Ви є тут

Закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами ФМФ НТУУ "КПІ"Додаток до наказу №1-206 від 30.09.2016 р.

Кафедра, завідувач Галузь знань Код і назва спеціальності,назва спеціалізації Ступінь ВО (ОКР) Ліцензований обсяг
(ПІБ, № тел., каб., корпусу) д.ф.н. з.ф.н.
Математичного аналізу та теорії ймовірностей
д.ф.-м.н., проф. Клесов Олег Іванович,т. 204-97-40, к. 434-7
11 Математика та статистика 111 Математика
Страхова та фінансова математика
Б 60 -
м 30 -
с 30 -
Загальної фізики та фізики твердого тіла
д.ф.-м..н., проф. Горшков В'ячеслав Миколайович, т.204-81-24. к. 205-7
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія
Комп'ютерне моделювання фізичних процесів
Б 60 -
м 30 -
с 30 -
Причіплений файлРозмір
PDF icon chair-fmf.pdf20.04 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій