Протокол засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 15 січня 2024 року

15 січня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Присутні: М.З.Згуровський, В.А.Кондратюк, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.О.Царенок, М.О.Мазур, О.М.Бруй, М.М.Перестюк, М.О.Безуглий, Є.В.Дергачов, Я.Ю.Цимбаленко, С.А.Огінський, В.С.Камаєв, В.Й.Котовський, Ю.Максимюк, О.Горовий, І.Степанюк, Б.І.Дуда, Д.Л.Стефанович.

1. СЛУХАЛИ

О.А.Жученка:

- До 20 січня триватиме екзаменаційна сесія. З 22 до 27 січня відбудеться перескладання заліків та іспитів. Початок другого семестру 5 лютого. Кількість занять, які проводитимуться в очному режимі, збільшиться. Порівняно з першим семестром поточного навчального року число студентів, які навчатимуться в такому режимі, збільшиться з 7 тисяч до 10 тисяч;  

- оголошено конкурс на заміщення вакантних посад НПП. Серед вакансій 10 професорських;

- до 22 січня триває подання пропозицій до розробленого МОН України проєкту «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році» від факультетів та інститутів КПІ;

- у Мінцифри відбулася нарада щодо підготовки до проведення в КПІ наступного конкурсу з проблем штучного інтелекту;  

- завершилися двотижневі заходи в межах Інженерного тижня KPISchool. Останній з заходів у межах його програми відбувся на ФБМІ 13 січня (його було перенесено з 2 січня). На Інженерний тиждень  було зареєстровано 211 учасників (школярі, учні ліцеїв і коледжів, вчителі). З боку КПІ участь у них брали ІАТ, ХТФ, ММІ, ФЕЛ,  ІХФ, ФБМІ, РТФ, ПБФ, ФЛ.;

- на засіданні стипендіальної  комісії 10 січня визначено ліміт стипендіатів на ІІ семестр 2023-2024 н.р. у тому обсязі, що й торік (його винесено на затвердження Вченої ради університету); розглянуто питання призначення стипендій від компанії «Мелексіс-Україна», затверджено кандидатури з числа аспірантів на призначення стипендії КМУ та інші;

- розпочато прийом заявок претендентів на присудження премії Київського міського голови  за особливі досягнення молоді в розбудові столиці в 2023 році;

- триває робота інститутів та факультетів з підписання угод з компаніями/організаціями –партнерами;

- триває робота з активізації студентів щодо заповнення анкети з працевлаштування в системі «Електронний Кампус» для розміщення їх на Платформі працевлаштування;

- відбулася зустріч з Представниками Познанського університету технологій, досягнуто домовленості про реалізацію проекту академічної мобільності для студентів;

- триває заповнення аплікаційних форм для подання спільної заявки в межах програми «Еразмус 2024» з Ризьким технічним університетом і Варшавським університетом технології та управління;

- акредитація. 18 -18 січня в університеті працюватиме експертна група в межах міжнародної акредитації двох ОПП ФЕЛ за спеціальністю 171 «Електроніка»;

- акредитація (продовження). На засідання Колегії НАЗЯВО 16 січня виноситься 8 освітніх програм підготовки магістрів КПІ, процедури в межах акредитації яких було завершено наприкінці минулого року, причому одна з них подається на зразкову акредитацію. Усього впродовж минулого року було акредитовано 115 ОП КПІ. А загалом повну акредитацію НАЗЯВО пройшли вже 208 освітніх програм КПІ. Триває підготовка до акредитації у першому півріччі 2024 року: заплановано акредитувати ще 30 ОП.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- слід докласти зусиль для перетворення конкурсу з проблем штучного інтелекту з загальноукраїнського на міжнародний. Цей конкурс має стати одним із брендів КПІ імені Ігоря Сікорського;

-  результати акредитації на національному рівні є свідченням ефективності впровадженої в КПІ системи внутрішньої акредитації – вона, фактично, спільно з ректорським контролем є другим складником системи внутрішнього контролю якості освіти в університеті.  Проте слід максимально інтенсифікувати міжнародну акредитацію програм КПІ. Це шлях євроінтеграції нашого освітнього процесу;

2. СЛУХАЛИ

А.А.Мельниченка:

- у взаємодії з підрозділами триває підготовка до нового семестру як у частині освітнього компоненту, так і в частині матеріально-технічного забезпечення навчання, в тому числі й забезпечення студентів, які мають повернутися в очний режим, укриттями.

- проводиться уточнення розкладів занять з урахуванням зростання кількості тих студентів, які навчатимуться в очному форматі. Водночас, дисципліни з загальноуніверситетського каталогу читатимуться, як і раніше, здебільшого в дистанційному режимі;

- триває моніторинг проведення іспитів, більшість з яких проводяться в дистанційному режимі. Деякі факультети, на яких навчальний процес проходив в очному режимі, за рішеннями кафедр та вчених рад факультетів частину іспитів проводять в офлайн-форматі;  

- минулого тижня розпочалися захисти дисертацій випускників магістратури професійного напряму. Частина підрозділів проводить захисти в очному форматі, все йде без збоїв;

- триває робота з розвитку дуальної форми освіти: протягом останніх тижнів укладено кілька нових угод (НН ММІ, ФММ);

- здійснюються заходи щодо подальшої автоматизації роботи в університеті, зокрема в частині генерування та надання довідок про виконання освітньо-наукової програми аспірантами, насамперед тими, які виходять на захист дочасно;

- підготовлено і затверджено нову редакцію Положення про підготовку в здобувачів наукового ступеню;

- збільшено кількість точок Wi-Fi доступу (корпус №18);

- триває консультування гарантів ОП, які в наступному семестрі виходитимуть на акредитацію, й перевірка готовності до акредитації ОП відповідних документів;

- триває опитування студентів – щодо якості підготовки, викладачів – щодо деяких  компонентів діяльності університету та традиційне щорічне опитування роботодавців;

- минулого тижня оприлюднено підписаний Міністром освіти і науки, але поки що не затверджений КМУ проєкт переліку галузей знань і спеціальностей (трохи пізніше, ніж очікувалося). Це дозволило відновити роботу з планування роботи на наступний навчальний рік, яка активізується після офіційного затвердження цього документу.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- наголосив, що робота з автоматизації генерування та надання студентам, випускникам і працівникам університету різноманітних довідок і документів є для КПІ надзвичайно важливою.  Завдяки впровадженню автоматизованого обліку процедура надання таких документів може і має бути максимально спрощеною, тим більше, що побудована в КПІ внутрішня інформаційна мережа («Електронний кампус» та інші платформи) дозволяє цього досягти. Початком вирішення питання має стати аналіз тих запитів, з якими звертаються студенти і співробітники до відповідних служб, і визначення з-поміж них тих документів, які можуть бути видані в дистанційному режимі. Також слід визначити, яке програмне забезпечення потрібно для цього, що з нього може бути розроблено в університеті, а що слід придбати. (А.А.Мельниченко, М.О.Мазур);

М.О.Мазур:

- поінформувала, що вже такий аналіз проводився і що загальний відділ уже тепер видає деякі види довідок в електронному виді з цифровими підписами. Але не всі сторонні організації визнають оригіналом документи з цифровим підписом. Що ж до проблеми генерування документів з підписом і печаткою, то її можна вирішити за допомогою спеціального  програмного забезпечення.

3. СЛУХАЛИ

В.А.Пасічника:

- на засіданні Координаційної ради комплексної космічної програми заслухано звіти керівників робіт за договором базового фінансування та національного надбання. Загалом, усі завдання договорів виконано. Звітні матеріали передано до МОН України на затвердження;

- триває звітна кампанія підрозділів. Станом на 12 січня отримано звіти від 21-го підрозділу (98 кафедр);

- проведено робочу нараду зі співвиконавцями проєкту НАТО з Познанської політехніки. Обговорено питання організації зустрічі для офіційного старту проєкту (02.02.2024);

- проведено зустріч проректорів В.А.Пасічника, О.А.Жученка, А.А.Мельниченка, директорів підрозділів О.М.Бруй, П.О.Киричка, С.М.Зигулі з учасниками робочої групи з питання впровадження відкритої науки. Обговорено ключові аспекти плану заходів із впровадження відкритої науки в КПІ;

- НФД України оголошено 3 конкурси: «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні» та «Дослідницькі інфраструктури для проведення наукових досліджень»;

- для зручності науковців при підготовці проєктних пропозицій створено гугл-форму, заповнення якої дозволить НДЧ оперативно готувати згальноуніверситетські довідки, що вимагаються до кожного проєкту. Особливу увагу приділено міждисциплінарному  інфраструктурному проєкту за напрямом «Протезування і реабілітація». Проведено зустріч з представниками ФБМІ, НН ММІ, НН ІМЗ, ХТФ з питання формування команди для участі у конкурсі інфраструктурних проєктів НФДУ;

- на запит ДАСУ проведено вибіркову інвентаризацію матеріальних цінностей, придбаних у межах проєктів НФДУ у 2020-2023 рр. Перевірено цінності у 8 підрозділах (ІПСА, СЦД, ФІОТ, ФТІ, ХТФ, ФБМІ, НН ІАТЕ, НН ІМЗ). Усі матеріальні цінності в наявності, інвентаризаційні описи передано аудиторам для подальшої перевірки.

4.СЛУХАЛИ

М.Ю.Ільченка:

- підготовлено перше цьогорічне засідання Вченої ради університету. На його порядок денний вносяться звіти проректора з адміністративної роботи В.А.Кондратюка «Організація та забезпечення життєдіяльності університету»,  проректора з міжнародних зв'язків С.І.Сидоренка «Міжнародна діяльність університету в 2023 році: шляхами євроінтеграційних устремлінь» та поточні питання. Відповідні комісії Вченої ради підготували проєкти рішень з цих питань. Наступне засідання Вченої ради планується провести 5 лютого.

5. СЛУХАЛИ

С.І.Сидоренка:

- спільно з проректором О.А.Жученком сформовано доручення керівникам 10-ти підрозділів, які не мають чинних проєктів у трьох масштабних європейських програмах ( НН ВПІ, НН ІАТ, НН ММІ, ПБФ, РТФ, ФБМІ, ФБТ, ФЕА, ФЛ, ФМФ, ХТФ), щодо необхідності посилювати міжнародну проєктно-грантову діяльність. Тепер всі доручення завідувачам кафедр з питань посилення проектно-грантової діяльності, рішення Вченої ради, накази та розпорядження, вимоги в контрактах і посадових інструкціях розміщуються у щойно відкритих віртуальних кабінетах завідувачів кафедр для подальшого контролю;

- спільно із Ю.І.Якименком та В.І.Тимофєєвим розпочато підготовку до 42-ї конференції International Conference on Electronics and Nanotechnology «ELNANO-2024», яка проходитиме 13-16 травня 2024 року на базі КПІ. Починаючи з 2013 року, конференція «ELNANO» підтримується Інститутом інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE);

- ДМС спільно з проректором А.А.Мельниченком розпочинає проєкт «Віртуальний навчальний простір УЯЦ» (VSS – «Virtual Study Space») – простір на базі платформи Gather, у якому в онлайн-форматі буде розміщено інформацію про напрями діяльності УЯЦ КПІ ім. Ігоря Сікорського. В просторі проводитимуться лекції про культуру Японії, міститимуться посилання на всі ресурси з інформаціями про події, курси, виставки та іншу діяльність УЯЦ, посилання на державні інституції, де вивчається японська мова (університети України, гімназії, школи);

- спільно з В.А.Пасічником та за участі С.О.Бур'яна відновлено пофакультетні зустрічі з завідувачами кафедр з питань практичної роботи з підрозділами щодо посилення підготовки проектних пропозицій до конкурсів програми ЄС «Горизонт Європа», дедлайн яких завершується до червня 2024 року, і до конкурсів інших європейських програм. Відбулися зустрічі з завідувачами кафедр і науковим керівником НН ММІ проф.М.І.Бобирем, із завідувачами кафедр і деканом ФММ М.О.Кравченко, з керівниками НН ІПСА П.О.Кас'яновим і проф.Н.Д.Панкратовою;

- М.І. Бобир запропонував відновити практику, коли студенти вже з другого-третього курсу бакалаврату закріплюються за діючими науковими групами кафедри та їхніми  майбутніми науковими керівниками в аспірантурі. Друга пропозиція обумовлена необхідністю виводити магістерські і аспірантські дисертації на передові науково-технічні рубежі. З цією метою запропоновано на кожній кафедрі ввести лекційні модулі, або практичні заняття із обзором проектів, що виграли в конкурсах програми «Горизонт Європи» в останні роки за профілем наукових шкіл кожної кафедри;

- НН ІМЗ ім. Є.О. Патона виграв проєкт із Koszalin University of Technology за фінансування NAWA;

- НН ІМЗ ім. Є.О. Патона досягнуто згоди з Rapid Prototyping Center - підрозділом Koszalin University of Technology (Польща) – щодо спільних досліджень в рамках проєкту EU4Dual в напрямку лазерного 3Д друку деталей із керамічних порошків;

- продовжується робота з залучення благодійної допомоги.Пріоритетом є оформлення договору дарування комп'ютерного обладнання для Суперкомп'ютерного центру КПІ.

6.СЛУХАЛИ

В.А.Кондратюка:

-  триває підготовка  церемонії офіційного урочистого відкриття смартшелтера в Науково-технічній бібліотеці, яке має відбутися наступного тижня. В цьому укритті додатково буде встановлено фільтри для очищення води, які безкоштовно надасть компанія «Ecosoft». Паралельно проводиться робота з організації використання цього укриття для проведення як внутрішньоуніверситетських заходів, так і заходів міського та загальнодержавного рівня;

- завершуються роботи з облаштування додаткових укриттів на території Студмістечка та навчальних корпусів, завдяки чому до кінця січня університет отримає ще приблизно 1000 місць. На поточному тижні планується їх атестувати. Також триває робота за створення найпростіших укриттів у 17-у та 20-у корпусах і в гуртожитках Студмістечка. На завершення укриття в 4-у гуртожитку МОН зарезервувала за КПІ 2,2 млн. грн, тепер готується кошторис на облаштування укриття в корпусі №17; 

- пожежна безпека. Навчання для відповідальних осіб з наданням сертифікату проводитимуть відтепер не лише працівники штабу цивільного захисту, але й працівники ДСНС. Такі навчання планується провести протягом січня;

- у січні планується завершити роботи з укріплення фундаменту навчального корпусу №12 і з лютого розпочати такі ж роботи в корпусі №11;

- минулого тижня в університеті пройшла позапланова перевірка Держекоінспекції. Відповідні підрозділи вчасно і адекватно відреагували на отримані приписи, представили документацію щодо викидів забруднюючих речовин у довколишнє середовище, тож усі питання було знято і зауважень до КПІ немає;

- проводиться ремонт даху  ремонтно-будівельного управління, планується відновити там дільницю з виготовлення металопластикових конструкцій;

- минулого тижня сталося дві аварії на інженерних мережах водопостачання 1-го та 2-го навчальних корпусів. Їх вчасно усунуто;

-  розпочато підготовку до атестації університетської енергетичної лабораторії та навчання її персоналу. Після проходження навчання фахівці отримають від ДТЕК та Держпраці право на різні види робіт, у тому числі й на перепідключення мереж тощо. Завдяки цьому університет матиме право власними силами проводити різні види робіт на трансформаторних і розподільчих підстанціях;

- триває вирішення організаційно-юридичних, фінансових та інших питань інтеграції  ліцею КПІ до структури університету. Минулого тижня проведено зустріч з батьківським активом і  викладачами ліцею, на якій було представлено плани розвитку ліцею після його переходу з комунальної до державної власності та  надано відповіді на запитання. У зустрічі взяли участь два профільні проректори і директорка ННЦ ІМЯО. Окрім того, вже надійшов лист з погодженням на таке переведення від райвно та районної влади, надалі буде проведено розширені збори педколективу ліцею та представників батьківського комітету, яким буде показано і корпус, де планується розмістити ліцей;  

- триває робота з організації оновлення заяв співробітників на перерахування частини зарплати на рахунок Фонду сприяння ЗСУ «Київський політехнік». Фонд плідно працює за двома напрямами: фінансове забезпечення робіт з реалізації студентських розробок і підтримка військовослужбовців, які воюють на передньому краї;  

- безпека. Університет бере участь у реалізації міської цільової комплексної програми «Безпечна столиця», зокрема допомагає в модернізації програмного забезпечення та іншому. У межах цього проєкту університет має впродовж 2024 року безкоштовно отримати ще до 50 камер відеоспостереження;

- з представниками компанії «Ajax Systems» досягнуто домовленості про проведення безкоштовного навчання для адміністраторів та інженерів департаменту безпеки університету, які проводять оновлення та налаштування систем безпеки лабораторій  та інших приміщень у навчальних корпусах.

7. СЛУХАЛИ

Л.Г.Субботіну:

-  відновлено фінансування через Держказначейство: пішло фінансування і проплати  спецкоштів і коштів загального фонду; 

- фінансування на 2024 рік: за програмою 1160 вже надійшли попередні контрольні цифри кошторису і лімітну довідку. Очікуються цифри формульного розподілу;

- кошти на фінансування у відповідності з попереднім розподілом отримано в повному обсязі. Аванс нараховано, виходячи лише з посадових окладів, фінансування стипендій – на рівні минулого року;

- поки що фонд заробітної плати є дещо меншим торішнього, але точні  цифри будуть відомими лише після формульного розподілу. Після цього буде формуватися і штатний розпис за програмою 1160;

- на фінансування за програмою 1040 кошти поки що не надійшли;

- проплати проходять, але оскільки план закупівель остаточно не сформовано, лише першочергові – на комунальні послуги, на харчування тощо.

- до 20 січня має бути підготовлено і надано за належністю звітність за минулий рік, робота триває. 

8. СЛУХАЛИ

О.О.Царенка:

- у 6-ти гуртожитках знайдено приміщення для облаштування додаткових укриттів,  там проводяться косметичні ремонти, підготовлено комплекти документації для ДСНС, планується, що остаточні рішення щодо їхньої сертифікації буде прийнято на поточному або на наступному тижні. 

- тривають ремонти кімнат і місць загального користування в гуртожитках;

- сміття вивозиться двічі на тиждень за планом;

- на території Студмістечка триває видалення сухостійних дерев: вже видалено і вивезено 10 дерев з 40 тих, які за актами «Київзеленбуду» мають бути видалені;

- проведено зустріч з гендиректором компанії «ПлазмаТек», оглянуто  гуртожитки №17 і №20. На горішньому поверсі останнього  компанія планує провести ремонт, там розпочато підготовчі роботи:

- нині в гуртожитках Студмістечка проживають 4924 особи;

- упродовж минулого тижня студенти і працівники Студмістечка зібрали і відправили допомогу для бійців 81 аеромобільної бригади – теплі шкарпетки, «сухий душ», грілки, печиво, шоколад  тощо.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

 

- робота Студмістечка з роздільного збору та утилізації сміття є для університету дуже важливою. Цей європейський підхід, який в розвинутих країнах дозволяє заробляти   закладам освіти значні кошти, адже мова йде про великі обсяги сировини. Тож певні перспективи в цьому плані є і в нас. Тому важливо виховувати культуру такого поводження з відходами і відпрацювати ефективний менеджмент (О.О.Царенок, В.А.Кондратюк).

9. СЛУХАЛИ

О.М.Бруй:

- триває підготовка  НТБ відкриття смартшелтеру. Правила користування ним було розроблено ще влітку, нині здійснюється їхнє уточнення та удосконалення. Також створюється автоматизована система бронювання його приміщень. 

- працівники Бібліотеки  беруть участь у профорієнтаційних заходах для потенційних вступників: на поточному тижні планується провести кілька екскурсії для членів КМАН і екскурсію для учнів ліцею одного з міст Київщини.

10. СЛУХАЛИ

М.М.Перестюк:

- доуніверситетська підготовка. Слухачі проходять рубіжну атестацію, передбачається, що 98% з них продовжать навчання в другому семестрі. Попит на послуги наближається до довоєнного рівня, свідченням чого є перевищення планового кошторису на минулий рік. На новий рік уже закладається сума на 20%, ніж торік;

- адаптаційні курси. Першокурсники пройшли випускну атестацію і отримали сертифікати з додатковими рейтинговими балами. Більшість з них виявили бажання продовжити навчання в другому семестрі;

- Центр тестування. З 1 лютого розпочнеться комплексний моніторинг якості підготовки фахівців для 4-го курсу, який має завершитися до березня;

- Платформа працевлашування. Програмний продукт вже повністю розгорнуто в інформаційному середовищі університету. Система нині проходить тестування. До неї вже інтегровано анкету для студентів, яку заповнили 730 студентів. Також інтегрується анкета для роботодавців: повністю внесено в базу договори приблизно з 600 компаніями. У повному обсязі профілі студентів планується заповнити у березні після внесення до них результатів комплексного моніторингу. КПІМедіа підготувало інформаційний ролик про можливості Платформи;

- створення фотовідеоархіву. Оцифрувальники вже опрацювали приблизно 1500 нецифрових носіїв з 2500 наявних. За 4 роки роботи КПІМедіа накопичилося біля 100 терабайт відео- і фотоматеріалів. З ними розпочали роботу архіваріуси, які здійснюють їхню систематизацію.

11. СЛУХАЛИ

М.О.Мазур:

- нагадала керівникам підрозділів про необхідність завершити роботу з розробки та подання до відділу кадрів графіків відпусток працівників;

- триває робота з впровадженням програми «Кадри» та автоматизації управлінської діяльності. 

12. СЛУХАЛИ

М.О.Безуглого:

- триває робота з інформацією щодо контингенту викладачів і співробітників, а також студентів для визначення норм представництва для організації та проведення Конференції трудового колективу та звітної компанії;

- проведено традиційні зимові дитячий і дорослий турніри з мініфутболу;

- у однієї з працівниць Студмістечка під час останнього масованого ракетного обстрілу Києва значних ушкоджень зазнала квартира.  Вирішується питання надання їй допомоги.

13. СЛУХАЛИ

Ю.Максимюк:

- представники Студентського парламенту працюють над розвитком студентського технічного гуртка;

- постійно надається допомога студентам у питаннях, пов'язаних зі складанням сесії.

14. СЛУХАЛИ

О.Горового:

- на ФІОТ з ініціативи Студради факультету в тестовому режимі проведено факультетську звітну конференцію. Все пройшло відповідно до регламенту, проведено дебати, затверджено дату виборів  голови Студради тощо.  Досвід організації та проведення цієї конференції буде використано при організації конференцій на факультетах і загальноуніверситетської конференції;

- минулого тижня пройшли традиційні зібрання розмовних клубів, ігротеки. Також активісти Студради допомагають студентам вирішувати проблеми, що виникають під час складання заліків та іспитів.

ВИСТУПИЛИ

М.З.Згуровський:

- нагадав, що органи студентського самоврядування університету  вже третій рік поспіль не використовують кошти, які згідно з законом мають виділятися на забезпечення студентських ініціатив і проєктів. Причина цього полягає в тому, що на відміну від більшості університетів м. Києва вони не проводять відповідно до чинного законодавства звітно-виборчих конференцій, що, в свою чергу, не дозволяє перераховувати їм бюджетні кошти (у тому числі і спрямовані на підтримку українського війська) як таким, що не набули легітимності. Запропонував прискорити проведення звітно-виборчих конференцій.

Я.Ю.Цимбаленко:

- розповіла, що в процесі вивчення в університеті запропонованої НАЗК дисципліни  «Антикорупція і доброчесність» і обговорення питань доброчесності та випадків її порушення випливли факти про виникнення в середовищі студентів так званого «студентського фрілансу». Це явище полягає в тому, що старшокурсники за гроші «діляться» зі студентами молодших курсів своїми напрацюваннями. Це один із яскравих прикладів недоброчесності. Одним із обов'язків студентського самоврядування є боротьба з такими  явищами та розбудова доброчесності в студентському середовищі. Для того, щоби така діяльність була ефективною, органи студентського самоврядування мають бути легітимними й спиратися на законні повноваження. Я.Ю.Цимбаленко запропонувала Студраді свою допомогу в організації  процесу її легітимації, а також створенні дієвої системи їхньої роботи.  

15. СЛУХАЛИ

І.Степанюка:

- питання проведення в КПІ всеукраїнського шахового турніру вийшло на фінішну пряму: вже є відповідне рішення Комітету фізичного виховання і спорту МОН України, турнір внесено в календарний план Федерації шахів України; 

- триває робота зі зверненнями студентів з питань сесії.

Дата події