних міжнародних дослідженнях, зокрема з Хемнітц-університетом, і залучає до цих проектів студентів. “За показниками участі в міжнародних конференціях та проектах “чемпіоном” кафедри є проф. Макогон, – розповідає С.І.Сидоренко. – У період з 1991 по 2004 рр. він отримав гранти на участь у шести міжнародних програмах в Італії, Хорватії, Угорщині, Німеччині, Франції, Голландії”. На початку літа група студентів кафедри отримала гранти програми Ейлера, що її надає ДААД за заявкою німецької сторони. Молоді фахівці впродовж кількох місяців стажувалися в Німеччині, накопичуючи практичний досвід та матеріали для магістерських робіт під керівництвом Ю.М.Макогона.

Уже кілька років на кафедрі працює локальна мережа Phys Men Net. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на проект “Комп’ютерна мережа кафедри фізики металів НТУУ “КПІ” отримав творчий колектив ІФФ у складі професорів С.І.Сидоренка, С.М.Волошко та Г.Д.Холмської. До мережі під’єднані всі комп’ютери кафедри, вона сприяє активному спілкуванню зі студентами через веб-сторінку. Це дозволило: все методичне забезпечення навчального процесу (кожного викладача) зробити доступним для студентів (працюючи у комп’ютерному класі самостійної підготовки, будь-який старшокурсник має доступ до методичок, навчальних програм, конспектів і підручників, контрольних запитань тощо); налагодити додаткове спілкування між студентами та викладачами у режимі форуму чи за електронною адресою; отримати зворотній зв’язок від студентів, які можуть оцінювати якість викладання спецдисциплін та вносити свої пропозиції.

У локальній мережі кафедри фізики металів представлено й дистанційні навчальні курси. Електронна бібліотека налічує фрагменти близько 70 підручників, авторами яких є викладачі кафедри (наявний доступ за окремими розділами, є активні посилання, в форматі pdf кожний фрагмент відкривається за змістом тощо).

Електронний підручник “Будова рідких, аморфних та кристалічних матеріалів” представлено трьома мовами. Окрім теоретичних відомостей до нього включено мультимедійні анімаційні прийоми, які дозволяють студентам наочно уявити розвиток фізичних процесів і явищ, технології виготовлення і дослідження матеріалів, ілюструють математичні викладки і послідовність графічних побудов. Велика кількість ілюстративного матеріалу полегшує сприйняття й урізноманітнює процес навчання. Комп’ютерні інтернет-технології (перелік тематичних адрес інтернет-вузлів) забезпечують можливість пошуку і звернення до додаткових джерел інформації, в яких відображено новітні наукові досягнення матеріалознавства з теми, що вивчається.

Виставку було організовано в рамках Другої міжнародної конференції студентів та аспірантів “До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень”, яка у часі збіглася з іншими заходами, зорганізованими з нагоди 55-річчя відкриття в КПІ спеціальності “Фізика металів”.

Виступаючи перед молодими науковцями на відкритті конференції, проф. С.І.Сидоренко, зокрема, підкреслив спадковість філософії вищої природничої освіти, закладеної при створенні кафедри фізики металів академіком В.Н.Гриднєвим та продовженої нині при підготовці фахівців із фізики металів за принципом фізико-технічної школи: широка фундаментальна підготовка та спеціалізація на старших курсах. Такий підхід дозволяє готувати сучасних фахівців, здатних ефективно працювати в різних галузях промисловості та в наукових установах. Унікальність кафедри, як вважає її завідувач, полягає саме в “сильній практичній підготовці” фахівців. З неї вийшли відомі вчені: В.І.Трефілов (1930-2002), академік НАН України, академік АН СРСР; В.В.Немошкаленко (1933-2002), директор Інституту металофізики НАН України з 1989 по 2002 рр.; Ю.В.Найдич, академік НАН України; В.Т.Черепін, С.О.Фірстов, академік НАН України та ін.

Про історію створення та діяльність кафедри розповів проф. О.В.Білоцький. Серед відомих людей Київської політехніки, впевнений він, визначне місце належить В.Н.Гриднєву (1908-1990) – ректору КПІ (1952-1955), який заснував підготовку інженерів за новою тоді спеціальністю “Фізика металів”. Випуск фахівців-металофізиків став важливою ланкою для успішного розвитку нового інституту – Інституту металофізики АН УРСР, тридцять років яким керував Віталій Никифорович.

Академіком Гриднєвим створена наукова школа з фізики фазових перетворень, що користується заслуженим авторитетом і належить до числа провідних у країні. Серед його учнів – академіки і члени-кореспонденти НАНУ, 10 докторів і 30 кандидатів наук.

За роки свого існування кафедра випустила близько 1200 фахівців, з яких понад 130 стали докторами і кандидатами наук (у тому числі громадяни Болгарії, Куби, Єгипту, Індії).

Особливо глибокою традицією кафедри – відповідно до науково-педагогічної концепції засновника кафедри В.Н.Гриднєва – є визнання визначальної ролі наукових досліджень для організації навчального процесу та для кадрового росту як студентів, так і викладачів кафедри. Наука є невід’ємною складовою навчального процесу, життєдіяльності кафедри.

Автор: Н.Вдовенко

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій