Ви є тут

Сесія професорсько-викладацького складу: 30.08.12


2012.08.30 Сесія професорсько-викладацького складу

Чергова щорічна сесія професорсько-викладацького складу НТУУ "КПІ" пройшла в Центрі культури та мистецтв 30 серпня 2012 р.

На початку засідання перший проректор НТУУ "КПІ" академік НАН України Ю.І.Якименко тепло привітав присутніх з 21-ю річницею незалежності України та новим 2012/13 навчальним роком. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять викладачів та співробітників університету, які пішли із життя протягом минулого навчального року.

З доповіддю про шляхи реалізації стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на 2012-2020 роки виступив ректор НТУУ "КПІ" академік НАН України М.З.Згуровський. Ця стратегія була розроблена під керівництвом М.З.Згуровського торік і ухвалена Конференцією трудового колективу 24 жовтня 2011 р. Після підписання МОНмолодьспортом України контракту з М.З.Згуровським у травні 2012 р. колектив може розпочати реалізацію запланованого. До речі, перед початком засідання його учасники отримали брошуру "Стратегія розвитку НТУУ "КПІ" на 2012-2020 роки (концептуальні положення) та план дій щодо її виконання".

Отже, висвітлюючи питання реалізації стратегії, ректор говорив про необхідність реформування системи управління університетом, поглиблення співпраці з приватним сектором економіки, підвищення якості підготовки фахівців, удосконалення системи моніторингу якості знань студентів і системи рейтингового оцінювання навчальних підрозділів і викладачів, розширення системи доуніверситетської підготовки, співпраці з університетами-партнерами за програмами подвійних дипломів, розвиток інфраструктури навчально-наукового процесу, оновлення навчальної і дослідницької лабораторної бази, створення нової інформаційної інфраструктури, розвиток власної видавничої бази. І це все треба робити в умовах зменшення бюджетного фінансування і стрімкого зростання видатків на комунальні послуги і енергоносії.

На завершення засідання ректор тепло привітав переможців щорічного конкурсу НТУУ "КПІ" на кращий підручник, посібник та монографію і вручив їм дипломи лауреатів.

Першу премію отримав професор кафедри математичної фізики ФМФ, д.ф.-м.н. Віктор Семенович Герасимчук за тритомний навчальний посібник "Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах". Другі премії отримали доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ, к.т.н. В'ячеслав Михайлович Радовенчик і д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ Микола Дмитрович Гомеля за навчальний посібник "Тверді відходи: збір, переробка, складування" та професор кафедри математичного моделювання економічних систем ФММ, д.т.н. Віктор Іванович Іваненко за монографію "Decision Systems and Nonstochastic Randomness" ("Керовані системи і нестохастична невизначеність").

Інф. "КПІ"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій