Ви є тут

Інститут моніторингу якості освітиДиректор: к.ф.м.н. Перестюк Марія Миколаївна
Адреса: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 14, корп. 16, кабінет 123.
Телефони:
406–85–80, 454–90–53
e-mail: eqmi[at]kpi.ua

Підрозділи інституту

 1. Центр тестування та моніторингу знань
 2. Відділення моніторингу вищої школи
 3. Факультет довузівської підготовки

Логотип Інституту моніторингу якості освіти НТУУІнститут моніторингу якості освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» створено наказом Ректора НТУУ«КПІ» в 2005 році.

Інститут є базовим навчально - науковим структурним підрозділом НТУУ «КПІ» з питань незалежного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ«КПІ» та з питань доуніверситетської підготовки (Ліцензія МОН України: Серія АВ, № 048905 від 22.06.2006)

Завдання та основні напрямки діяльності інституту

1. Завдання інституту:

 1. створення спільно з профільними кафедрами та департаментом навчальної роботи НТУУ«КПІ» науково – методичних засад та технологій моніторингу якості вищої освіти;
 2. організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ«КПІ» та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх складових навчального процесу;
 3. організація та проведення систематичного ректорського контролю залишкових знань;
 4. проведення цілеспрямованої освітньої, навчальної, наукової, методичної,  профорієнтаційної, організаційної та інформаційної діяльності у сфері доуніверситетської підготовки.

2. Основні напрями діяльності інституту:

2.1.  Моніторинг якості освіти:

 1. створення спільно з профільними кафедрами НТУУ«КПІ» банку даних з діагностики якості навчального процесу в НТУУ«КПІ»;
 2. формування банку даних незалежних експертів;
 3. проведення фундаментальних і прикладних досліджень з питань моніторингу якості освіти;
 4. розробка та впровадження  нових технологій та методик моніторингу якості освіти;
 5. інформаційна підтримка самоаналізу діяльності НТУУ«КПІ» з питань якості освіти при підготовці до процедур зовнішнього контролю (атестації, акредитації тощо);
 6. розробка та проведення заходів щодо створення системи забезпечення якості освіти в НТУУ«КПІ» відповідно до вимог державних стандартів освіти, критеріїв та показників національної та європейської систем акредитації та міжнародних процедур визнання освітніх програм.

2.2. Освітня діяльність:

 1. організація та проведення навчального процесу в системі доуніверситетської підготовки;
 2. розробка, експертиза, аналіз та узагальнення освітньо - професійних, навчальних, науково-методичних планів і програм доуніверситетської підготовки;
 3. розробка та відпрацювання спільно з Приймальною комісією ефективних процедур пошуку та відбору талановитої молоді для вступу до НТУУ«КПІ»;
 4. впровадження та розвиток дистанційних форм навчання;
 5. організація та проведення спільно з профільними інститутами та факультетами комплексних олімпіад  НТУУ«КПІ».

2.3. Науково-методична та науково-дослідна діяльність:

 1. проведення науково-методичних та аналітичних досліджень з питань моніторингу якості освіти;
 2. розробка заходів і створення відповідних засад впровадження моніторингу якості вищої освіти в НТУУ«КПІ»;
 3. розробка та впровадження ефективних освітніх технологій та методик в доуніверситетській підготовці;
 4. аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково - методичних надбань та досягнень у галузі адаптивних систем тестування, нових технологій навчання, систем управління якістю освіти;
 5. участь в організації та проведенні університетських, національних та міжнародних науково - методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо, за основними напрямками діяльності Інституту;
 6. розробка та видання посібників, підручників, інших методичних матеріалів, узгоджених за змістом та адаптованих до навчальних програм НТУУ«КПІ»;

2.4. Професійно - орієнтаційна діяльність:

 1. здійснення ранньої професійної орієнтації серед учнівської молоді;
 2. розробка критеріїв та впровадження у практику методик виявлення здібностей та обдарувань учнів, вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо вибору  ними майбутньої професії;
 3. залучення найбільш обдарованої учнівської молоді до пошукової роботи на базі профільних кафедр НТУУ«КПІ»;
 4. вдосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів І та II рівнів акредитації з метою відбору на навчання в  НТУУ«КПІ» здібної молоді;
 5. видання та розповсюдження спільно з Приймальною комісією, інститутами та факультетами НТУУ«КПІ» рекламних матеріалів щодо традицій, досягнень НТУУ«КПІ» та його підрозділів в освітній, науковій та міжнародній діяльності.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій