Ви є тут

Кафедра виробництва приладів (ВП), ПБФ КПІ ім. Ігоря Сікорського


http://kafvp.kpi.ua

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування (ІТМ), Механiко-машинобудiвний iнститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.287-1, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 94 75,
Електронна пошта: vp(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра технології приладобудування (назва на час створення) заснована у 1968 р. наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР за №183 від 9 квітня 1968 р. та наказом ректора Київського політехнічного інституту №88А від 18 квітня 1968 р. для забезпечення навчального процесу з технологічної підготовки фахівців у галузі приладобудування. Сучасна назва - кафедра виробництва приладів (ВП) - була отримана за наказом №1-29 від 20 березня 1997 р.

Кафедра ВП здійснює підготовку студентів за двома спеціальностями: 1) Медичні прилади і системи; 2) Технології приладобудування

Перші чотири роки студенти навчаються за програмою бакалавра за напрямом підготовки «Приладобудування». Після закінчення бакалаврату студент може продовжити навчання за програмою спеціаліста (1.5 роки) або магістра (2 роки) за такими. Кафедра має фаховий науково-педагогічний склад. Викладачі, співробітники, та аспіранти (серед яких були представники з Болгарії, Чехословаччини, Польщі, Вєтнаму, Узбекистану) кафедри захистили 7 докторських та 53 кандидатські дисертації). Всі спеціальності кафедри є ліцензовані та акредитовані Міністерством освіти і науки України.

Головними напрямки наукових досліджень кафедри ВП є:

  • математичні методи моделювання та дослідження фізичних процесів обробки матеріалів в сучасному приладобудівному виробництві;
  • створення інтелектуальних систем виробництва в приладобудуванні;
  • комп'ютерна підготовка виробництва приладів;
  • створення лазерних оптично-електронних, віброакустичних та електромагнітних систем діагностики, контролю та управління якістю виробництва приладів;
  • дослідження впливу лазерного і акустичного опромінювання на біоструктури і створення медичних лікувальних систем на їх основі;
  • створення мікропроцесорних спеціалізованих комплексів для стоматології і ортодонтії.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій