Ви є тут

Наукові вісті НТУУ "КПІ"


http://bulletin.kpi.ua

Журнал “Наукові вісті НТУУ "КПІ"” видається з 1997 року
Засновник: НТУУ “КПІ”
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 2863 від 26.09.1997
Адреса редакції: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37,
корп.1, кімн. 193-Б.
Тел. 204-91-23, 204-94-53
E-mail: n.visti[at]kpi.ua, n-visti[at]kpi.ua
Передплатний індекс 22871
Періодичність – 6 номерів на рік
Мова видання – українська, Анотації укр., рос. і англ. мовами
Публікації журналу за 2008-2014 рік - http://old.bulletin.kpi.ua

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті з таких напрямків:

 • електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій;
 • енергетика та енергогенеруючі технології;
 • інформаційні технології, системний аналіз та керування;
 • матеріалознавство та машинобудування;
 • приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • проблеми біотехнології;
 • проблеми енергозбереження;
 • проблеми хімії та хімічної технології;
 • теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Галузі наук, за якими журнал є фаховим (за всіма групами спеціальностей):

 • фізико-математичні;
 • хімічні;
 • біологічні;
 • технічні.

Стаття повинна містити нові неопубліковані раніше результати фундаментальних або прикладних наукових досліджень з фізико-математичних, технічних, хімічних, біологічних наук за тематикою журналу.  Стаття повинна мати наступні структурні елементи: Вступ, Постановку задачі, Виклад основних результатів дослідженьз повним і достатнім обгрунтуванням отриманих результатів та поділом його на частини з відповідними назвами, Висновки, Список літератури.

Назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених досліджень.

Стаття з анотаціями подається автором в електронному вигляді у двох примірниках. Перший примірник статті – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, вирівнювання по ширині, сторінки повністю заповнені текстом, другий примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через два інтервали, вирівнювання по лівому краю.

Анотація на мові оригіналу і англійською мовою  – 2 прим.: перший примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, другий примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через два інтервали;

Мова статті: для авторів з України - українська (для авторів пострадянських країн  – російська або англійська, для авторів інших країн - англійська).

Редакційна колегія просить авторів дотримуватись правил оформлення та подання рукописів до редакції.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ