Ви є тут

Кафедра соціології (КС), ФСП


http://sociology.kpi.ua

Кафедра соціології (КС), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги, 37к, к.506, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 26, 38 044 204 94 03,
Електронна пошта: kpi.sociology(at)i.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра соціології (КС) є структурним підрозділом факультету соціології і права. Кафедра випускає фахівців з соціології та соціальної роботи за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

а) соціологія – 6.030101 бакалавр; 7.03010101 спеціаліст; 8.03010101 магістр.

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» отримують кваліфікацію соціолог; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – науковий співробітник, викладач соціології;

б) соціальна робота – 6.130102 бакалавр, 7.13010201 спеціаліст, 8.13010201 магістр.

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» отримують кваліфікацію фахівець з соціальної роботи; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – професіонал в галузі соціального захисту населення.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини. Діяльність студентів і викладачів кафедри в науково-дослідницькому та інноваційному напрямку підпорядковується загальній ініціативній темі науково-дослідницької роботи кафедри «Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі».

На кафедрі соціології з 2008 року видається науковий журнал «Вісник НТУУ «КПІ». Серія Політологія. Соціологія. Право». Журнал є фаховим з політичних, соціологічних та правових наук. Періодичність – 4 номери на рік. Мова видання – українська, російська, англійська.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій