Ви є тут

Закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами ФІОТ НТУУ "КПІ"Додаток до наказу №1-206 від 30.09.2016 р.

Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва спеціальності,назва спеціалізації Ступінь ВО(ОКР) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Автоматизованих систем обробки інформації і управління
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Жданова Олена Григорівна, т. 236-96-51, 204-90-45, к. 429-18
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій
Б 60 10
м 10 -
с 12 10
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні управляючі системи та технології
Б 90 25
М 40 -
с 80 25
Обчислювальної техніки
д.т.н., проф. Луцький Георгій Михайлович, т. 204-86-56, 204-93-34, к. 505-18
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж
Б 60 10
М 10 -
с 12 -
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
Б 180 70
М 60 -
с 100 50
Автоматики та управління в технічних системах
д.т.н., проф. Теленик Сергій Федорович,т. 236-42-99, 204-92-85, к. 528-18
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
Б 45 50
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютеризовані системи управління
Б 100 30
М 50 -
с 50 50
Технічної кібернетики
к.т.н., доц. Ткач Михайло Мартинович,т. 204-83-50, 204-93-80, к. 314-18
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем
Б 45 60
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютеризовані та робототехнічні системи
Б 100 30
М 50 -
с 50 50
Причіплений файлРозмір
PDF icon chair-fiot.pdf54.55 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій