На засіданні Вченої ради університету, що відбулося 17 вересня, з інформацією про підсумки прийому 2023 р. за всіма рівнями підготовки виступив проректор з науково-педагогічної роботи Олексій Жученко. Наводимо основні моменти його доповіді.

Вагомим свідченням популярності будь-якого вишу є конкурс за заявами вступників. На бакалаврат у КПІ ім. Ігоря Сікорського він зберігся практично на рівні 2022 р. і в 2023 р. становить 6,31. З огляду на невелику кількість бюджетних місць, найвищий показник спостерігався на ФСП, ФЛ, ФММ, найнижчий – в НН ММІ та на ХТФ. Позитивною є тенденція збільшення максимальних обсягів державного замовлення по бакалаврату порівняно з попередніми роками – 4865 цього року (4691 – у 2022 р., 4477 – у 2021 р.).

Тож за результатами широкого конкурсу й адресного розміщення держзамовлення, в конкурсній боротьбі з іншими ЗВО рекомендації на бюджет (денна форма здобуття освіти) отримали 3905 абітурієнтів. Відповідно найбільше зараховано по факультетах/НН інститутах: 615 – ФІОТ, 347 – НН ІАТЕ, ФПМ -243, а найменше на ФЛ – 43, ФМФ – 52, ФСП – 65.

Якщо говорити про контрактну форму навчання, то тут ситуація діаметрально протилежна: по ФММ найбільше зарахованих – 317, ФСП – 243, ФІОТ – 216. Важливо наголосити, що обсяги зарахованих на контракт по трьох факультетах (перша трійка) значно вищі, ніж сумарно по всіх інших факультетах/НН інститутах. Загальна ситуація по бакалаврату щодо зарахування по бюджету і на контракт наступна: найбільший контингент на перший курс отримав ФІОТ, на другому – ФММ, третє – НН ІАТЕ, ФСП, ФПМ. І остання трійка – ФМФ, ХТФ, ФБТ (дані наведено без урахування додаткового набору). Варто зауважити, що ситуація щодо приросту чи зменшення набору по факультетах/НН інститутах є неоднаковою: спостерігаємо приріст до 10% на факультетах ІТ-напряму і спад на 10% (і навіть 20%) по деяких інженерних спеціальностях.

kpi images - Бакалаврат 2023 - кількість зарахованих на бюджет

У підсумку до бакалаврату на бюджет, з урахуванням пільгових категорій та переведених з контрактної форми навчання, було зараховано 3765 здобувачів. Практично таку ж кількість ми мали і торік. Із зарахуванням на контрактну форму навчання ситуація краща: зараховано 1513 осіб (без урахування додаткового набору), що на 22% більше, ніж торік.

kpi images - Бакалаврат 2023 - зараховані контракт

Порівняно з іншими закладами вищої освіти КПІ залишається найбільшим виконавцем держзамовлення по бакалаврату, рекомендовано на денну форму здобуття вищої освіти – 3905 осіб, на другому місці Львівська політехніка – 3428 осіб, на третьому – КНУ ім. Тараса Шевченка – 3130 осіб. Тобто, на 12% КПІ випереджає найближчого конкурента. Варто наголосити, лише 10 університетів з-понад 300 існуючих в Україні отримали держзамовлення 1000 і більше.

Щодо магістратури. За заявами конкурс у магістратуру традиційно менший, ніж на бакалаврат – 3,91. Найбільший конкурс спостерігався на ФММ, найменший – в НН ММІ. Цього року подано заяв у магістратуру – 7277, це на 17% менше, ніж у 2022 р. Але варто враховувати умови вступу: торік, відповідно до Порядку прийому, не проводилися ні єдиний вступний іспит, ні іспит на загальні компетенції – фахові випробування для низки спеціальностей. У цьому ж році відбір був набагато жорсткішим з урахуванням механізмів і зовнішнього контролю, і проведення вступних випробувань в університеті.

kpi images - Магістратура - бюджет

Загальна статистика вступників: випускники КПІ цього року – 69%, випускники КПІ попередніх років – 7%, і 24% заяв надійшло від випускників бакалаврату інших ЗВО України. Зарахування по бюджету: найбільше магістрантів прийшло на ФІОТ, в НН ІАТЕ, НН ММІ, найменше – на ФМФ, ФЛ, РТФ, найбільше по контракту – ФММ, НН ІАТЕ, ФСП, найменше – НН ІМЗ, ФБТ, НН ІАТ. Статистика зарахованих у магістратуру в результаті всіх видів конкурсного відбору: 81% – випускники бакалаврату цього року, 6% – вступники, які закінчили КПІ в попередні роки, 13% – здобувачі вищої освіти з інших ЗВО.

По набору в магістратуру КПІ також займає першу позицію серед ЗВО України за обсягами зарахованих на місця держзамовлення – 1775, ближчі до нас КНУ ім. Тараса Шевченка – 1513 та Львівська політехніка – 1297, тобто КПІ на 15% випереджає найближчі за обсягами держзамовлення виші.

kpi images - Магістратура - результати 2023

На контрактну форму навчання у магістратуру без урахування додаткового набору та переведень зараховано 748 здобувачів освіти.

kpi images - Магістратура 2023 - зарахування на контракт

Загальні результати прийому до університету за формами навчання і рівнем навчання наведено на слайді (див. стор. 1). Таким чином, за результатами набору новими здобувачами освітніх послуг (без урахування додаткового набору та переведень) по бакалаврату і магістратурі стали 7801 студент. Це на понад 100 студентів більше, ніж минулого року.

kpi images - Результати прийому 2023

Що стосується прийому в аспірантуру: надійшло 380 заяв від вступників. Важливо: КПІ і за третім рівнем освіти є найбільшим виконавцем держзамовлення – 161 місце, отримане шляхом конкурсного відбору, на другій позиції КНУ ім. Тараса Шевченка – 152 місця.

І ще про контрактне навчання. Вартість освітніх послуг за контрактом цього року була збільшена залежно від спеціальності й галузі знань на 5-30%, що забезпечило університету додаткові можливості.

У результаті вступної кампанії в університеті сформовано контингент, який за обсягом трохи більший, ніж минулого року, освітній процес на всіх рівнях розпочався в різних режимах. Теоретична частина переважно в дистанційному, фахові предмети і практична підготовка – в офлайн-форматі.

Щодо найближчих завдань. Нас чекають процедури внутрішньої акредитації, цей рік не є винятком. Тому з 18 вересня по 20 жовтня проводиться самоаналіз на рівні кафедр і факультетів/НН інститутів, далі – аналіз на рівні акредитаційної комісії університету, з урахуванням переліку галузей знань і спеціальностей. Внутрішня акредитація в КПІ йде паралельно з оновленням освітніх програм. Тож буде здійснено низку заходів щодо процедур внутрішньої акредитації й актуалізації освітніх програм та приведення їх до вимог реальних секторів економіки. До 27 жовтня акредитаційні комісії факультетів/НН інститутів мають узагальнити матеріали й передати їх до департаменту якості освітнього процесу. А вже до 10 листопада на рівні університету будуть проаналізовані всі показники діяльності і надано рекомендації та ухвалено управлінські рішення щодо оптимізації й актуалізації переліку освітніх програм за всіма рівнями вищої освіти.

При цьому традиційно звертаємо увагу на наукову діяльність, фінансові надходження, контингент здобувачів освіти та кадрове забезпечення освітніх програм. Це набуває особливої важливості з огляду на певні тенденції змін законодавства України, що перебуває нині на громадському обговоренні та формує дещо іншу модель визначення навантаження. Тому маємо враховувати, що нова модель може пропонувати перехід до моделі, за якої педагогічний працівник матиме педнавантаження обсягом 900 годин, а науково-педагогічний працівник матиме педнавантаження до 500 годин залежно від обсягів наукової роботи. Тож будемо виважено підходити до формування штатних розписів підрозділів.

Традиційно в університеті дуже напружений період зовнішньої акредитації освітніх програм: 74 ОП мають пройти акредитацію протягом цього навчального року відповідно до критеріїв, які висуваються до цієї процедури. 37 із них – у вересні-жовтні, решта – у січні-квітні. Підготовка до акредитації здійснюється в повному обсязі, тож сподіватимемося на гарні ефективні результати.

Підготувала Надія Ліберт

kpi images -

КПІ вітає своїх майбутніх студентів

За результатами широкого конкурсу розподілу держзамовлення серед закладів вищої освіти України КПІ отримав майже 4000 рекомендацій для зарахування вступників на бюджетні місця. Це найбільше розміщення держзамовлення на перший — бакалаврський — рівень вищої освіти серед українських ЗВО.

Упродовж перших двох днів приймання документів від рекомендованих на бюджетні місця вступників понад 3000 вступників підтвердили свій вибір місця навчання — КПІ — в особистих електронних кабінетах. Повністю виконали вимоги до зарахування більш як 1500 вступників.

⏰ Приймання документів триває до 18:00 8 серпня.

Приймання документів у КПІ

Сьогодні був останній день, коли можна було подати документи для вступу на денну бюджетну форму навчання бакалаврату.

КПІ отримав найбільше державне замовлення серед ЗВО — майже 4000 місць на бакалаврат.

⏰ Документи на контракт прийматимуть до 17:00 16 серпня.

Дата події