Ви є тут

Наукові вісті НТУУ "КПІ"

http://bulletin.kpi.ua

Журнал “Наукові вісті НТУУ "КПІ"” видається з 1997 року
Засновник: НТУУ “КПІ”
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 2863 від 26.09.1997
Адреса редакції: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37,
корп.1, кімн. 193-Б.
Тел. 454-91-23, 454-94-53
E-mail: n.visti@kpi.ua, n-visti@kpi.ua
Передплатний індекс 22871
Періодичність – 6 номерів на рік
Мова видання – українська, Анотації укр., рос. і англ. мовами


Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті з таких напрямків:

Галузі наук, за якими журнал є фаховим (за всіма групами спеціальностей):

  • фізико-математичні;
  • хімічні;
  • біологічні;
  • технічні.

Стаття повинна містити нові неопубліковані раніше результати фундаментальних або прикладних наукових досліджень з фізико-математичних, технічних, хімічних, біологічних наук за тематикою журналу.  Стаття повинна мати наступні структурні елементи: Вступ, Постановку задачі, Виклад основних результатів дослідженьз повним і достатнім обгрунтуванням отриманих результатів та поділом його на частини з відповідними назвами, Висновки, Список літератури.

Назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених досліджень.

Стаття з анотаціями подається автором в електронному вигляді у двох примірниках. Перший примірник статті – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, вирівнювання по ширині, сторінки повністю заповнені текстом, другий примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через два ін­тер­вали, вирівнювання по лівому краю.

Анотація на мові оригіналу і англійською мовою  – 2 прим.: перший примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, другий примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через два ін­тер­вали;

Мова статті: для авторів з України - українська (для авторів пострадянських країн  – російська або англійська, для авторів інших країн - англійська).

Редакційна колегія просить авторів дотримуватись правил оформлення та подання рукописів до редакції.

закрити
Вхід до електронної пошти НТУУ "КПІ"

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Авторські програми на радіо КПІ

закрити

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

НТУУ «КПІ» Вхід до системи
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів
закрити

Електронні платежі

Оплата за гуртожиток Послуги зв'язку Оплата квитків
закрити

Бібліотека

Сайт бібліотеки Каталог Електронний архів