Ви є тут

Новини сайтів ІФФ

Повідомлення про помилку

  • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given в format_date() (рядок 2062 із /var/www/www.kpi.ua/data/includes/common.inc).
  • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given в format_date() (рядок 2072 із /var/www/www.kpi.ua/data/includes/common.inc).
  • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given в format_date() (рядок 2062 із /var/www/www.kpi.ua/data/includes/common.inc).
  • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given в format_date() (рядок 2072 із /var/www/www.kpi.ua/data/includes/common.inc).
  • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given в format_date() (рядок 2062 із /var/www/www.kpi.ua/data/includes/common.inc).
  • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given в format_date() (рядок 2072 із /var/www/www.kpi.ua/data/includes/common.inc).
  • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given в format_date() (рядок 2062 із /var/www/www.kpi.ua/data/includes/common.inc).
  • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given в format_date() (рядок 2072 із /var/www/www.kpi.ua/data/includes/common.inc).

Вітаємо колегу – доц. Л.Д. Демченко

  ПОЗДОРОВЛЯЄМО!   Вітаємо колегу – доц. Л.Д. Демченко із важливою подією – отриманням патенту на корисну модель № 123288 "Посудина-сигналізатор температури рідини при нагріванні і охолодженні".   Особливість моделі полягає в тому, що посудина-сигналізатор з одним діжкоподібним поясом виготовлена зі сплаву металів з ефектом термомеханічної пам’яті форми та змінює свою форму при досягненні заданої температури в процесі нагріву з діжкоподібної форми у вихідному (мартенсітному) стані на циліндричну у кінцевому (аустентітному) стані; герметична кришка виготовлена зі сплаву металів з ефектом термомеханічної пам’яті форми та змінює свою форму при досягненні заданої температури в процесі нагріву або охолодженні; посудина-сигналізатор в охолодженому вихідному (мартенсітному) стані має циліндричну форму, а при нагріванні в кінцевому (аустентітному) стані набуває діжкоподібної форми.   

X-я Международная научно-техническая конференция «Новые материалы и технологии в машиностроении-2018»

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе X-й Международной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии в машиностроении-2018», которая состоится 24…25апреля 2018 г. Рабочие языки конференции – украинский, русский и английский. По итогам конференции будет издан сборник материалов (ISSN 2524-0544 (Print)), который будет расположен на сайте конференции http://metalcasting.kpi.ua Расширенные материалы конференции публикуются в профессионально-научном издании "Новые материалы и технологии в машиностроении" (ISSN 2519-450X (Online)) http://metalcasting.kpi.ua/proc Число соавторов статьи, а также количество статей, предоставляемое одним автором, не ограничиваются. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ v       Современные технологии производства отливок из чугуна, стали и цветных металлов. v       Новые материалы для изготовления форм и стержней. v       Противопригарные покрытия для литейных форм и стержней. v       Новые материалы и технологии в различных отраслях промышленности. v       Технологии повышения долговечности деталей и инструмента. v       Автоматизация и механизация производственных процессов. v       Менеджмент, экономика и стратегия развития металлургии и машиностроения Украины. v       Математическое, физическое, имитационное моделирование, компьютерные и информационные технологии. v       Современные и перспективные методы контроля качества продукции. v       Перспективные технологии улучшения качества литья легированием, микролегированием и внешним влиянием на жидкий металл. v       Внепечные методы обработки жидкого металла. v       Экологические проблемы инженерной деятельности. v       Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров инженерно-технических специальностей. Информационное письмо

6-та Міжнародна Самсонівська конференція

Новини сайту ІФФ - Вт, 13/03/2018 - 10:36
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у 6-тій Міжнародній Самсонівській конференції "Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів" присвяченій 100-річчю від дня народження Григорія Валентиновича Самсонова, члена-кореспондента НАН України видатного вченого, організатора науки і педагога. Умови участі і вимоги до оформлення публікацій. З повагою, організаційний комітет

Залік з науково-дослідної практики магістрів

Графік складання заліків студентами VІ курсу гр. ФЛ-61м та ФЛ-62м з науково-дослідної практики магістрів Склад комісії Дата, час та місце складання заліку 14.03 середа 14:15 ауд. 411-9 16.03 четвер 14:15 ауд. 411-9 проф. Могилатенко В.Г. доц. Гурія І.М. доц. Ямшинський М.М. доц. Лютий Р.В. Демиденко Д.А. Завертайло М.В. Нечипоренко І.В. Скирденко М.В. Скрипник А.І. Смірнова Я.О.   доц. Кочешков А.С. доц. Сиропоршнєв Л.М. проф. Верховлюк А.М. проф. Затуловський А.С. доц. Самарай В.П.   Булига Д.С. Івашина М.І. Іващенко В.В. Поліно В.П. Феденко М.А.  Залік приймається при наявності у студента: 1. Оформленого звіту з переддипломної практики з підписом керівників від університету та підприємства з печаткою на титульному аркуші (обкладинці). 2. Заповненого щоденника практики з необхідними підписами та печатками. 3. Підпису Шейка О.І. на обкладинці, як свідчення про співбесіду з ним з питання працевлаштування по закінченні університету. 4. Підпису Сиропоршнєва Л.М. на обкладинці, як свідчення про наявність у нього заяви від студента на ім'я декана з візою керівника про остаточне формулювання теми дипломного проекту (роботи). 5. Підпису Ямшинського М.М. на обкладинці, як свідчення про здану анотацію звіту з науково-дослідної практики на двох мовах (українською та російською) в електронному вигляді у форматі .rtf одним файлом з прізвищем та назвою звіту (foundry@iff.kpi.ua).

Залік із переддипломної практики бакалаврів

Графік складання заліків студентами ІV курсу гр. ФЛ-41 та ФЛ-42з переддипломної практикиОКР бакалавр Склад комісії 13.03 вівторок 14:15 доц. Гурія І.М. доц. Ямшинський М.М. доц. Фесенко М.А. ас. Лук’яненко І.В. ауд. 411-9: Баран А.А. Богачов К.О. Восколович В.С. Коробчук М.М. Криворучко В.В. Скиба А.В. Павлик В.Г. Кивгило Б.В. Панконін К.А. доц. Лютий Р.В. доц. Кочешков А.С. доц. Самарай В.П. доц. Шейко О.І. доц. Сиропоршнєв Л.М. ауд. 405-9: Деркач Д.О. Івжич Д.О. Мартиненко І.О. Нікітін В.А. Токмач Б.В. Южда Ю.В. Боровик О.І. Гузь Т.А. Шевчун Д.Ю. Залік приймається при наявності у студента: 1. Оформленого звіту з переддипломної практики з підписом керівників від університету та підприємства з печаткою на титульному аркуші (обкладинці). 2. Додатків до звіту у вигляді заповненого щоденника практики з необхідними підписами та печатками, виробничої програми цеху, креслень плану цеху та його ділянок, креслення виливка з елементами ливарної технології і т. п. 3. Підпису Лютого Р.В. на обкладинці, як свідчення про наявність у нього заяви від студента на ім'я декана з візою керівника про остаточне формулювання теми дипломного проекту (роботи). 4. Підпису Ямшинського М.М. на обкладинці, як свідчення про здану анотацію звіту з переддипломної практики на двох мовах (українською та російською) в електронному вигляді у форматі .rtf одним файлом з прізвищем та назвою звіту (foundry@iff.kpi.ua). 5. Методички з програмою переддипломної практики. 6. Підпису Шейка О.І. на обкладинці, як свідчення про співбесіду з ним з питання працевлаштування по закінченні університету (для тих хто не планує продовжувати навчання за освітнім рівнем «магістр»).

Г.В. Самсонов Учений, вчитель, товариш

Новини сайту ІФФ - Вт, 06/03/2018 - 16:52
З книгою, присвяченій пам'яті відомого ученого, талановитого організатора і педагога, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата державних та іменних премій, члена-кореспондента НАН України Григорія Валентиновича Самсонова "Г.В. Самсонов Учений, вчитель, товариш" можна ознайомитись в електронній бібліотеці  інженерно- фізичного факультету за посиланням Бібліотека ІФФ.

Вручення премії президента України співробітникам факультету

Новини сайту ІФФ - Чт, 22/02/2018 - 18:59
Вітаємо співробітників факультету старшого викладача к.т.н. Ірину Юріївну Троснікову та старшого наукового співробітника, к.т.н. Євгена Васильовича Солодкого з отриманням премії президента України!  За створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену.    

Відрядження І.А. Владимирського до Німеччини

Відрядження І.А. Владимирського до Німеччини У період з 5 по 11 лютого 2018 року відбулось відрядження старшого наукового співробітника кафедри фізики металів к.т.н. І.А. Владимирського до Німеччини. Відрядження було організовано за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Українсько-німецького наукового товариства.     Першою частиною подорожі стало відвідування І.А. Владимирським Інституту матеріалознавства університету м. Штутгарт, який очолює проф. Г. Шмітц. Метою візиту було обговорення механізмів можливої співпраці між матеріалознавцями з Києва та Штутгарту. Досягнуто домовленості щодо участі студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського у конкурсах DAAD на отримання стипендій для наукових стажувань в університеті м. Штутгарт. Також під час візиту було проведено деякі дослідження магнітних нанорозмірних шарів на основі FePt з використанням надсучасної лабораторної бази Інституту матеріалознавства – зокрема дослідження методом трансмісійної електронної мікроскопії.      Другою частиною візиту став проведений в Берліні інтенсивний семінар з підготовки проектних пропозицій для отримання грантів на проведення наукових досліджень. Учасники семінару отримали корисні рекомендації від професійних тренерів щодо шляхів збільшення шансів на отримання фінансової підтримки, правильної структури проектних заявок, особливостей написання різних її розділів тощо. 

100 річчя Г.В. Самсонова

Новини сайту ІФФ - Ср, 14/02/2018 - 18:20
                                                 НАУКА КРІЗЬ ЖИТТЯ        15 лютого 2018 р. виповнюється 100 років від дня народження видатного вченого, педагога, організатора української освіти та науки, члена-кореспондента НАН УРСР, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки УРСР, лауреата Державної премії УССР, засновника й першого завідувача кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії КПІ.    САМСОНОВА ГРИГОРІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА (1918-1975)                     Г.В. Самсонов створив новий клас високотемпературних матеріалів, вніс значний вклад в підготовку у Київському політехнічному інституті спеціалістів вищої кваліфікації. З ім’ям Г.В. Самсонова пов’язана епоха в становленні сучасного матеріалознавства тугоплавких сполук як фундаменту новітніх композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах, що дозволило створити нові галузі промислового виробництва і види цивільної та військової техніки, озброєння. Під керівництвом Г.В. Самсонова синтезовано та створено виробництво 500 сполук.       Г.В. Самсоновим опубліковано більше 1500 наукових праць, в т.ч.  понад 30 монографій, значна частина яких перевидана англійською, німецькою, чеською, польською, румунською та японською мовами. Під керівництвом Г.В. Самсонова захищено понад 150 кандидатських та 30 докторських дисертацій. Завдяки своїм фундаментальним науковим працям Г.В. Самсонов став всесвітньо відомим і всіма визнаним авторитетним вченим.        До 100-річча від дня народження видатного вченого присвячена чергова VI міжнародна Самсонівська конференція «Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів», яка відбудеться  22 – 24 травня 2018 р. у Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського. Публікація  ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКОВА СПАДЩИНА Г.В.САМСОНОВА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ―КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО П.І. Лобода  

Презентація програми ERASMUS+

Шановні студенти та викладачі! Запрошуємо Вас на презентацію програми ERASMUS+ від відділу академічної мобільності, що відбудеться у студентському просторі "BELKA" (4-й зал НТБ ім. Г.І. Денисенка) 15 лютого 2018 року о 16:00. Ми розкажемо вам про деталі програми та умови участі. На презентації учасники програми Erasmus+ попередніх років поділяться досвідом і враженнями та нададуть корисні поради щодо подачі документів на конкурс та, власне, участі у даній програмі. У вкладенні Ви можете знайти програму заходу. Просимо Вас зареєструватися за допомогою google-форми: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctI99jsBIb1QVR8iwP7XASt8JvlnusZqEYUtEuIwvu9h-YsA/viewform. З найкращими побажаннями, команда відділу академічної мобільності

День відкритих дверей 10.02.2018 з 9.00 до 18.00

Новини сайту ІФФ - Пт, 09/02/2018 - 15:38
10.02.2018  9.00-18.00 відбудеться День відкритих дверей КПІ ім.Ігоря Сікорського Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує на «День відкритих дверей» 10 лютого 2018 року з 9.00 до 18.00. Місце проведення – Велика фізична аудиторія, корп.1 (проспект Перемоги, 37), студентський простір «Belka» (НТБ ім. Г.І. Денисенка), навчальні підрозділи В програмі заходу: 09.00 Реєстрація учасників, (корп.1, 1-й поверх) 09.00 – 10.00 Інформація про навчальні підрозділи університету (корп.1, 1-й поверх) 10.00 – 11.00 Загальні збори у Великій фізичній аудиторії:- інформація щодо Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018 році,- інформація про Всеукраїнські олімпіади для абітурієнтів КПІ ім. Ігоря Сікорського 11.00 – 13.00 «Дні відкритих дверей» факультетів/інститутів.Більш детальну інформацію дивіться на сайтах кафедр та факультетів КПІ ім.Ігоря Сікорського 13.00 – 18.00 Школа абітурієнта (студентський простір «Belka», НТБ ім. Г.І. Денисенка) 14.00 – 15.00 Групова інтерпретація результатів профорієнтаційного тесту* (корп.1, Велика фізична аудиторія)Попереднє проходження тесту та реєстрація на захід обов’язкова Детальніше за посиланням  

Наукове стажування аспіранта Круглова І.О.у дослідницькому центрі RIKEN SPring-8/SACLA

Відбулося чергове наукове стажування аспіранта кафедри фізики металів Круглова І.О. у дослідницький центр RIKEN SPring-8/SACLA (http://www.spring8.or.jp/en/) з джерелом синхротронного випромінювання третього покоління та лазером на вільних електронах. Стажування проводилося на базі спільного українсько-японського проекту та меморандуму про співпрацю між НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" та RIKEN SPring-8 Center. Синхротронний комплекс RIKEN SPring-8/SACLA   Мета даного стажування полягала у продовженні досліджень, пов'язаних з низькоенергетичною іонною обробкою металевих нанорозмірних плівкових композицій різного хімічного складу, та дослідженням їх структурних властивостей із використанням синхротронного випромінювання на матеріалознавчому бімлайні RIKEN Materials Science BL44B2 за методикою GIWAXS (Grazing-Incidence Wide-Angle X-ray Scattering). Цифровий мікроскоп Hirox DM KH-8700   Також Круглов І.О. відвідав дев'ятий щорічний міжнародний з'їзд 9th Hard X-ray FEL Collaboration Meeting за участі представників від усіх дослідницьких центрів з лазерами на вільних електронах, який цього року проходив в Японії. Результати стажування позитивно оцінені як українськими, так і японськими колегами.

Організаційно-методичні збори з питань науково-дослідної практики магістрів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗБОРИ З ПИТАНЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ  МАГІСТРІВСТУДЕНТІВ VІ КУРСУ гр. ФЛ-61м ТА ФЛ-62мВІДБУДУТЬСЯУ  ПОНЕДІЛОК  05  ЛЮТОГОо 11:00  в  ауд. 204-9

Організаційно-методичні збори з питань переддипломної практики ОКР бакалавр

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗБОРИ З ПИТАНЬ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ОКР БАКАЛАВР СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ гр. ФЛ-41 ТА ФЛ-42 ВІДБУДУТЬСЯ У ПОНЕДІЛОК 05 ЛЮТОГО о 11:00 в ауд. 204-9

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій