Ви є тут

Новини сайтів ФАКС

Візит делегації з м. Познань

       29-31 березня 2017 року НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» з робочим візитом  відвідала делегація з  політехнического університету міста Познань (ПНР) у складі професора Michala Cialkowski, професора Andrzej Frackowiak  та професора  Rafalа Urbaniakа.       Візит був організований у рамках угод по співпраці з технічними університетами  Польської  Народної  Республіки.       Від НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»  у  зустрічі  взяли участь декан ФАКС, професор кафедри ПСКЛА Збруцький О.В., завідувач кафедри ПСКЛА, професор Сухов В.В. та спеціаліст кафедри ПСКЛА, к.т.н. Бондар Ю.І.

Нові проекти академічної мобільності студентів та викладачів

Запрошуємо студентів та співробітників факультету ФАКС прийняти участь в діючих проектах кредитної мобільності програми Erasmus+. Наразі відкриті наступні конкурси: 1)      Університет країни Басків (Іспанія) Цільова категорія –студенти (бакалаври та магістри) ФАКС. Мова навчання – англійська або іспанська. Кінцевий термін подачі документів – 17 квітня 2017 року. Деталі -http://mobilnist.kpi.ua/basque/

Поляризаційні дослідження стратосферного шару Землі за допомогою ультрафіолетового поляриметру

О. В. Збруцький1, Г.В. Сарибога1,  П. В. Неводовський2, А. П. Видьмаченко2, О.В.Івахів3,.                 1 Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна,             2 Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, Україна,             3 Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. Зміни оптичної товщини аерозолю у верхніх шарах земної атмосфери є однією з причин які обумовлюють зміни клімату на Землі. Поляриметричні виміри аерозолю в УФ - ділянці спектра, де стратосферний озоновий шар повністю поглинає сонячне випромінювання, дозволяють ефективно проводити дослідження причин цих змін [1-5]. Така задача може бути вирішена за допомогою дистанційного зондування стратосферного озонового шару с борта штучного супутника Землі за допомогою ультрафіолетового поляриметру (рис.1). Над розробками таких приладів активно працюють науковці різних країн світу[6-11]. Рис. 1 Модель об'єкта дослідження стратосферного аерозолю Землі за допомогою космічного ультрафіолетового поляриметру  

Семінар «Перспективні розробки та ідеї космічних місій»

14.03.2017 в аудиторії 219 корпусу №28 Факультету авіаційних і космічних систем відбувся семінар на тему  «Перспективні розробки та ідеї космічних місій» за участю викладачів каферди ПСКЛА. Питання, що були розглянуті на семінарі: 1.Коротка інформація про заплановану діяльність спільного науково-освітнього центру та конкурсах перспективних проектів; Доповідачі: проф. каф. ПСКЛА О.В. Збруцький, О.П. Федоров. Завдання планованих іоносферних проектів (Іоносат-мікро і КластерІон); Доповідач: Г.В. Лізунов -зав.лаб ІКД. 3.Проблематика досліджень в умовах мікрогравітації в поточних космічних программах; Доповідач: О.П. Федоров -директор ІКД. Питання та обговорення перспектив спільних робіт. Участь у роботі семінару приймали студенти, молоді вчені  та викладачі факультетів АКС, РТФ, ІЕЕ та представники Інституту космічних досліджень НАН України. З детальною інформацією стосовно конкурсу перспективних проектів можна ознайомитися  за наступним посиланням: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2901 Запршуємо бажаючих прийняти участь у даному конкурсі проектів

X міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence. Integration. Reliability»

X міжнародна конференція студентів  та молодих вчених «Intelligence. Integration. Reliability»  14 квітня 2017 року   Вимоги до тез: тези подаються виключно англійською мовою; тези повинні складати одну сторінку друкованого тексту; Текст тез: шрифт “Times New Roman” (розмір кегля – 14), інтервал між рядками – одинарний, вирівнювання – за шириною, відступ першого рядка – 1,25 мм; у тезах необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх; при виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ; тези повинні відображати постановку задачі, проведену роботу, теоретичний або практичний результат; роботи реферативного характеру до участі не допускаються; тези, не представлені доповіддю, до друку не допускаються; доповідь не більше 10 хвилин, презентація у Power Point 2003.   Тези та реєстраційну форму для участі у конференції потрібно подати у електронному вигляді до 15 березня 2017 року за адресою conference_faks@ukr.net Участь – безкоштовна! Тези доповідей приймаються на довільну тематику! Додаткову інформацію, реєстраційну форму та зразки оформлення тез можна знайти за адресами: pskla.narod.ru/Anketa.zip,  pskla.kpi.ua. Конференцію проводить факультет авіаційних та космічних систем.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ФАКС 2017

На Факультеті Авіаційних і Космічних Систем НТУУ «КПІ» підготовка студентів здійснюється за сучасними технічними напрямами: - „Авіаційна  та ракетнокосмічна техніка” - автоматизоване проектування об'єктів авіаційно-космічної техніки; - „Авіоніка” - розробка цифрових систем керування, засобів навігації та орієнтації рухомих об`єктів; - „Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” розробка комп’ютерних систем автоматизації експериментальних досліджень. Детальне знайомство у ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ:  1 квітня 2017 року  12-00   -   корпус 28 (вул.Боткіна,1), Факультет Авіаційних і Космічних Систем, ауд. 219 Їхати до: станція метро «Політехнічний інститут»,                 зупинка швидкісного трамваю №1,3 «Політехнічний інститут», пр.Перемоги, 37, м. Київ. Довідки за тел: 095-435-53-50, 044-406-83-15.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій