Ви є тут

Зразки білетів [бакалаврат]: Фізика1.1. Тіло падає з висоти Н = 20 м без початкової швидкості. Знайти час падіння. Взяти g = 10 м/с . Опором повітря знехтувати.

1.2. Імпульс тіла рівномірно зростає на 20 кг. м/с за кожні 10 с. Чому дорівнює величина сили, що діє на тіло? Початкова швидкість тіла дорівнює нулю.

1.3. Тіло масою 1 кг зісковзує по похилій площині довжиною 0,5 м з прискоренням 2 м/с . Чому дорівнює робота рівнодійної сили за час спуску?

1.4. Чому дорівнює кінетична енергія тіла масою 2 кг, що обертається з доцентровим прискоренням 5 м/с по колу радіусом 1 м?

1.5. Газ стискають при незмінній температурі так, що його об'єм зменшується в n раз. Чому дорівнює відношення середніх квадратичних швидкостей молекул у кінці та на початку стискання.

1.6. Ідеальний газ нагрівають ізохорно так, що його тиск збільшується в 3 рази. У скільки разів змінюється внутрішня енергія газу?

1.7. В ідеальному тепловому двигуні температура нагрівника 477° С, а температура холодильника 27° С. Знайти ККД двигуна.

1.8. Визначити густину струму, якщо за 10 с через поперечний переріз провідника, який дорівнює 5 мм2, протікає заряду 100 Кл.

1.9. До джерела з ЕРС 12 В підключений резистор опором 55 Ом. Внутрішній опір джерела 5 Ом. Чому дорівнює напруга на резисторі?

1.10. На скільки зросте енергія магнітного поля котушки, індуктивність якої 0,2 Гн, якщо сила струму зросте від 2 А до 4 А?

Скачати оригінали документівРозмір
Image icon exam_physics.jpg3.27 МБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій