Ви є тут

Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій