Ви є тут

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчанняБакалавр

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва /може повторювати назву спеціальності/ Денна* Заочна** Денна Заочна
Видавничо-поліграфічний інститут
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  образотворче мистецтво 60 30 3р 10м   3р 10м  
06 Журналістика 061 Журналістика  реклама і зв'язки з громадськістю 60 0 3р 10м    
06 Журналістика 061 Журналістика  Видавнича справа та редагування 60 60 3р 10м   3р 10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 60 60 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 30 20 3р 10м   3р 10м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Цифрові технології репродукування 90 60 3р 10м   3р 10м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Поліграфічні медіатехнології 80 90 3р 10м   3р 10м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Технології електронних мультимедійних видань 40 0 3р 10м    
Зварювальний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 50 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та інжиніринг у зварюванні 70 30 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Інженерія та нанотехнології покриттів 50 25 3р 10м   3р 10м  
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Фізичне матеріалознавство 45 15 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 30 25 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів  25 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Металознавство та процеси термічної обробки 55 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Художнє та ювелірне литво  25 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Спеціальна металургія 40 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва 30 15 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Порошкова металургія 25 15 3р 10м   3р 10м  
Інженерно-хімічний факультет
10 Природничі науки 101 Екологія  екологічна безпека 40 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Машини і технології паковання 30 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології  хімічних і нафтопереробних виробництв 70 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва 30 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 60 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв 30 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв 30 25 3р 10м   3р 10м  
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 40 20 3р 10м   3р 10м  
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
10 Природничі науки 101 Екологія  Інженерна екологія та ресурсозбереження 60 20 3р 10м   3р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інжиніринг електротехнічних комплексів 65 25 3р 10м   3р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи електропостачання 55 20 3р 10м   3р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть 60 30 3р 10м   3р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 60 25 3р 10м   3р 10м  
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Енергетичний менеджмент та інжиніринг 40 25 3р 10м   3р 10м  
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  розробка родовищ та видобування корисних копалин 75 50 3р 10м   3р 10м  
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Геотехнічне і міське підземне будівництво 60 30 3р 10м   3р 10м  
Інститут прикладного системного аналізу
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системне проектування сервісів 45 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні системи та технології проектування 45 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами  50 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системи штучного інтелекту 50 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системний аналіз і управління 100 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системи і методи прийняття рішень 100 0 3р 10м    
Інститут телекомунікаційних систем
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій 50 10 3р 10м   3р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-комунікаційні технології 70 20 3р 10м   3р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікаційні системи та мережі 60 20 3р 10м   3р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні телекомунікації 50 10 3р 10м   3р 10м  
Механіко-машинобудівний інститут
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інженерія логістичних систем 20 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Динаміка і міцність машин 40 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 45 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 40 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів 50 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інформаційні системи та технології в машинобудуванні 35 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів 27 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Мехатронні системи в машинобудуванні 28 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології  виробів з  наноструктурних та композиційних матеріалів 20 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів 40 10 3р 10м   3р 10м  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 55 0 3р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Металорізальні верстати та системи 55 20 3р 10м   3р 10м  
Приладобудiвний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 45 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно- інтегровані технології та системи  точної механіки 20 10 3р 10м   3р 10м  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів 45 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 45 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Фотоніка та оптоінформатика 30 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу 45 15 3р 10м   3р 10м  
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедична вимірювальна техніка 50 15 3р 10м   3р 10м  
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки 20 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології 45 0 3р 10м    
Радіотехнічний факультет
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіотехнічні інформаційні технології 70 20 3р 10м   3р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіозв’язок  і оброблення сигналів 60 0 3р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіосистемна інженерія 60 0 3р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 180 85 3р 10м   3р 10м  
Теплоенергетичний факультет
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв 40 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення розподілених систем 40 20 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології моніторингу довкілля  50 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Геометричне моделювання в інформаційних системах  50 0 3р 10м    
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування  Тепло- і парогенеруючі установки 40 0 3р 10м    
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика  Атомні електричні станції 60 0 3р 10м    
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплові електричні станції та установки 70 0 3р 10м    
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 60 35 3р 10м   3р 10м  
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплофізика 30 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 50 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління технологічними процесами 55 20 3р 10м   3р 10м  
Факультет авіаційних та космічних систем
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Літаки і вертольоти 60 30 3р 10м   3р 10м  
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та вимірювальна техніка 65 25 3р 10м   3р 10м  
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційні вимірювальні технології та системи 75 25 3р 10м   3р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка  системи керування літальними апаратами та комплексами 80 20 3р 10м   3р 10м  
Факультет біомедичної інженерії
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології в біології та медицині 80 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедичні прилади іінформаційні системи 30 0 3р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Клінічна інженерія 30 0 3р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Реабілітаційна інженерія  30 0 3р 10м    
22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація  Фізична реабілітація 60 0 3р 10м    
Факультет біотехнології і біотехніки
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 30 15 3р 10м   3р 10м  
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Промислова біотехнологія 40 5 3р 10м   3р 10м  
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Екологічна біотехнологія та біоенергетика 30 5 3р 10м   3р 10м  
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Молекулярна біотехнологія 25 0 3р 10м    
Факультет електроенерготехніки та автоматики
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 40 20 3р 10м   3р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і мережі 50 20 3р 10м   3р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні станції 50 0 3р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати 55 0 3р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 40 0 3р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 65 0 3р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Техніка та електрофізика високих напруг 25 0 3р 10м    
Факультет електроніки
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Електронні біомедичні системи і технології 45 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах 45 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 30 0 3р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікроелектронні інформаційні системи 30 0 3р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні прилади та пристрої 80 30 3р 10м   3р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні системи 70 0 3р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки 45 0 3р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Біоакустичні системи 30 0 3р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Акустичні мультимедійні технології та системи 40 0 3р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 60 0 3р 10м    
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 60 10 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 60 10 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем 45 50 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем 45 60 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні управляючі системи та технології 90 25 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  комп'ютерні системи та мережі 180 70 3р 10м   3р 10м  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютеризовані системи управління 100 30 3р 10м   3р 10м  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 100 30 3р 10м   3р 10м  
Факультет лінгвістики
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Романські мови та літератури (переклад включно) 45 0 3р 10м    
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно) 150 90 3р 10м   3р 10м  
Факультет менеджменту та маркетингу
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Управління персоналом і економіка праці 80 50 3р 10м   3р 10м  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економічна кібернетика 50 20 3р 10м   3р 10м  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Міжнародна економіка 80 30 3р 10м   3р 10м  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економіка підприємства 80 60 3р 10м   3р 10м  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Прикладна статистика 40 20 3р 10м   3р 10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент і бізнес-адміністрування 60 40 3р 10м   3р 10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент інновацій 60 0 3р 10м    
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент міжнародних проектів 55 40 3р 10м   3р 10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Логістика 55 0 3р 10м    
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг  Промисловий маркетинг 80 30 3р 10м   3р 10м  
Факультет прикладної математики
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Наука про дані та математичне моделювання 100 20 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем  80 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Системне програмування 40 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Спеціалізовані комп’ютерні системи 40 25 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та компоненти 40 25 3р 10м   3р 10м  
Факультет соціології і права
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 180 60 3р 10м   3р 10м  
08 Право 081 Право  Інформаційне право та право інтелектуальної власності 50 30 3р 10м   3р 10м  
08 Право 081 Право  Господарське та адміністративне право і процес 100 70 3р 10м   3р 10м  
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  Соціальна робота та інтернет-технології 50 0 3р 10м    
Фізико-математичний факультет
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 60 0 3р 10м    
11 Математика та статистика 111 Математика  Страхова та фінансова математика 60 0 3р 10м    
Фізико-технічний інститут
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика новітніх джерел енергії 20 0 3р 10м    
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика живих систем 20 0 3р 10м    
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Високі фізичні технології 20 0 3р 10м    
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Математичні методи комп'ютерного моделювання 35 0 3р 10м    
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Прикладна криптологія 35 0 3р 10м    
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи технічного захисту інформації 60 60 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи і технології кібербезпеки 60 30 3р 10м   3р 10м  
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Математичні методи кібербезпеки 60 30 3р 10м   3р 10м  
Хіміко-технологічний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів  45 0 3р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 55 0 3р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології в'яжучих речовин 40 15 3р 10м   3р 10м  
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології кераміки та скла 35 0 3р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 55 0 3р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок  25 0 3р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 20 0 3р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин 30 0 3р 10м    

Магістр

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва /може повторювати назву спеціальності/ Денна* Заочна** Денна* Заочна**
Видавничо-поліграфічний інститут
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  образотворче мистецтво 30 10 1р 10м   1р 10м  
06 Журналістика 061 Журналістика  реклама і зв'язки з громадськістю 30 0 1р 10м    
06 Журналістика 061 Журналістика  Видавнича справа та редагування 60 0 1р 10м    
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 20 10 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 16 10 1р 10м   1р 10м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Поліграфічні медіатехнології 50 10 1р 10м   1р 10м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Цифрові технології репродукування 55 10 1р 10м   1р 10м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Технології електронних мультимедійних видань 30 0 1р 10м    
Зварювальний факультет
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Якість, стандартизація та сертифікація 30 20 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та інжиніринг у зварюванні 20 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 20 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Інженерія та нанотехнології покриттів 15 0 1р 10м    
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Металознавство та процеси термічної обробки 30 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 10 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів  10 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Фізичне матеріалознавство 15 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Художнє та ювелірне литво 15 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Спеціальна металургія 15 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва 15 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Порошкова металургія 15 5 1р 10м   1р 10м  
Інженерно-хімічний факультет
10 Природничі науки 101 Екологія  екологічна безпека 20 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Машини і технології паковання 20 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології  хімічних і нафтопереробних виробництв 30 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 30 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва 15 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв 30 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 15 0 1р 10м    
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
10 Природничі науки 101 Екологія  Інженерна екологія та ресурсозбереження 25 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи електропостачання 30 10 1р 10м   1р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть 30 10 1р 10м   1р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інжиніринг електротехнічних комплексів 30 5 1р 10м   1р 10м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 30 5 1р 10м   1р 10м  
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Енергетичний менеджмент та інжиніринг 30 5 1р 10м   1р 10м  
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  розробка родовищ та видобування корисних копалин 15 10 1р 10м   1р 10м  
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Геотехнічне і міське підземне будівництво 15 0 1р 10м    
Інститут прикладного системного аналізу
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системи штучного інтелекту 60 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системне проектування сервісів 30 14 1р 10м   1р 10м  
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами  50 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні системи та технології проектування 30 14 1р 10м   1р 10м  
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системний аналіз і управління 50 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системи і методи прийняття рішень 50 0 1р 10м    
Інститут телекомунікаційних систем
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікаційні системи та мережі 30 10 1р 10м   1р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій 30 5 1р 10м   1р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-комунікаційні технології 30 5 1р 10м   1р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні телекомунікації 30 5 1р 10м   1р 10м  
Механіко-машинобудівний інститут
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та конструкції виробів спеціального призначення 10 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 20 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів 20 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Динаміка і міцність машин 10 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 15 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інженерія логістичних систем 25 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інформаційні системи та технології в машинобудуванні 10 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів 15 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології  виробів з  наноструктурних та композиційних матеріалів 10 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Мехатронні системи в машинобудуванні 15 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів 10 5 1р 10м   1р 10м  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інженерний дизайн 10 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 15 0 1р 10м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Металорізальні верстати та системи 25 5 1р 10м   1р 10м  
Приладобудiвний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно- інтегровані технології та системи  точної механіки 10 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки 10 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедична вимірювальна техніка 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології 15 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Фотоніка та оптоінформатика 10 0 1р 10м    
Радіотехнічний факультет
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 60 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіозв’язок  і оброблення сигналів 20 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіотехнічні інформаційні технології 30 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіосистемна інженерія 20 0 1р 10м    
Теплоенергетичний факультет
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення розподілених систем 10 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв 12 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Геометричне моделювання в інформаційних системах  30 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології моніторингу довкілля  20 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування  Тепло- і парогенеруючі установки 15 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика  Атомні електричні станції 30 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 30 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплові електричні станції та установки 30 5 1р 10м   1р 10м  
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплофізика 15 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління технологічними процесами 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 15 0 1р 10м    
Факультет авіаційних та космічних систем
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Літаки і вертольоти 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційні вимірювальні технології та системи 30 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та вимірювальна техніка 30 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка  системи керування літальними апаратами та комплексами 30 0 1р 10м    
Факультет біомедичної інженерії
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології в біології та медицині 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедичні прилади іінформаційні системи 20 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Клінічна інженерія 30 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Реабілітаційна інженерія  30 0 1р 10м    
Факультет біотехнології і біотехніки
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 10 10 1р 10м   1р 10м  
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Екологічна біотехнологія та біоенергетика 20 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Промислова біотехнологія 20 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Молекулярна біотехнологія 20 0 1р 10м    
Факультет електроенерготехніки та автоматики
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і мережі 25 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні станції 20 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 15 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 20 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати 15 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 30 0 1р 10м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Техніка та електрофізика високих напруг 15 0 1р 10м    
Факультет електроніки
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 15 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікроелектронні інформаційні системи 15 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах 20 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Електронні біомедичні системи і технології 20 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Акустичні мультимедійні технології та системи 20 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Біоакустичні системи 15 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки 25 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні прилади та пристрої 30 10 1р 10м   1р 10м  
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні системи 25 0 1р 10м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 20 0 1р 10м    
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 10 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 10 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні управляючі системи та технології 40 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі 35 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 50 0 1р 10м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютеризовані системи управління 50 0 1р 10м    
Факультет лінгвістики
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Романські мови та літератури (переклад включно) 6 0 1р 5м    
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно) 24 30 1р 5м   1р 5м  
Факультет менеджменту та маркетингу
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економічна кібернетика 20 10 1р 10м   1р 10м  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Міжнародна економіка 40 15 1р 10м   1р 10м  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економіка підприємства 50 30 1р 10м   1р 10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Логістика 40 15 1р 10м   1р 10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент міжнародних проектів 40 20 1р 10м   1р 10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент інновацій 45 20 1р 10м   1р 10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент і бізнес-адміністрування 45 20 1р 10м   1р 10м  
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг  Промисловий маркетинг 50 15 1р 10м   1р 10м  
Факультет прикладної математики
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Наука про дані та математичне моделювання 30 10 1р 10м   1р 10м  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем  13 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Системне програмування 30 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Спеціалізовані комп’ютерні системи 25 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та компоненти 25 0 1р 10м    
Факультет соціології і права
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 15 5 1р 10м   1р 10м  
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент 60 60 1р 5м   1р 5м  
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування  Електронне урядування 40 50 1р 5м   1р 5м  
08 Право 081 Право  Господарське та адміністративне право і процес 30 0 1р 5м    
08 Право 081 Право  Інформаційне право та право інтелектуальної власності 20 0 1р 5м    
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  Соціальна робота та інтернет-технології 25 25 1р 5м   1р 5м  
Фізико-математичний факультет
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 30 0 1р 10м    
11 Математика та статистика 111 Математика  Страхова та фінансова математика 30 0 1р 10м    
Фізико-технічний інститут
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика новітніх джерел енергії 10 0 1р 10м    
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Високі фізичні технології 15 0 1р 10м    
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика живих систем 15 0 1р 10м    
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Прикладна криптологія 15 0 1р 10м    
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Математичні методи комп'ютерного моделювання 15 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи технічного захисту інформації 20 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи і технології кібербезпеки 15 0 1р 10м    
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Математичні методи кібербезпеки 15 0 1р 10м    
Хіміко-технологічний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів  15 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин 20 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 10 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 20 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології кераміки та скла 10 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології в'яжучих речовин 10 0 1р 10м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 20 0 1р 10м    

Спеціаліст

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва /може повторювати назву спеціальності/ Денна* Заочна** Денна* Заочна**
Видавничо-поліграфічний інститут
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  образотворче мистецтво 30 20 1р 5м   1р 5м  
06 Журналістика 061 Журналістика  реклама і зв'язки з громадськістю 30 0 1р 5м    
06 Журналістика 061 Журналістика  Видавнича справа та редагування 60 40 1р 5м   1р 5м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 30 30 10м   10м  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 20 20 1р 5м   1р 5м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Поліграфічні медіатехнології 70 40 1р 5м   1р 5м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Цифрові технології репродукування 75 50 1р 5м   1р 5м  
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Технології електронних мультимедійних видань 30 0 1р 5м    
Зварювальний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 30 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та інжиніринг у зварюванні 50 40 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Інженерія та нанотехнології покриттів 35 25 1р 5м   1р 5м  
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Металознавство та процеси термічної обробки 30 10 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Фізичне матеріалознавство 30 15 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 20 25 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів  20 5 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Художнє та ювелірне литво 20 10 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Спеціальна металургія 20 5 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Порошкова металургія 0 10   1р 5м  
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва 20 10 1р 5м   1р 5м  
Інженерно-хімічний факультет
10 Природничі науки 101 Екологія  екологічна безпека 30 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Машини і технології паковання 30 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 40 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології  хімічних і нафтопереробних виробництв 50 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва 15 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв 30 25 1р 5м   1р 5м  
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 30 15 1р 5м   1р 5м  
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
10 Природничі науки 101 Екологія  Інженерна екологія та ресурсозбереження 40 20 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи електропостачання 40 40 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть 50 15 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інжиніринг електротехнічних комплексів 35 25 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 30 15 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Енергетичний менеджмент та інжиніринг 20 30 1р 5м   1р 5м  
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  розробка родовищ та видобування корисних копалин 45 30 1р 5м   1р 5м  
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Геотехнічне і міське підземне будівництво 30 30 1р 5м   1р 5м  
Інститут прикладного системного аналізу
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні системи та технології проектування 40 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системне проектування сервісів 30 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системний аналіз і управління 40 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системи і методи прийняття рішень 50 0 1р 5м    
Інститут телекомунікаційних систем
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікаційні системи та мережі 40 25 1р 5м   1р 5м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій 50 35 1р 5м   1р 5м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-комунікаційні технології 30 45 1р 5м   1р 5м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні телекомунікації 20 0 1р 5м    
Механіко-машинобудівний інститут
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Динаміка і міцність машин 30 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 30 20 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 20 15 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів 30 15 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інформаційні системи та технології в машинобудуванні 25 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів 25 10 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології  виробів з  наноструктурних та композиційних матеріалів 15 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Мехатронні системи в машинобудуванні 20 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів 15 15 1р 5м   1р 5м  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 35 0 1р 5м    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Металорізальні верстати та системи 35 25 1р 5м   1р 5м  
Приладобудiвний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів 40 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно- інтегровані технології та системи  точної механіки 20 15 1р 5м   1р 5м  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 40 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 40 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки 20 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедична вимірювальна техніка 60 80 1р 5м   1р 5м  
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології 30 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу 40 25 1р 5м   1р 5м  
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Фотоніка та оптоінформатика 20 0 1р 5м    
Радіотехнічний факультет
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 110 75 1р 5м   1р 5м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіозв’язок  і оброблення сигналів 40 0 1р 5м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіотехнічні інформаційні технології 40 25 1р 5м   1р 5м  
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіосистемна інженерія 40 0 1р 5м    
Теплоенергетичний факультет
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення розподілених систем 13 20 1р 5м   1р 5м  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв 15 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Геометричне моделювання в інформаційних системах  25 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології моніторингу довкілля  50 0 1р 5м    
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування  Тепло- і парогенеруючі установки 25 0 1р 5м    
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика  Атомні електричні станції 30 0 1р 5м    
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 30 40 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплові електричні станції та установки 45 30 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплофізика 15 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління технологічними процесами 40 25 1р 5м   1р 5м  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 30 0 1р 5м    
Факультет авіаційних та космічних систем
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Літаки і вертольоти 40 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційні вимірювальні технології та системи 50 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та вимірювальна техніка 40 0 1р 5м    
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка  системи керування літальними апаратами та комплексами 50 0 1р 5м    
Факультет біомедичної інженерії
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології в біології та медицині 40 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедичні прилади іінформаційні системи 20 0 1р 5м    
22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація  Фізична реабілітація 40 0 10м    
Факультет біотехнології і біотехніки
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 25 15 1р 5м   1р 5м  
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Промислова біотехнологія 25 10 1р 5м   1р 5м  
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Екологічна біотехнологія та біоенергетика 10 20 1р 5м   1р 5м  
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Молекулярна біотехнологія 20 0 1р 5м    
Факультет електроенерготехніки та автоматики
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і мережі 40 25 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні станції 40 0 1р 5м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 35 25 1р 5м   1р 5м  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 30 0 1р 5м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати 40 0 1р 5м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 35 0 1р 5м    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Техніка та електрофізика високих напруг 15 0 1р 5м    
Факультет електроніки
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікроелектронні інформаційні системи 20 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 20 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах 20 0 1р 5м    
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Електронні біомедичні системи і технології 20 0 1р 5м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Акустичні мультимедійні технології та системи 35 0 1р 5м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Біоакустичні системи 15 0 1р 5м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки 35 0 1р 5м    
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні прилади та пристрої 40 30 1р 5м   1р 5м  
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні системи 40 0 1р 5м    
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 30 0 1р 5м    
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 12 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 12 10 1р 5м   1р 5м  
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні управляючі системи та технології 80 25 1р 5м   1р 5м  
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі 100 50 1р 5м   1р 5м  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 50 50 1р 5м   1р 5м  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютеризовані системи управління 50 50 1р 5м   1р 5м  
Факультет лінгвістики
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Романські мови та літератури (переклад включно) 30 0 10м    
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно) 135 60 10м   10м  
Факультет менеджменту та маркетингу
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економічна кібернетика 30 20 10м   10м  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Міжнародна економіка 60 0 10м    
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економіка підприємства 50 30 10м   10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент міжнародних проектів 45 30 10м   10м  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент і бізнес-адміністрування 45 30 10м   10м  
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг  Промисловий маркетинг 60 15 10м   10м  
Факультет прикладної математики
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Наука про дані та математичне моделювання 30 5 1р 5м   1р 5м  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем  13 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Системне програмування 30 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Спеціалізовані комп’ютерні системи 35 20 1р 5м   1р 5м  
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та компоненти 45 30 1р 5м   1р 5м  
Факультет соціології і права
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 15 0 10м    
08 Право 081 Право  Господарське та адміністративне право і процес 70 70 10м   10м  
08 Право 081 Право  Інформаційне право та право інтелектуальної власності 30 30 10м   10м  
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  Соціальна робота та інтернет-технології 25 0 10м    
Фізико-математичний факультет
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 30 0 1р 5м    
11 Математика та статистика 111 Математика  Страхова та фінансова математика 30 0 1р 5м    
Фізико-технічний інститут
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика живих систем 5 0 1р 5м    
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика новітніх джерел енергії 10 0 1р 5м    
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Високі фізичні технології 5 0 1р 5м    
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Прикладна криптологія 10 0 1р 5м    
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Математичні методи комп'ютерного моделювання 20 0 1р 5м    
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи технічного захисту інформації 40 55 1р 5м   1р 5м  
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи і технології кібербезпеки 45 30 1р 5м   1р 5м  
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Математичні методи кібербезпеки 45 25 1р 5м   1р 5м  
Хіміко-технологічний факультет
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів  30 0 1р 5м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин 40 0 1р 5м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 20 0 1р 5м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 40 20 1р 5м   1р 5м  
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 40 0 1р 5м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології кераміки та скла 30 0 1р 5м    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології в'яжучих речовин 30 10 1р 5м   1р 5м  

* Денна форма навчання
** Заочна форма навчання

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення