Ви є тут

Молодший спеціалістІнформація для вступників на перший курс

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.Списки зарахованих на перший курс на базі ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма

Увага! На сайті приймальної комісії НТУУ "КПІ" опубліковано списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма.Обсяг державного замовлення для заочної форми навчання та для навчання на базі ОКР "молодший спеціаліст"Етапи вступної кампанії / Розклад вступних екзаменів, творчих конкурсів та співбесід

Кампус КПІ. Приймальна комісія університету

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій