Ви є тут

Кафедра біомедичної інженерії (БМІ), ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського


http://bmi.fbmi.kpi.ua/

Кафедра біомедичної інженерії (БМІ), Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Поліклініка КПІ, вул. Янгеля 16/2, к.5-08, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 74,
Електронна пошта: mmif(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра біомедичної інженерії (БМІ) cтворена відповідно до наказу НТУУ “КПІ” №1-61 від 13 травня 2004 р. Діяльність кафедри спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за напрямами підготовки 6.051003 «Приладобудування» та 6.051402 «Біомедична інженерія» та спеціальністю 7(8).051003 «Медичні прилади і системи».

Кафедра біомедичної інженерії готує фахівців, компетентних у створенні і практичному застосуванні:

  • матеріалів, сумісних з живими тканинами та біологічними середовищами людського організму;
  • апаратури екстракорпорального кровообігу та детоксикації;
  • штучних органів та їх компонентів, в тому числі штучних клапанів та водіїв ритму серця, штучних судин та інших частин людського організму;
  • медичних приладів спостереження стану людського організму;
  • медичних нанотехнологій, в тому числі діагностичних та лікувальних мікрочипів;
  • модифікованих біологічних об’єктів (стовбурових клітин, генно-модифікованих тканин) та технічних засобів їх одержання і зберігання.

Дозвіл на підготовку фахівців за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» кафедра біомедичної інженерії отримала у 2011 році. Біомедична інженерія – найбільш розвинена технічна галузь у світі, яка забезпечує розробку техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових та медичних технологій. Попит на біоінженерів у всьому світі з кожним роком зростає. В Україні, за попередніми розрахунками, попит на біомедичних інженерів лише в державному секторі знаходиться в межах 3000 фахівців, та 300 фахівців на кожний з наступних років з перспективою постійного зростання.

Напрям «Біомедична інженерія» був введений в Україні у 2006 році. Саме НТУУ "КПІ" – єдиний в Києві та один з двох в Україні навчальних закладів, де готують фахівців всіх напрямів та спеціальностей, необхідних для біомедичного напряму.

Необхідність підготовки фахівців з біомедичної інженерії, що були б компетентними в питаннях розробки техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових та медичних технологіях, підтверджується зверненнями працівників закладів охорони здоров’я і спорту, виробничих підприємств медичної промисловості, проектно-конструкторських, науково-дослідницьких  та науково-навчальних закладів природничого та технічного спрямування України. Це стратегічний напрям сучасної економічної політики багатьох країн, мета яких – підвищення стандарту життя населення і трансформація економіки, науки і техніки в соціальну сферу.

У сфері охорони здоров’я Біомедична інженерія охоплює всі засоби і методи досліджень із застосуванням інженерно-технічних знань, а також розробку, виробництво, експлуатацію і сертифікацію медичної техніки, біоматеріалів, виробів медичного призначення, програмно-інформаційного і телемедичного забезпечення охорони здоров’я.

Головна відмінність біомедичних інженерів від інших інженерно-технічних працівників – поглиблена біологічна та медична підготовка, медичний світогляд при постановці і вирішенні інженерно-технічних завдань, здатність самостійно здійснювати і контролювати інженерну складову лікувально-діагностичних технології при роботі у медичних установах.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій