You are here

Новини сайту ФЕЛ

Subscribe to Новини сайту ФЕЛ feed
Факультет електроніки Національний технічний університет України імені Ігоря Сікорського. Кафедра мiкроелектронiки. Кафедра електронних приладiв та пристроїв. Кафедра промислової електронiки. Кафедра фiзичної та бiомедичної електронiки. Кафедра акустики та акустоелектронiки. Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури. Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї.
Updated: 12 hours 15 min ago
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій