Ви є тут

Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2007 рікУ 2007 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» провадив свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших законодавчих актів, а також свого Статуту з урахуванням змін і доповнень, затверджених Постановою КМУ від 21.11.2007 р. № 1332, та доведених кошторисів за всіма джерелами надходжень.

У восьми інститутах і на 20 факультетах університету за 132 спеціальностями навчалось 38640 студентів, 437 аспірантів та 20 докторантів.

Структура університету в 2007 році відповідно до закону України поповнилась новим потужним підрозділом з правом юридичної особи – Науковим парком «Київська політехніка».

Надходження із загального фонду Держбюджету склали 296,2 млн грн, або на 71,4 млн грн більше ніж у 2006 році. Надходження до спеціального фонду університету склали 129,6 млн грн, або на 16,8 млн грн більше ніж у 2006 році. Таким чином, бюджет університету на 2007 рік виконано на 102,3%.

Головними джерелами надходжень до бюджету НТУУ «КПІ» в 2007 році були: програма «Підготовка кадрів» (61,8%), навчання контрактних студентів і аспірантів (17,0%), виконання НДР (11,4%), надання житла в гуртожитках (2,2%) та підвищення кваліфікації (1,5%).

Найбільший приріст обсягів надходжень у 2007 році забезпечили: ФАКС (+27,4%), ВІТІ (+16,6%), ЗФ (+15,6%), ВПІ (+13,9%), ФЛ (+12,8%), ФТІ (+11,3%), ПБФ (+10,7%) та ФБТ (+10,3%).

Власні надходження в сумі 119209,4 тис. грн було використано на статутну діяльність та утримання і розвиток матеріально-технічної бази структурних підрозділів (101574,6 тис. грн, або 85,2%) та на централізовані потреби (17634,8 тис. грн, або 14,8%).

На оплату праці всіх видів персоналу, чисельність якого фактично залишилась без змін, за програмою «Підготовка кадрів» у 2007 році витрачено 241813,6 тис. грн, або на 24,7% більше ніж в 2006 році. Видатки на оплату праці із загального фонду виросли на 31,2%, із спеціального фонду – на 0,5% зменшились.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» розмір мінімальної заробітної плати збільшувався тричі від 400 до 460 грн. Крім того, в червні було здійснено другий етап переходу на єдину тарифну сітку, який вніс суттєві зміни до співвідношень між тарифними розрядами. В результаті цього середній розмір зарплати по університету збільшився на 13,8%, а у викладачів – на 20,0%.

На виплату матеріальної допомоги працівникам університету згідно з чинним законодавством та Колективним договором у 2007 році із загального фонду використано 5849,2 тис. грн.

Відповідно до отриманих коштів відшкодовано заборгованість науково-педагогічним і педагогічним працівникам за минулі роки на суму 3135,4 тис. грн на виконання ст. 57 Закону України «Про освіту».

Заохочувальний фонд для кафедр-переможців комплексного моніторингу якості підготовки фахівців склав 1800,0 тис. грн, з яких 50,0% спрямовано на заохочення співробітників, а 50,0% – на придбання новітнього навчального обладнання та проведення ремонтів у підрозділах.

Згідно з рішенням Вченої ради від 15.01.2007 р. введено в дію Положення про конкурс НТУУ «КПІ» в номінаціях «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник». 50 переможців конкурсу протягом 2007 року отримували надбавку в розмірі 20% посадового окладу за рахунок централізованого спеціального фонду. На ці виплати використано 340,0 тис. грн.

Стипендіальний фонд у 2007 році склав 39039,8 тис. грн, що на 5,0% більше ніж у 2006 році. Розмір мінімальної стипендії змінився за рік від 141,6 грн до 159,6 грн, або на 12,7%. Фонд соціальної допомоги студентам і аспірантам становив 2401,6 тис. грн.

У результаті постійного проведення робіт з енергозбереження обсяги споживання теплової, електричної енергії, води та газу в натуральних показниках зменшились порівняно з минулим роком на 1,6 – 5,7%. Але у зв’язку зі значним ростом тарифів на оплату комунальних послуг збільшились з 15,2 млн грн у 2006 році до 25,1 млн грн у 2007 році.

На проведення поточного та капітального ремонту навчальних корпусів та гуртожитків використано 15.6 млн грн.

Інститути і факультети виконали взяті зобов’язання щодо показника індексу розвитку в середньому на 88,4%. Перевищили цей плановий показник 16 з 26 підрозділів (РТФ, ФАКС, ММІФ, ІПСА та ін.), а 9 підрозділів не забезпечили його виконання (ФЛ, ФЕЛ, ІЕЕ, ФП, ТЕФ, ВІТІ та ін.).

Результати виконання бюджету 2007 року було заслухано та затверджено адміністративною та Вченою радами університету.

Автор: Л.Г.Субботіна, начальник ДЕФ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій