Ви є тут

Кафедра теоретичної електротехніки (ТОЕ), ФЕА


http://toe.fea.kpi.ua

Кафедра теоретичної електротехніки (ТОЕ), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 20, вул. Політехнічна 37, к.209, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 39,
Електронна пошта: toe209(at)gmail.com
Сайт:

Кафедра теоретичної електротехніки (ТОЕ) є базовою та професійно орієнтованою на підготовку фахівців факультету електроенерготехніки та автоматики та ще 17 інших підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На кафедрі щорічно навчається 8 тис. студентів, для них читають курси: теоретичні основи електротехніки; електричні та магнітні кола; електромагнітне поле; основи електроніки та мікросхемотехніки; перетворення параметрів, передача та використання електроенергії.

Головні наукові напрямки:

  • моделювання та аналіз нестаціонарних електромагнітних процесів та імпульсних струмів в гетерогенних середовищах і електротехнічних об'єктах та вплив таких процесів на життєдіяльність людини;
  • розробка мікро- і нанотехнологій для енергетики, порошкової металургії та комунального господарства.

Професори кафедри готують кандидатів та докторів технічних наук за спеціальностями: 05.09.05 (теоретична електротехніка), 05.09.03 (електротехнічні комплекси та системи) та 05.09.12 (напівпровідникові перетворювачі).

Практична підготовка студентів на кафері ТОЕ проводитья у 8 лабораторіях. Створено дистанційний курс, розроблені методичні матеріали для проведення практичних та лабораторних занять у комп'ютерних класах інших кафедр. На кафедрі працюють методичний та науковий семінари. Щорічно для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського організується олімпіада з теоретичних основ електротехніки.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій