Ви є тут

Друга вища освіта за спеціальністю Інформаційні технології проектуванняННК "ІПСА" Кафедра Системного проектування (СП-САПР) Оголошує набір на навчання для отримання другої вищої освіти та диплома магістра комп'ютерних наук

 • Спеціальність:
  • 8.080402 “Інформаційні технології проектування”.
 • Спеціалізації:
  • Колективне комп'ютерне проектування в середовищі Інтернет;
  • Grid технології для науки і освіти;
  • Управління великими програмними проектами.

По закінченню навчання фахівці отримують диплом магістра НТУУ "КПІ"

ФОРМА НАВЧАННЯ - денна та заочно - вечірня.

СТРОКИ НАВЧАННЯ: 2 роки для осіб з вищою освітою (бакалавра або спеціаліста); З роки для студентів, що закінчили З курси (НТУУ "КПГ).

СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ: денна форма навчання: з 15 квітня по 15 вересня

заочно - вечірня форма навчання: з 15 квітня по 2 жовтня

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ: на денній формі з 15 вересня; на заочно - вечірній формі з 8 жовтня.

Бажаючі студенти денної форми мають можливість проходити військову підготовку у Військовому інституті НТУУ "КПІ” та отримати офіцерське звання .

Студентами ІПСА можуть стати особи, які мають диплом про вищу освіту (спеціаліста або бакалавра), або закінчили 3 курси НТУУ "КПІ".

Зарахування - без вступних іспитів за результатами співбесіди.

Навчання здійснюється на контрактній основі на факультеті другої вищої та післядипломної освіти ІПСА.

Змістом спеціальності є створення і застосування сучасних інформаційних технологій проектування, програмування, математичного моделювання, експертних систем, графічних та текстових процесорів, баз даних та знань, комп'ютерних мереж, мультимедіа та Інтернет застосувань в різних галузях чоловічої діяльності.

Об'єктами діяльності фахівця можуть бути:

 • Комп'ютерне проектування в інформаційному середовищі Internet інженерних об'єктів і соціально-економічних систем, автоматизоване проектування Великих Інтегральних Схем (ВІС).
 • Комплексний аналіз потреб інформаційної підтримки виробничої і комерційної діяльності підприємств, організацій та установ, забезпечення захисту комп`ютерної інформації; втілення мультимедіа технологій в інформаційне забезпечення організації.
 • Проектування інтегрованих багатопротокольних локальних і глобальних комп`ютерних мереж.
 • Організація мережевої підтримки колективної праці користувачів, підтримка бізнесу через Internet.
 • Виконання функцій адміністратора локальної мережі або комунікаційного центру провайдера Інтернет.
 • Системи автоматизованого проектування в електроніці;
 • Сучасний інструментарій програмування;
 • Математичні моделі об'єктів та процесів комп'ютеризації;
 • Інтерфейси користувача з програмними системами, програмні інтерфейси;
 • CASE системи проектування програмного забезпечення; робочі місця програмістів та користувачів, пристрої відображення інформації;
 • Комп'ютерні мережі, засоби телекомунікаційної підтримки робочих місць;
 • Комп'ютерні навчальні системи, системи дистанційного навчання.
 • Іінформаційні технології Інтернет та Інтранет.
 • Паралельні та розподіленні обчислення. GRID – техноллогії.
 • Інформаційні мультимедіа системи;

Компетенція спеціаліста:

 • Комп'ютерне проектування в інформаційному середовищі Internet інженерних об'єктів і соціально-економічних систем, автоматизоване проектування Великих Інтегральних Схем (ВІС).
 • Комплексний аналіз потреб інформаційної підтримки виробничої і комерційної діяльності підприємств, організацій та установ, забезпечення захисту комп`ютерної інформації; втілення мультимедіа технологій в інформаційне забезпечення організації.
 • Проектування інтегрованих багатопротокольних локальних і глобальних комп`ютерних мереж.
 • Проектування паралельних та розподілених систем.
 • Організація мережевої підтримки колективної праці користувачів, підтримка бізнесу через Internet.
 • Виконання функцій адміністратора локальної мережі або комунікаційного центру провайдера Інтернет.

Кафедра має добре обладнані комп'ютерні лабораторії (120 робочих місць), локальну комп'ютерну мережу, що приєднана до всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет.

При підготовці фахівців кафедра реалізацує базові положення Болонського процесу , чому сприяють такі чинники:

 • прямі контакти з європейськими партнерами з Англії, Німеччини, Польщі ;
 • впровадження стандартів освіти за фахом ACM/IEEE/Curricula'04;
 • досвід співпраці в Європейських програмах і з іноземними фірмами (Digital, Compaq, Panasonic і Intel);
 • широке використання в навчанні інформаційних технологій, включаючи дистанційні курси і відео конференції.
 • наявність зв'язків студентів спеціальності з іноземними колегами і їх постійне стажування за кордоном (10-12 чоловік на рік).

Завідує кафедрою Петренко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, анд'юнкт-професор Мічіганського Державного Університету(США), Почесний професор Середньо-Південного Університету Китаю, почесний член (Fellow) Інституту електро-інженерів (IEE).

Особливість навчання у ННК "ІПСА" у тому, що разом із фундаментальними знаннями, орієнтова ни ми на підготовку висококваліфікованих магістрів-дослідників, в процесі навчання студенти за вибором мають можливості оволодіти знаннями та практичними навичками у сфері новітніх інформаційних технологій, що мають значний попит на сучасному ринку праці.

Учбові плани та навчальні програми ННК "ІПСА" відповідають найкращим міжнародним і вітчизняним планам підготовки магістрів, затвердженим міжна родними центрами акредитації. (Ліцензія Міносвіти і науки України).

Телефон для довідок: 204-83-93,
Адреса: 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ "КПІ",
ННК "ІПСА" факультет другої вищої та ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ, корпус №14, кімн.54.
E-mail: olgamax@mmsa.ntu-kpi.kiev.ua

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій