You are here

Новини інформаційної служби (kpi-intranet)

Subscribe to Новини інформаційної служби (kpi-intranet) feed
Updated: 14 hours 15 min ago

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-151 від 06.10.2017 Про створення комісії з питань відряджень працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордон

Fri, 06/10/2017 - 00:00
Керуючись Наказом №4-250 від 4.10.2013 р. «Про затвердження інструкції з діловодства (Порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів НТУУ «КПІ» про відрядження/направлення на стажування)» та змін до нього, визначених наказом 4-119 від 04.06.2015 р.

Про проведення VI Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017" 10-13 жовтня 2017 року

Fri, 06/10/2017 - 00:00
3 мeтою залучення учнівської та студентської молоді, науковців і підприємців до участі у дослідницьких програмах і проектно-констукторській діяльності задля їх подальшої комерціалізації, створення стартапів і виведення інноваційних продуктів на міжнародний та національний ринки, 10-13 жовтня 2017 року на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського проводиться VI Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".

Про внесення змін до Наказу від 03.07.2017 р. № 1-235 "Про стипендіальну комісію університету"

Fri, 06/10/2017 - 00:00
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"

Про проведення VI Феcтивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017" 10-13 жовтня 2017 року

Fri, 06/10/2017 - 00:00
3 мeтою залучення учнівської та студентської молоді, науковців і підприємців до участі у дослідницьких програмах і проектно-констукторській діяльності задля їх подальшої комерціалізації, створення стартапів і виведення інноваційних продуктів на міжнародний та національний ринки, 10-13 жовтня 2017 року на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського проводиться VI Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".

НАКАЗ № 7-84 від 04.10.2017 Про режим роботи Університету у зв'язку зі святом 14 жовтня 2017 року

Wed, 04/10/2017 - 12:00
Відповідно до статей 57, 67, 73 Кодексу законів про працю України, з метою створення сприятливих умов для відпочинку здобувачів вищої освіти, працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Університет), раціонального використання робочого часу, підтримання внутрішнього порядку в навчальних корпусах, студентських гуртожитках, на території Університету, а також в підрозділах у неробочі та святкові дні, НАКАЗУЮ:

Про створення філії ДЕК Інституту моніторингу якості освіти

Wed, 04/10/2017 - 00:00
З метою підвищення ефективності роботи Інституту моніторингу якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017/2018 навчальному році

Tue, 03/10/2017 - 00:00
Для проведення навчального процесу з підготовки фахівців вищої освіти – здобувачів ступенів бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста за спеціальностями та спеціалізаціями Переліку – 2015, забезпечення високої якості освітньої діяльності в університеті

НАКАЗ № 7-83 від 02.10.2017 Щодо встановлення режиму роботи працівників Державного політехнічного музею

Mon, 02/10/2017 - 16:00
З метою забезпечення виконання основних функцій Державного політехнічного музею (далі - ДПМ), економії тепла і електроенергії в межах світлового дня Із збереженням 40-годинного робочого тижня працівникам музею в осінньо-зимовий період та відповідно до пункту 2.2.4. Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", затверджених наказом № 7-34 від 21 квітня 2017 року, НАКАЗУЮ:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-142 від 27.09.2017 Про структуру робочих огранів ІПСА

Wed, 27/09/2017 - 16:35
З метою удосконалення освітньої діяльності у сфері прикладного системного аналізу, забезпечення високого рівня підготовки та перепідготовки фахівців, ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

НАКАЗ № 7-78 від 27.09.2017 Про створення Відділу документаційного забезпечення управлінської діяльності

Wed, 27/09/2017 - 13:00
З метою запровадження єдиного порядку ведення документаційної роботи, роботи з договорами, реєстрації та забезпечення документів, та відповідно до рішення Вченої ради від 04 вересня 2017року (протокол № 8), НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-316 від 27.09.2017 Про затвердження типових форм договорів про надання освітніх послуг структурними підрозділами Університету

Wed, 27/09/2017 - 10:45
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-77a від 26.09.2017 Про ліквідацію Українсько-німецького центру факультету електроніки та створення Українсько-німецького офісу факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Tue, 26/09/2017 - 14:12
З метою упорядкування організаційної структури факультету електроніки та згідно з рішенням Вченої ради від 4 вересня 2017 року (Протокол №8), НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-70 від 18.09.2017 Про покладання обов'язків з питань внутрішнього аудиту

Mon, 18/09/2017 - 13:01
З метою налагодження внутрішньогосподарського контролю за збереженням та ефективним використанням ресурсів Університету, а також отримання достовірної та повної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням приписів Постанови Кабінету Міністрів України №1001 від 28 вересня 2011 року та відповідно до рішення Вченої ради від 04 вересня 2017 року (Протокол №8), НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 4-123 від 14.08.2017 Про проведення щорічної інвентаризації в 2017 році

Fri, 15/09/2017 - 15:45
В зв'язку з підготовкою до складання та здачі річної фінансової звітності згідно п. 10 «Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" затвердженого наказом Міністерства фінансів України №879 від 02.09.2014 р», наказую:

НАКАЗ № 1-289 від 11.09.2017 Про проведення медичних оглядів студентів 1 курсу

Mon, 11/09/2017 - 18:01
Виконуючи Постанову Кабінету Міністрів України « Про обов'язкові медичні огляди деяких категорій населення» від 05 серпня 1994 р. № 532 та Рішення Ради ректорів Київського регіону №129-563 від 19 вересня 1994 р., НАКАЗУЮ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-134 від 11.09.2017 Про інформацію щодо студентів, які повторно здобувають вищу освіту в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Mon, 11/09/2017 - 17:01
Просимо вжити негайних заходів щодо забезпечення виконання Постанови КМУ від 26.08.2015р № 658 та наказу ректора від 27.06.2017р № 1-219. Термін сплати сум відшкодування завершується 12.09.2017 року. Проректор П.О.Киричок

Pages

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій