Ви є тут

Іменні стипендії в КПІЩо таке стипендія і наскільки вона важлива для студента, напевно нікому пояснювати не потрібно. А от які бувають стипендії і хто може розраховувати на підвищені виплати, знають не всі.

В НТУУ "КПІ" стипендія призначається студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету; студентам, які навчаються за угодами, укладеними між НТУУ "КПІ" та фізичними або юридичними особами. Стипендії також можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

На сьогодні в КПІ існує 205 іменних (персональних) стипендій, з яких 177 державних та 28 "комерційних". Це п'ять стипендій Президента України, одна Кабінету Міністрів України, чотири Верховної Ради України, дві іменні стипендії ім. І. Курчатова, 28 стипендій ректора НТУУ "КПІ", по одній соціальній стипендії Верховної Ради та Кабінету Міністрів України та 163 факультетські стипендії відомих учених.

Іменна стипендія Президента України надається студентам-відмінникам за весь період навчання та за участь у науковій роботі на семестр у розмірі 1000 гривень замість академічної.

Стипендія Кабінету Міністрів України також призначається студентам-відмінникам за весь період навчання на семестр у розмірі 850 грн. замість академічної.

Верховна Рада України виплачує стипендію студентам КПІ на рік у розмірі 1200 гривень замість академічної. Стипендіати обираються за результатами останнього літнього семестру.

Стипендія ректора КПІ призначається на семестр у розмірі 615 гривень замість академічної. Щоб отримувати цю грошову винагороду, студент повинен мати високий середній бал та брати участь у громадському житті університету.

Персональна стипендія ім. І. Курчатова надається студентам ТЕФ, які навчаються на спеціальності "Атомна енергетика". Розмір її становить 850 гривень та призначається студентам з високим середнім балом на семестр замість академічної стипендії.

Соціальні стипендії Верховної Ради (у розмірі 900 грн.) та Кабінету Міністрів України отримують студенти-інваліди, сироти та малозабезпечені студенти, які добре навчаються.

Стипендію, засновану депутатом Київради Д. Андрієвським, отримують студенти додатково до академічної у розмірі 1000 гривень. А компанія ДП "Енергоатом" заснувала стипендію для теплоенергетичного факультету, студенти якого отримують її в розмірі 1000 гривень на семестр разом з академічною.

Факультетські персональні стипендії на честь відомих українських учених, які навчались, працювали в КПІ, засновані вченими радами відповідного факультету та виплачуються в розмірі 615 гривень замість академічної стипендії на семестр.

Взагалі, іменні стипендії призначаються за поданням Вчених рад навчального закладу. І якщо ви маєте вагомі досягнення в значущій для університету галузі (науковій, громадській, спортивній, творчій тощо), то можете претендувати на грошову винагороду.

За інф. департаменту навчально-виховної роботи

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій